Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel

 22 jun 2019 08:14 

Overheidsvoorraden mageremelkpoeder nu weggewerkt


Bij de laatste verkoop via inschrijving zijn de resterende 162 ton van oorspronkelijk in totaal 380 000 ton aan overheidsvoorraden van mageremelkpoeder verkocht, waardoor de totale door de Commissie gekochte en beheerde voorraden zijn weggewerkt.

Naar aanleiding van de crisis op de zuivelmarkt, waarbij de producenten in de EU in 2015-2016 door lage prijzen werden getroffen, heeft de Europese Commissie in de periode 2015-2017 via openbare interventie in totaal 380 000 ton mageremelkpoeder (MMP) gekocht. Zij beoogde daarmee de markt te stabiliseren en de landbouwers inkomensondersteuning te bieden.

Eind 2016 is de Commissie gestart met een procedure om de producten eenmaal en later tweemaal per maand via openbare inschrijvingen geleidelijk weer op de markt te brengen, zonder die markt te verstoren.

Commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling Phil Hogan: "Met de verkoop van de laatste overheidsvoorraden mageremelkpoeder van vandaag kan een hoofdstuk worden afgesloten. Het wegwerken van de voorraden zonder daarbij de prijs van mageremelkpoeder te beïnvloeden, is het resultaat van de geduldige en omzichtige aanpak die de Commissie bij de hele procedure sinds 2015 heeft gehanteerd. Door het optreden van de Commissie zijn de prijzen hoger en is de markt stabiel. De Europese Commissie heeft nog maar eens haar inzet en steun voor en solidariteit met Europese landbouwers in tijden van crisis laten zien. Ook de noodzakelijkheid en de efficiëntie van de instrumenten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid worden hiermee geïllustreerd. De juiste instrumenten vormden in een periode van ernstige verstoring van de markt een onmisbaar vangnet; het juist en tijdig inzetten hiervan heeft ertoe bijgedragen dat de levensvatbaarheid van honderdduizenden melkveehouderijen kon worden gewaarborgd."

Tweeënhalf jaar na de eerste openbare inschrijving zijn de overheidsvoorraden nu weggewerkt en is de melkprijs aanzienlijk gestegen, van 26 cent per kilo in de zomer van 2016 tot 34 cent per kilo in mei 2019.

Nadere bijzonderheden van het inschrijvingsproces zijn volledig online gedocumenteerd op de portaalsite van het melkmarktobservatorium. Na de verkoop van de 162 ton van vandaag blijft er van de oorspronkelijke 380 000 ton mageremelkpoeder niets meer over en hebben alle 14 lidstaten die namens de Commissie mageremelkpoeder opsloegen hun voorraden kunnen wegwerken.

Meer informatie

Factsheet over het beheer van de EU-zuivelmarkt 2014-2019

Overzicht van voorraden en inschrijvingen

Melkmarktobservatorium  Nieuwsflash
 
Nieuwe hittegolf op komst: ramp voor de landbouwLees meer
 
 
ILVO versterkt contacten met PERULees meer
 
 
Kweek geen mannelijke hopplant Lees meer
 
 
Nieuwe grassoort kan beter tegen droogte Lees meer
 
 
PCA notering vroegeLees meer
 
 
Veerkrachtige landbouwbedrijfsmodellen voor duurzaam landbouw- en voedselsysteem Lees meer
 
 
Strengere regels voor mestvervoer in gebiedstype 2 en 3 vanaf 1 augustus Lees meer
 
 
Gids Autocontrole: Aardappelen, groenten, fruit, verwerkende industrie en handel (G-014)Lees meer
 
 
Plattelandsontwikkelingsprogramma rondt de kaap van 200 miljoen euro Lees meer
 
 
Opgave plantenpaspoortplichtige soorten voor niet-producenten Lees meer
 
 
Alle NEPG-landen vrezen droogte Lees meer
 
 
85ste Foire de Libramont: 26-31 juli 2019Lees meer