Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 11 jul 2019 09:52 

Tenlasteneming bepaalde kosten inzake de bestrijding van het influenzavirus type H3


Ministerieel besluit betreffende de tenlasteneming van bepaalde kosten inzake de bestrijding van het influenzavirus type H3

Gelet op de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikel 9;
Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen, artikel 8;
Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 2005 houdende vaststelling van de nadere regels en het bedrag van de bijzondere provisie bedoeld in artikel 9 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 12 juni;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 13 juni;
Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 21 juni 2019;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat het influenzavirus type H3 werd vastgesteld in professionele pluimveebedrijven en dat passende maatregelen zonder verwijl dienen genomen te worden ten einde een verdere spreiding van het virus te voorkomen;
Overwegende dat het noodzakelijk is dat de tenlasteneming van de kosten die voortvloeien uit de slachting, het afmaken of de vernietiging van het pluimvee vastgelegd wordt ;
Besluit :
Artikel 1. Wanneer een bevel tot slachting, afmaken of vernietiging door het federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen wordt gegeven in toepassing van artikels 2 en 3 van het koninklijk besluit van 11 juli 2019 betreffende de bestrijding van influenza van het type H3 bij pluimvee, en zonder introductie in de voedselketen, worden de kosten van de slachting, het afmaken of de vernietiging van het pluimvee, alsmede de kosten voor de vernietiging van eieren die zelfs na verwerking niet in de voedselketen terecht mogen komen voor de rekening van dit Agentschap genomen, binnen de grenzen van het daarvoor beschikbaar budget, voor zover de verantwoordelijke van de betrokken beslagen de bepalingen van het koninklijk besluit van 5 mei 2008 betreffende de bestrijding van aviaire influenza en het ministerieel besluit van 6 juni 2019 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het aviaire influenzavirus type H3 tegen te gaan, heeft nageleefd.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Brussel, 8 juli 2019.
D. DUCARME  Nieuwsflash
 
Nederland stelt droogte 2019 regionaal gelijk aan 2018Lees meer
 
 
Fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren Lees meer
 
 
Beursverslag Asia Fruit Logistica Hong Kong: 4-6 september 2019 Lees meer
 
 
Droogte zomer 2019 Lees meer
 
 
5 Franse steden verbieden gebruik van pesticiden Lees meer
 
 
Aviko bouwt nieuwe frietfabriek in Poperinge: 175.000 ton frietenLees meer
 
 
"Inagro te velde!" lokt meer dan 200 land- en tuinbouwers naar Dadizele Lees meer
 
 
Fyto: nieuwe berekeningswijze jaarlijkse bijdrage en overzicht retributiepuntenLees meer
 
 
Fransen dienen massaal schadeclaims in bij de weersverzekering: droogte en noodweerLees meer
 
 
Droog droger droogstLees meer
 
 
Weerbulletin en gewasopbrengstgevolgen droogte zomer 2019Lees meer
 
 
Afrijping maÔs vordert snelLees meer
 
 
Nieuwe raadsleden in de SALV Lees meer
 
 
Aanvragen fosfaatklasse verwerkt door de Mestbank Lees meer
 
 
30/09/2019 uiterste datum voor overdrachten mestverwerkingscertificaten Lees meer
 
 
Bedrijven en woningen: sterk verweven in Vlaanderen Lees meer
 
 
Raming aardappeloogst NEPG: laagste schatting voor BelgiŽ (droogte)Lees meer
 
 
Oproep demonstratieprojecten 2019 rond duurzame landbouw Lees meer
 
 
Projectoproep "Proeftuinen ontharding": geselecteerde projecten 2019 Lees meer
 
 
EU wereldleider in agrovoedingshandel Lees meer
 
 
PotatoEurope 2019: een internationale beurs in het hart van de Belgische aardappelsectorLees meer