Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 16 okt 2019 12:32 

Hilde Crevits kaart visserijproblematiek in het kader van Brexit aan


Vlaams minister van Landbouw en Visserij Hilde Crevits ontmoet morgen Europees Commissaris voor Maritieme Zaken en Zeevisserij Karmenu Vella. Dat heeft minister Crevits geantwoord in de commissie Landbouw en Visserij van het Vlaams parlement op een vraag van Vlaams parlementslid Jeremie Van Eeckhout. Minister Crevits zal bij Vella de knelpunten aankaarten die op Vlaanderen kunnen afkomen in het kader van de Brexit. Ze zal beklemtonen hoe belangrijk het behoud van de wederzijds toegang met behoud van vangstrechten tot de Britse wateren voor onze vloot is.

De Vlaamse vloot is goed voor ongeveer 70 vissersvaartuigen en bijna 400 vissers. Samen met de visveilingen aan zee en de visverwerkende bedrijven telt de visserijsector ongeveer 2500 rechtstreekse jobs in Vlaanderen. Bij een harde Brexit valt niet uit te sluiten dat het Verenigd Koninkrijk zijn wateren afsluit voor vaartuigen uit de Europese Unie. Nochtans is de toegang tot de Britse wateren cruciaal voor onze vloot.  

Minister Crevits bereidt wel samen met de Vlaamse visserijsector een aantal maatregelen voor. Maar een zeer groot stuk van de oplossing bevindt zich op Europees niveau. Hier wordt samengewerkt aan een waaier van maatregelen die snel kunnen worden geactiveerd in geval van een harde Brexit. Hiervoor is een groep van acht lidstaten continu in overleg met de diensten van de Europese Commissie. Het gaat om het bekomen van visvergunningen, voorbereidingen op het vlak van controles, steunmaatregelen voor de sector en het zoeken van andere visgronden voor de betrokken vaartuigen. Europa kan via het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij de lidstaten toelaten om in vergoedingen voor reders en vissers te voorzien. Vlaanderen pleit hierbij in eerste instantie voor extra middelen op Europees niveau via een specifiek Brexit-fonds.

Vlaams minister van Landbouw en Zeevisserij Hilde Crevits: “Voor Vlaanderen is het van cruciaal belang dat onze vissers bij een Brexit hun activiteiten verder kunnen zetten in de Britse wateren. De vissector is economisch een belangrijke sector met 2500 rechtstreekse jobs. We vragen Europa om zeer alert te zijn en indien nodig via een Brexit-fonds in extra middelen te voorzien als onze vissers getroffen worden.”   Nieuwsflash
 
Europees Parlement keurt belangrijk mobiliteitspakket goed Lees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Verwerking in Vlaanderen nog steeds in stijgende lijn Lees meer
 
 
Extreme hitte en hevige regenval worden het normaleLees meer
 
 
Het waterbeheer door de polders en wateringen Lees meer
 
 
Drainage in landbouwgronden in relatie tot het vergunningsbeleid Lees meer
 
 
Geplande mosselboerderij voor de WestkustLees meer
 
 
Over de onrust bij zuivelcoöperatie Milcobel Lees meer
 
 
Uitleg over de website vlees.be en de rol van VLAM daarin Lees meer
 
 
Uitleg over de indicatoren voor het GLBLees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Tekort aan schade-experts in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Vraag over de uitbreiding van de intensieve veeteelt Lees meer
 
 
Toenemende wintersterfte bij bijenvolken Lees meer
 
 
Vragen over corona-enquête van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en VoedingsonderzoekLees meer
 
 
Romain Cools (Belgapom) draagt na 3 decennia stokje over Lees meer
 
 
Doorbraak in wereldwijd uitwisselen data plantenveredeling Lees meer
 
 
Juni 2020 evenaart juni 2019 als warmste junimaand ooitLees meer
 
 
Stikstofbemesting voor een volgteeltLees meer
 
 
Aardappelareaal Noord-West Europa groeit lichtLees meer
 
 
Bemesten bij klimaatsverandering? Lees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Relanceplan moet visserij strategisch verankeren in Vlaanderen Lees meer
 
 
Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen Lees meer
 
 
Goede voedselveiligheidLees meer
 
 
Ardo: "Na 4 jaar droogte zitten we echt met een issue"Lees meer
 
 
Evaluatie corona hinderpremie en compensatiepremie Lees meer
 
 
5,75 miljoen euro om in landelijke gebieden op zoek te gaan naar wateroplossingenLees meer
 
 
Vergoedingen dierenartsen dienst Dierenwelzijn voor volgen erkende opleidingen Lees meer
 
 
Acties en maatregelen van de Vlaamse Regering inzake de droogteproblematiekLees meer
 
 
Corona crisis: steun zelfstandigen ivm sociale wetten en vervangingsinkomenLees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer