Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 15 jan 2020 08:41 

Toegang tot de samenstelling van formuleringen van gewasbeschermingsmiddelen


Artikel 33 van de Verordening (EG) Nr. 1107/2009 vermeldt dat een aanvrager die een gewasbeschermingsmiddel op de markt wenst te brengen een dossier moet indienen dat volledig is voor elk punt van de gegevensvereisten die van toepassing zijn voor gewasbeschermingsmiddelen.

Verordening (EG) Nr. 1107/2009

Deze vereisten zijn vastgelegd in Verordening (EG) Nr. 284/2013. In het bijzonder wordt in de bijlage van deze verordening vermeld dat het dossier de gedetailleerde kwantitatieve en kwalitatieve informatie over de samenstelling van het gewasbeschermingsmiddel moet bevatten. De aanvrager van de toelating wordt beschouwd als de persoon die verantwoordelijk is voor het op de markt brengen, en moet daarom zelf de gedetailleerde samenstelling van het product verstrekken.

We dringen er daarnaast op aan dat effectief de volledige samenstelling van de formulering bekend moet zijn. In sommige gevallen maakt een ander gewasbeschermingsmiddel deel uit van een formulering zonder dat de samenstelling van dit andere middel wordt gespecificeerd. Een ander gewasbeschermingsmiddel kan niet als een formuleringshulpstof worden beschouwd, aangezien het ten minste één werkzame stof en vaak zelf ook formuleringshulpstoffen bevat. De samenstelling hiervan moet dus eveneens volledig bekend zijn bij de toelatingshouder van het eindproduct.

Indien u als toelatingshouder, voor één of meer van uw gewasbeschermingsmiddelen, niet in het bezit bent van de volledige samenstelling, neem dan contact met de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen om de situatie te regulariseren. Als er voor 29/02/2020 geen actie wordt ondernomen, zullen we ervan uitgaan dat de samenstelling van elk product bekend is of mag zijn bij de toelatingshouder. Dit impliceert dat de volledige samenstelling zoals opgegeven in het aanvraagdossier ten allen tijde toegankelijk is voor de toelatingshouder, zelfs indien deze in het verleden ingediend werd door een derde.  Nieuwsflash
 
PCA: "Uur in de schuur" Lees meer
 
 
'Groentenprecies'Lees meer
 
 
Proposed EU budget unacceptable Lees meer
 
 
Koken kost geld, ook op het veld! Lees meer
 
 
Erosie voorkomen in groenten en masLees meer
 
 
Sojaproductie in VlaanderenLees meer
 
 
Investeringssteun voor innovatieve landbouw Lees meer
 
 
Buffelhouderij in Vlaanderen Lees meer
 
 
Innovatieve teeltenLees meer
 
 
Ministerieel besluit betreffende de landinrichtingLees meer
 
 
AB Register vzw stelt Renaat Debergh aan als nieuwe voorzitter Lees meer
 
 
Beheerovereenkomsten voor soortenbescherming in de liftLees meer
 
 
Omzetting van de erkenningen Fokkerijbesluit Lees meer
 
 
Land- en tuinbouw en bouwsector schreeuwen om extra personeel Lees meer
 
 
Landbouwers met gronden aan beide zijden van een grensstreek Lees meer
 
 
Impact van het zesde mestactieplan (MAP 6) op de Pachtwet Lees meer
 
 
Tweede prognose van de landbouweconomische rekeningen Lees meer
 
 
Subsidie brede weersverzekering - hoe vraag je de premiesubsidie aan via je verzamelaanvraag? Lees meer
 
 
Nieuwe bewoners van boerderijen die geen landbouwactiviteiten uitoefenenLees meer