Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 15 jan 2020 08:41 

Toegang tot de samenstelling van formuleringen van gewasbeschermingsmiddelen


Artikel 33 van de Verordening (EG) Nr. 1107/2009 vermeldt dat een aanvrager die een gewasbeschermingsmiddel op de markt wenst te brengen een dossier moet indienen dat volledig is voor elk punt van de gegevensvereisten die van toepassing zijn voor gewasbeschermingsmiddelen.

Verordening (EG) Nr. 1107/2009

Deze vereisten zijn vastgelegd in Verordening (EG) Nr. 284/2013. In het bijzonder wordt in de bijlage van deze verordening vermeld dat het dossier de gedetailleerde kwantitatieve en kwalitatieve informatie over de samenstelling van het gewasbeschermingsmiddel moet bevatten. De aanvrager van de toelating wordt beschouwd als de persoon die verantwoordelijk is voor het op de markt brengen, en moet daarom zelf de gedetailleerde samenstelling van het product verstrekken.

We dringen er daarnaast op aan dat effectief de volledige samenstelling van de formulering bekend moet zijn. In sommige gevallen maakt een ander gewasbeschermingsmiddel deel uit van een formulering zonder dat de samenstelling van dit andere middel wordt gespecificeerd. Een ander gewasbeschermingsmiddel kan niet als een formuleringshulpstof worden beschouwd, aangezien het ten minste één werkzame stof en vaak zelf ook formuleringshulpstoffen bevat. De samenstelling hiervan moet dus eveneens volledig bekend zijn bij de toelatingshouder van het eindproduct.

Indien u als toelatingshouder, voor één of meer van uw gewasbeschermingsmiddelen, niet in het bezit bent van de volledige samenstelling, neem dan contact met de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen om de situatie te regulariseren. Als er voor 29/02/2020 geen actie wordt ondernomen, zullen we ervan uitgaan dat de samenstelling van elk product bekend is of mag zijn bij de toelatingshouder. Dit impliceert dat de volledige samenstelling zoals opgegeven in het aanvraagdossier ten allen tijde toegankelijk is voor de toelatingshouder, zelfs indien deze in het verleden ingediend werd door een derde.  Nieuwsflash
 
Nitraatresiducampagne 2019 Lees meer
 
 
Studiedag PCA OudenaardeLees meer
 
 
Intrekking RIPELOCK VP, RIPELOCK TABS, FASTAC en CYMCOLees meer
 
 
Instandhoudingsdoelstellingen (IHDís) - Europese doelstellingen Lees meer
 
 
Steunmaatregelen crisis fruitsectorLees meer
 
 
Jachtexamen 2020 Lees meer
 
 
Al 99,2 miljoen euro aan schadevergoedingen voor erkende landbouwramp 2018 Lees meer
 
 
Analyse van het klimaatbeleid door onderzoekers van de KU LeuvenLees meer
 
 
Parlementaire vraag over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Ventilus Lees meer
 
 
Grootschalige irrigatie kan extreme hitte door klimaatopwarming lokaal temperen Lees meer
 
 
Toegang tot de samenstelling van formuleringen van gewasbeschermingsmiddelen Lees meer
 
 
Het 2019 voor CoŲperatie HoogstratenLees meer
 
 
SESVanderHave (nieuwe) variŽteiten 2020Lees meer
 
 
Diepvriesfriet - Handelsbelemmeringen Lees meer
 
 
Beheer natuurgebieden - Bestrijding akkerdistel Lees meer
 
 
Resultaten Eurobarometer en vertrouwen in en de steun voor de EULees meer
 
 
Vraag om uitleg over dierenwelzijn in kalkoenkwekerijen Lees meer
 
 
Innovatieve projecten in land- en tuinbouw - Investeringssteun Lees meer
 
 
Innovatieve projecten in agrovoedingssector - Investeringssteun Lees meer
 
 
Landbouwrampen: behandeling schadedossiersLees meer
 
 
Belgapom : standpunt werkwijze aardappelbewaring oogst 2020 Lees meer
 
 
Actiegrenzen voor chemische contaminantenLees meer
 
 
Landbouwramp droogte 2018: 100 miljoen euro uitbetaald voor 60% van de dossiersLees meer
 
 
Maatregelen mbt bruinrot Antwerpen en LimburgLees meer
 
 
4 miljoen euro om waterschaarste bij langdurige droogte aan te pakkenLees meer
 
 
Meeste grondwaterstanden blijven laag Lees meer
 
 
NAV terug- en vooruitblikLees meer
 
 
Aanpassing van het gebruik van prochloraz na herziening van de MRLs Lees meer
 
 
Natuurindicatoren 2019Lees meer