Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 11 okt 2019 09:43 

NAV solidair met POV en LTO


De NAV signaleert ook binnen haar werkveld dat er one-issue management wordt gevoerd vanuit de overheid. We missen de samenhang tussen maatregelen ook in de akkerbouw. Er wordt niet gekeken naar hoe zaken als CO2, mest, bodembeheer en gewasbescherming op elkaar inwerken en wat onder aan de streep het meest duurzaam is.

Bijvoorbeeld: voor de bodem en opslag van CO2 is het goed om niet te ploegen, maar dan willen boeren wel een goed onkruidbestrijdingsmiddel zoals glyfosaat achter de hand houden. Boeren worden overspoeld door telkens nieuwe regels. Een ingreep op het ene beleidsterrein heeft altijd gevolgen op een ander beleidsterrein en dat moet worden meegewogen en dat zal soms ook moeten worden geaccepteerd.

De akkerbouw is niet direct betrokken bij de stikstofkwestie, maar de NAV snapt wel hoe de frustratie in dat dossier bij LTO en POV is opgelopen en is dus solidair met deze organisaties.

Het is niet alleen te wijten aan het ministerie, maar diverse groeperingen en politici zetten regelmatig hoog in op steeds een geïsoleerd onderwerp waarbij geen rekening wordt gehouden met hoe dit in het boerenbedrijf uitpakt én wat uiteindelijk het meest milieuvriendelijk is.

Minister Schouten heeft diverse visies gepubliceerd en diverse commissies aangesteld, maar wanneer bijvoorbeeld de Taskforce Verdienvermogen Kringlooplandbouw dan met een afgewogen advies komt, aarzelt de minister toch om het complete pakket aan maatregelen te implementeren. En hetzelfde geldt voor diverse politieke partijen: wanneer men werkelijk wil dat de Nederlandse landbouw verduurzaamt en in een gelijk speelveld opereert, is de eerste stap om landbouw buiten de vrijhandelsverdragen te houden.  Nieuwsflash
 
Toestand wintergranen 25-26 mei 2020 Lees meer
 
 
L’AFSCA et Corona: le redémarrage de votre activité Lees meer
 
 
Corona - FAVV herstart activiteitLees meer
 
 
Preventief beregenen, nog nooit meegemaaktLees meer
 
 
Hoe aardappelen telen binnen MAP VI? Lees meer
 
 
Zuhal Demir wil bevoegdheid om heel Vlaanderen captatieverbod op te leggen Lees meer
 
 
Algemene Vergadering Phytofar 2020: Jaar van de plantengezondheid (en de mensengezondheid)! Lees meer
 
 
Ook Nederlandse boeren veel kopzorgen over droogteLees meer
 
 
Zijn homozygoot stress negatieve eindbeerlijnen de toekomst? Lees meer
 
 
Criteria FAVV-controles op kaas versoepeld Lees meer
 
 
Boeren mogen water halen bij TienseLees meer
 
 
ILVO en UGENT werken aan effectief en haalbaar hitteplan voor varkens Lees meer
 
 
Doe mee aan de Zomer van de Korte Keten Lees meer
 
 
Captatieverbod nu voor hele IjzerbekkenLees meer
 
 
Veldkeuringen vermeerderingspercelen pootaardappelen Lees meer
 
 
financiering ophaling en verwerking van krengen voor 2020Lees meer
 
 
Biedt gezuiverd afvalwater van Aquafin-installatie uitkomst tijdens droogte? Lees meer
 
 
Referentiewaarden metingen potentieel uitspoelbare stikstof 2019Lees meer
 
 
EU: halting biodiversity loss and building a healthy and sustainable food system Lees meer
 
 
Ik wil innoveren, waar kan ik terecht? Lees meer
 
 
Corona steun aardappelsector: volume aardappelvoorraad aangeven op uiterlijk op 31 mei Lees meer