Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 11 okt 2019 09:43 

NAV solidair met POV en LTO


De NAV signaleert ook binnen haar werkveld dat er one-issue management wordt gevoerd vanuit de overheid. We missen de samenhang tussen maatregelen ook in de akkerbouw. Er wordt niet gekeken naar hoe zaken als CO2, mest, bodembeheer en gewasbescherming op elkaar inwerken en wat onder aan de streep het meest duurzaam is.

Bijvoorbeeld: voor de bodem en opslag van CO2 is het goed om niet te ploegen, maar dan willen boeren wel een goed onkruidbestrijdingsmiddel zoals glyfosaat achter de hand houden. Boeren worden overspoeld door telkens nieuwe regels. Een ingreep op het ene beleidsterrein heeft altijd gevolgen op een ander beleidsterrein en dat moet worden meegewogen en dat zal soms ook moeten worden geaccepteerd.

De akkerbouw is niet direct betrokken bij de stikstofkwestie, maar de NAV snapt wel hoe de frustratie in dat dossier bij LTO en POV is opgelopen en is dus solidair met deze organisaties.

Het is niet alleen te wijten aan het ministerie, maar diverse groeperingen en politici zetten regelmatig hoog in op steeds een geïsoleerd onderwerp waarbij geen rekening wordt gehouden met hoe dit in het boerenbedrijf uitpakt én wat uiteindelijk het meest milieuvriendelijk is.

Minister Schouten heeft diverse visies gepubliceerd en diverse commissies aangesteld, maar wanneer bijvoorbeeld de Taskforce Verdienvermogen Kringlooplandbouw dan met een afgewogen advies komt, aarzelt de minister toch om het complete pakket aan maatregelen te implementeren. En hetzelfde geldt voor diverse politieke partijen: wanneer men werkelijk wil dat de Nederlandse landbouw verduurzaamt en in een gelijk speelveld opereert, is de eerste stap om landbouw buiten de vrijhandelsverdragen te houden.  Nieuwsflash
 
E-commerce kan export van Belgische voeding naar China boosten Lees meer
 
 
SALV tevreden met nieuw OpenruimtefondsLees meer
 
 
DCA-Markets introduceert DCA spot- en termijn prijzen uien Lees meer
 
 
PCA-notering houdt standLees meer
 
 
Francesco Vanderjeugd wil álle Open VLD-leden toekomst van partij mee laten bepalen Lees meer
 
 
Horeca Expo, 17 – 21 november in Flanders Expo GentLees meer
 
 
Droogte/hitte zomer 2019: grondwaterstanden blijven laag voor de tijd van het jaar Lees meer
 
 
De MICHELIN Gids Bib Gourmand Benelux 2020Lees meer
 
 
Agribex 2019: de brede weersverzekering toegelicht Lees meer
 
 
Agribex 2019: VLIF verhoogt steun voor klimaatslimme landbouw Lees meer