Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 22 aug 2019 11:36 

Help het ontstaan van nieuwe dier- en plantenziekten in BelgiŽ te voorkomen


Reis je naar het buitenland en wil je een lokaal souvenir meenemen, zoals een plant of vleeswaren? Zonder het te weten, kan je in België dier- of plantenziekten binnenbrengen die de overheid buiten België probeert te houden. Het virus dat de Afrikaanse Varkenspest veroorzaakt kan bijvoorbeeld worden overgedragen via het invoeren van vleesproducten door reizigers, zoals de Noord-Ierse overheid in juli kon vaststellen bij controle van bagage van passagiers op de luchthaven. Om te voorkomen dat er in België nieuwe uitbraken van ziekten vanuit het buitenland plaatsvinden, gelden er regels voor zowel agrovoedingsbedrijven als reizigers. Het zijn soms kleine dingen, a priori onschadelijk, die een grote impact hebben op onze fauna, flora en op onze economie.

 

  De douane in Noord-Ierland heeft eind juni meer dan 300 kg vlees- en zuivelproducten zonder gezondheidscertificaten in beslag genomen. Deze producten werden gevonden in de bagage van passagiers in luchthavens in Noord-Ierland. Na analyse werd ontdekt dat sommige vleesproducten DNA van het Afrikaanse varkenspestvirus bevatten…hetzelfde virus dat de overheid momenteel in België in de everzwijnpopulaties bestrijdt. In de jaren 80 bracht een toerist een worst mee van vakantie in Spaanje en voederde deze aan de varkens van de buren, waardoor er 6 uitbraken van Afrikaanse Varkenspest in België werden veroorzaakt. Dit incident heeft rampzalige economische gevolgen gehad voor de varkenssector.

Help als reiziger onze planten en dieren gezond te houden!
Het FAVV vraagt de reizigers om geen voedsel of planten uit het buitenland mee naar huis te nemen als vakantiesouvenir. Zoals het gezegde luidt: voorkomen is veel beter dan genezen en het FAVV wil er vandaag nog eens aan herinneren. Europa en België zijn vrij van een aantal dier- en plantenziekten en quarantaineorganismen of ongedierte en de burgers moeten zich ervan bewust zijn dat grenzen een barrière vormen.

Terugkeren uit landen buiten de EU, denk aan de grenscontroles!
Weet ook dat wanneer je vanuit een niet EU-land terug naar België komt - of het nu met het vliegtuig, de auto, met de trein of boot is - je rekening moet houden met mogelijke controles op de invoer van levensmiddelen (vlees, fruit, maar ook levende planten en dieren). Indien je bepaalde voedingsmiddelen of risicovol plantaardige oorsprong meeneemt uit landen buiten de EU en deze goederen niet aangeeft of geen fytosanitair certificaat van het land van herkomst hebt dan kunnen deze bij aankomst in beslag worden genomen of vernietigd en dan ben je strafbaar.
Daarnaast is het invoeren van vlees- en melkproducten vanuit landen buiten Europa verboden omdat ze ernstige gezondheidsrisico’s met zich kunnen meebrengen.

Controle van de passagiers bij de douane: 1133,5 kg voedingsmiddelen in beslag genomen in 2018
Het FAVV werkt regelmatig samen met de Douane, het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu om de reizigersbagage in de Belgische luchthavens te controleren.
De verschillende diensten gaan samen, afhankelijk van elkaars expertise, na of de passagiers de regels naleven m.b.t. de invoer van vlees, planten, plantaardige en dierlijke producten.
In 2018 werden er 25 controleacties gehouden waarbij de bagage van 324 passagiers werd gecontroleerd: 1133,5 kg voedingsmiddelen werden in beslag genomen. Deze versterkte controles worden aangevuld met dagelijkse controles (en inbeslagnames) van de bagage van passagiers door de douane in de grensposten.

Nieuwe Europese fytosanitaire regelgeving: meer preventie om het risico te verminderen.
Met de mondialisering van de handel is de kans op het binnenbrengen van nieuwe dieren- of plantenziekten sterk toegenomen. Daarom zal op 14 december een nieuwe Europese verordening van kracht worden.
Reizigers die planten en plantaardige producten vrij in hun bagage willen meebrengen, mogen enkel de producten opgenomen in bijlage II van uitvoeringsverordening (EU) 2018/2019 vanuit het buitenland meebrengen, namelijk de volgende vruchten: ananas, kokosnoot, doerian, banaan en dadels. Andere planten of plantaardige producten zullen verboden zijn als ze niet vergezeld zijn van een fytosanitaire certificaat uitgereikt door de bevoegde autoriteit van het land van oorsprong en wanneer ze niet vóór aankomst in België aangemeld zijn bij het FAVV.

Informatie
Producten van dierlijke oorsprong die je naar België kan meebrengen: https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/particulieren/reizen/buitenlande-goederen-meenemen-naar-belgië/producten-van-0
Producten van plantaardige oorsprong die je naar België kan meebrengen: https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/particulieren/reizen/buitenlande-goederen-meenemen-naar-belgië/producten-van


  Nieuwsflash
 
SESVanderHave (nieuwe) variŽteiten 2020Lees meer
 
 
Vergunningen windturbines - Verschuiving bevoegdheid Lees meer
 
 
Nederlands stikstofbeleid - Uitwijking Nederlandse veetelers naar Vlaanderen Lees meer
 
 
Export Conferenceperen naar China Lees meer
 
 
Steun aan producentenorganisaties Lees meer
 
 
Parlementaire vraag omtrent de invoer van landbouwproducten uit de MERCOSUR-landenLees meer
 
 
Mestbank treedt strenger op bij afwijkende mestsamenstellingen Lees meer
 
 
Belpotato: brancheorganisatie (BO) aardappelen van start in BelgiŽ Lees meer
 
 
Inagro's gewasbeschermingsapp Lees meer
 
 
Studiedagen Voedergewassen in 2020Lees meer
 
 
NEPG verwacht areaalgroei en kostenstijging in 2020 Lees meer
 
 
Suikerbietcampagne 2019/20 eindigt eind januariLees meer
 
 
Nitraatresiducampagne 2019 Lees meer
 
 
Steunmaatregelen crisis fruitsectorLees meer