Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 06 nov 2019 10:33 

Bescherming van 100 Europese geografische aanduidingen in China


Vandaag hebben de EU en China de onderhandelingen afgerond over een bilaterale overeenkomst ter bescherming van 100 Europese geografische aanduidingen (GA) in China en 100 Chinese geografische aanduidingen in de EU tegen namaak en misbruik. Deze baanbrekende overeenkomst zal naar verwachting resulteren in wederzijdse handelsvoordelen en een vraag naar producten van hoge kwaliteit aan beide zijden.

Overeenkomstig de verbintenis die tijdens de laatste top EU-China in april 2019 is aangegaan, is deze overeenkomst een concreet voorbeeld van samenwerking tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China, waarmee wordt aangetoond dat beide partijen open staan voor internationale regels als basis voor de handelsbetrekkingen en die regels ook willen naleven.

Commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling Phil Hogan: “De kwaliteit van de Europese producten met een geografische aanduiding is wereldwijd bekend. Consumenten zijn bereid hiervoor een hogere prijs te betalen en hebben vertrouwen in de oorsprong en authenticiteit van deze producten. Landbouwers kunnen aldus rekenen op een betere beloning. Uit deze overeenkomst blijkt dat wij vastbesloten zijn nauw samen te werken met onze mondiale handelspartners zoals China. Beide partijen zijn gebaat bij deze overeenkomst, die onze handelsbetrekkingen versterkt en voordelen biedt voor onze landbouw- en levensmiddelensector en de consumenten aan beide kanten.”

China is de tweede bestemming voor de uitvoer van agrovoedingsproducten uit de EU, met een waarde van 12,8 miljard euro (in de periode van 12 maanden tussen september 2018 en augustus 2019). Het is ook de tweede bestemming voor de uitvoer uit de EU van producten met een beschermde geografische aanduiding, goed voor 9 % van de waarde ervan, met inbegrip van wijn, agrovoedingsproducten en gedistilleerde dranken.

De Chinese markt is een markt met een sterk groeipotentieel voor Europese voedingsproducten en dranken, met een groeiende middenklasse met een voorliefde voor typische, authentieke Europese producten van hoge kwaliteit. China beschikt zelf ook over een goed opgezet systeem van geografische aanduidingen, met specialiteiten die de Europese consumenten dankzij deze overeenkomst nu beter kunnen leren kennen.

De EU-lijst van geografische aanduidingen die in China moeten worden beschermd, omvat producten zoals Cava, Champagne, Feta, Irish whiskey, Münchener Bier, Ouzo, Polska Wódka, Porto, Prosciutto di Parma en Queso Manchego. Op de lijst met Chinese producten staan onder andere Pixian Dou Ban (Pixian bonenpasta), Anji Bai Chaa (Anji witte thee), Panjin Da Mi (Panjin-rijst) en Anqiu Da Jiang (Anqiu gember).

Na de afronding van de onderhandelingen wordt nu een juridische toetsing van de overeenkomst uitgevoerd. Aan EU-zijde zullen het Europees Parlement en de Raad worden verzocht hun goedkeuring te geven. De overeenkomst zal naar verwachting vóór eind 2020 in werking treden.

Vier jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst zal het toepassingsgebied ervan uitgebreid worden om een extra aantal van 175 namen van geografische aanduidingen van beide partijen te bestrijken. Voor deze namen moet dan dezelfde registratieprocedure worden gevolgd als voor de 100 namen die reeds onder de overeenkomst vallen (d.w.z. beoordeling en publicatie voor opmerkingen).

De samenwerking tussen de EU en China op het gebied van geografische aanduidingen ging ruim tien jaar geleden (2006) van start en resulteerde in de registratie en bescherming van tien namen van geografische aanduidingen aan beide zijden in 2012, waarmee de aanzet werd gegeven voor de huidige samenwerking.

Achtergrond

De kwaliteitsregelingen van de EU hebben tot doel de namen van specifieke producten te beschermen met het oog op de bevordering van hun unieke kenmerken die samenhangen met hun geografische oorsprong en met traditionele kennis. Dit is een van de grote successen van de Europese landbouw, met meer dan 3 300 EU-namen die zijn geregistreerd als beschermde geografische aanduiding (BGA) of beschermde oorsprongsbenaming (BOB). Daarnaast zijn er in de EU ook een 1 250-tal niet-EU-namen beschermd, vooral dankzij bilaterale overeenkomsten, zoals deze overeenkomst met China. In waarde uitgedrukt is de markt voor geografische aanduidingen in de EU goed voor ongeveer 74,8 miljard euro, en samen maken deze producten 15,4 % uit van de totale EU-uitvoer van levensmiddelen en dranken.

Meer informatie

Gemeenschappelijke persverklaring van commissaris Phil Hogan en minister Zhong Shan over de afronding van de onderhandelingen over een overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Volksrepubliek China voor samenwerking op het gebied van geografische aanduidingen en de bescherming daarvan

Lijst van de Europese beschermde geografische aanduidingen

Lijst van de Chinese beschermde geografische aanduidingen

Factsheet over de overeenkomst

Binnenkort worden honderd Europese geografische aanduidingen in China beschermd

Handel in agrovoedingsproducten tussen de EU en China  Nieuwsflash
 
PCA: "Uur in de schuur" Lees meer
 
 
'Groentenprecies'Lees meer
 
 
Proposed EU budget unacceptable Lees meer
 
 
Koken kost geld, ook op het veld! Lees meer
 
 
Erosie voorkomen in groenten en masLees meer
 
 
Sojaproductie in VlaanderenLees meer
 
 
Investeringssteun voor innovatieve landbouw Lees meer
 
 
Buffelhouderij in Vlaanderen Lees meer
 
 
Innovatieve teeltenLees meer
 
 
Ministerieel besluit betreffende de landinrichtingLees meer
 
 
AB Register vzw stelt Renaat Debergh aan als nieuwe voorzitter Lees meer
 
 
Beheerovereenkomsten voor soortenbescherming in de liftLees meer
 
 
Omzetting van de erkenningen Fokkerijbesluit Lees meer
 
 
Land- en tuinbouw en bouwsector schreeuwen om extra personeel Lees meer
 
 
Landbouwers met gronden aan beide zijden van een grensstreek Lees meer
 
 
Impact van het zesde mestactieplan (MAP 6) op de Pachtwet Lees meer
 
 
Tweede prognose van de landbouweconomische rekeningen Lees meer
 
 
Subsidie brede weersverzekering - hoe vraag je de premiesubsidie aan via je verzamelaanvraag? Lees meer
 
 
Nieuwe bewoners van boerderijen die geen landbouwactiviteiten uitoefenenLees meer