Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 21 jun 2019 08:08 

Onkruidresistentie steeds grotere zorg boeren


Zoals de geneeskunde wordt uitgedaagd door resistente bacteriën waartegen geen enkel antibioticum meer opgewassen is, kampt de landbouw met resistent onkruid: planten die niet dood te krijgen zijn met onkruidverdelgers. In het Verenigd Koninkrijk hebben onderzoekers onlangs ook de eerste tekenen gevonden van resistentie tegen glyfosaat, wereldwijd het meestgebruikte pesticide. Ze vonden die bij het onkruid duist, een plant die er al Ďepidemischí woekert op de akkers.

‘De resistentie tegen gewasbeschermingsmiddelen is een exponentieel groeiend probleem’, zegt Benny De Cauwer, die als professor aan de UGent gespecialiseerd is in de problematiek. ‘Ook in ons land is resistentie een zorg. Met name in streken met zware kleigrond, zoals de kustpolders, en met veel monocultuur.’

Ontstaat de resistentie tegen pesticiden net zoals antibioticaresistentie door overmatig gebruik?
 
Benny De Cauwer: ‘Vooral door herhaaldelijk en onaangepast gebruik. Als je een akker met herbiciden behandelt, sterft het onkruid doorgaans af. Maar op een akker met één miljoen zaadjes van een onkruid zijn er altijd wel een paar zaadjes die toevallig bestand zijn tegen het herbicide. Bijvoorbeeld omdat ze de gebruikte pesticiden snel kunnen afbreken. De planten groeien dan uit en planten zich voort. Als je een akker altijd met hetzelfde middel besproeit, selecteer je een resistente populatie.’

En dus gebruiken landbouwers meer pesticiden, en liefst een cocktail ervan, om het de baas te kunnen?
 
‘Ze gebruiken niet zozeer meer van hetzelfde product, maar wel complexere cocktails en spuitschema’s. Ze wisselen tussen verschillende producten om de kans te verkleinen dat een resistent onkruid doorbreekt. Een onkruid dat tegen één middel resistent is, wordt dan gedood door een andere onkruidverdelger.’
 
‘Het tij keren is eenvoudiger op papier dan in de praktijk. Chemische onkruidbestrijding is nu eenmaal het meest efficiënt en we moeten de toekomst ervan bestendigen, juist door het verbruik zo laag mogelijk te houden.’

Bioboeren doen het toch helemaal zonder pesticiden?
 
‘Je kan onkruid zonder chemie bestrijden, maar het vergt een arsenaal aan alternatieve methoden en een ander teelsysteem. Een voorbeeld: door akkers om te ploegen, komen de zaden van onkruid dieper in de grond terecht en zal 90 procent van de zaden niet kiemen. Maar veel landbouwers, zeker in het VK, zijn er niet op voorzien dat ze hun akkers elk jaar moeten omploegen. Ze hebben er de machines niet voor en het kost veel mankracht. De winstmarges zijn al klein.’
 
‘Meer variatie van de gewassen op de akkers, dus minder monocultuur, zou ook soelaas bieden. Dan groeit er niet altijd hetzelfde onkruid. Je kan zomertarwe bijvoorbeeld afwisselen met wintertarwe. Maar zomertarwe brengt 40 procent minder op.’

Kunnen boeren het onkruid niet gewoon laten groeien?
 
‘Nee. Duist, bijvoorbeeld, groeit tegelijkertijd met wintertarwe en trekt veel vocht en mineralen uit de grond die wintertarwe nodig heeft.’
 
‘Glyfosaat is voor landbouwers die wintertarwe telen en die kampen met resistente onkruiden, vaak een laatste reddingsboei om onkruiden voor de zaai van het gewas weg te krijgen. In het Verenigd Koninkrijk en ook in België zijn er al multiresistente onkruiden, dat wil zeggen bestand tegen meerdere herbiciden. In het VK zijn er al percelen die een paar jaar moeten braakliggen als rigoureuze maar effectieve noodmaatregel.’

Hoe moet het verder?
 
‘De onkruidbestrijding met chemie moet verstandiger. Dat kan door een goede landbouwpraktijk in te voeren en bijvoorbeeld akkers waar mogelijk om te ploegen. Of door meer variatie te brengen in wat er op de akkers wordt geteeld.’
 
‘Maar er moeten ook nieuwe herbiciden ontwikkeld worden, want voor sommige teelten is er nauwelijks nog iets ter beschikking. Er zit evenwel niet veel in de pijplijn en het is moeilijk om pesticiden op de markt te brengen door de strenge regelgeving.’  Nieuwsflash
 
Nog ruim 70% aardappelen in de grond in Nederland, BelgiŽ idemLees meer
 
 
Hardnekkige verdichting onder akker- en graslandenLees meer
 
 
VoederstrategieŽn in de strijd tegen de klimaatverandering Lees meer
 
 
Sneltest voor bacteriŽle verontreiniging in voeding Lees meer
 
 
Hoe verteerbaar zijn de celwanden van kuilmaÔs? Lees meer
 
 
Innovatieportaal van SmartAgriHubs Lees meer
 
 
Ondersteuning teeltdiversificatie en nieuwe afzetmarkten hardfruitsectorLees meer
 
 
Fruit- en sierteelt - Bacterievuur BacterievuurLees meer
 
 
Rooidemo SESVanderHave-HolmerLees meer
 
 
Grondwettelijk Hof vernietigt bouwversoepeling in landschappelijk waardevol landbouwgebied Lees meer
 
 
Mestbank pakt overtredingen in teeltvrije zone strenger aan Lees meer
 
 
Hittegolf - Impact op dierenwelzijn, melk- en vleesproductie Lees meer
 
 
Kerngroep Vlaamse Brexit Taskforce overlegtLees meer
 
 
Droogte zomer 2019 - Conjunctuurbarometer najaar 2019: pessimisme voor de toekomstLees meer
 
 
40 % VLIF-steun voor windturbines en voor bovengemiddelde klimaatinvesteringen Lees meer
 
 
Ondernemersvertrouwen op het laagste niveau in drie jaarLees meer
 
 
Precisielandbouw bevorderen via een veilige en krachtige rekenomgeving Lees meer
 
 
Hippe knollen met niet-zo-hippe ziektes?Lees meer
 
 
Minister Demir weigert megastal in BorgloonLees meer
 
 
Intrekking van de toelating van PARAAT in diverse teelten Lees meer
 
 
VS legt extra heffingen op onder meer kaas uit BelgiŽ opLees meer
 
 
EfficiŽnter F1-hybriden maken in cichoreiLees meer
 
 
Milcobel en ILVO werken samen aan verlaging CO2-uitstoot door melkveeLees meer
 
 
Arealen wintergranen en aardappelen in opmars Lees meer
 
 
Boerenzoon Bart Dochy uit Ledegem hoofd van commissie landbouwLees meer
 
 
Kerncijfers 2019: Kijk naar de feiten Lees meer
 
 
Op zoek naar schone luchtLees meer
 
 
Gevolgen van de lage waterstand van de MaasLees meer
 
 
Overlast van everzwijnen in Limburg en de Antwerpse KempenLees meer
 
 
Vraag om uitleg over de antimelkcampagne op bussen en trams van De LijnLees meer
 
 
Zonnepark goed voor biodiversiteit Lees meer
 
 
Aardappelbewaring zonder CIPC Lees meer
 
 
Bestrijding rundertuberculoseLees meer
 
 
Polish potato season very challenging, shortages made imports necessary Lees meer
 
 
Eerste vergadering MEP Horse Group Lees meer
 
 
Spirulina als eiwitvervangerLees meer
 
 
Draaiboek insectenkweek op een witloofbedrijfLees meer
 
 
Vraag om uitleg over de aanstellingsprocedure van gouverneurs Lees meer
 
 
Aardappelbewaring Ö naar nieuwe tijden vanaf het seizoen 2020-2021 Lees meer
 
 
31/10 is laatste dag om MAP 6-vanggewassen aan te geven Lees meer
 
 
EU vecht Colombiaanse antidumpingheffingen op diepvriesfriet aanLees meer
 
 
Terugbetaling van de inhouding voor financiŽle disciplineLees meer
 
 
EU trade agreementsLees meer