Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 15 jan 2020 08:41 

Toegang tot de samenstelling van formuleringen van gewasbeschermingsmiddelen


Artikel 33 van de Verordening (EG) Nr. 1107/2009 vermeldt dat een aanvrager die een gewasbeschermingsmiddel op de markt wenst te brengen een dossier moet indienen dat volledig is voor elk punt van de gegevensvereisten die van toepassing zijn voor gewasbeschermingsmiddelen.

Verordening (EG) Nr. 1107/2009

Deze vereisten zijn vastgelegd in Verordening (EG) Nr. 284/2013. In het bijzonder wordt in de bijlage van deze verordening vermeld dat het dossier de gedetailleerde kwantitatieve en kwalitatieve informatie over de samenstelling van het gewasbeschermingsmiddel moet bevatten. De aanvrager van de toelating wordt beschouwd als de persoon die verantwoordelijk is voor het op de markt brengen, en moet daarom zelf de gedetailleerde samenstelling van het product verstrekken.

We dringen er daarnaast op aan dat effectief de volledige samenstelling van de formulering bekend moet zijn. In sommige gevallen maakt een ander gewasbeschermingsmiddel deel uit van een formulering zonder dat de samenstelling van dit andere middel wordt gespecificeerd. Een ander gewasbeschermingsmiddel kan niet als een formuleringshulpstof worden beschouwd, aangezien het ten minste één werkzame stof en vaak zelf ook formuleringshulpstoffen bevat. De samenstelling hiervan moet dus eveneens volledig bekend zijn bij de toelatingshouder van het eindproduct.

Indien u als toelatingshouder, voor één of meer van uw gewasbeschermingsmiddelen, niet in het bezit bent van de volledige samenstelling, neem dan contact met de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen om de situatie te regulariseren. Als er voor 29/02/2020 geen actie wordt ondernomen, zullen we ervan uitgaan dat de samenstelling van elk product bekend is of mag zijn bij de toelatingshouder. Dit impliceert dat de volledige samenstelling zoals opgegeven in het aanvraagdossier ten allen tijde toegankelijk is voor de toelatingshouder, zelfs indien deze in het verleden ingediend werd door een derde.  Nieuwsflash
 
Neonics-dossier bieten moet terug op tafelLees meer
 
 
Uitbreiding win-winlening definitief goedgekeurd Lees meer
 
 
Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in het tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbieten Lees meer
 
 
Corona: Vlaams beschermingsmechanisme voor periode augustus-september Lees meer
 
 
Droogte 2020: update captatieverbod 6/8Lees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Vlaanderen voert strijd tegen bijensterfte Lees meer
 
 
Opbrengsten tarwe 2020 zeer wisselend Lees meer
 
 
(Zeer) lage grondwaterstandenLees meer
 
 
Verse groenten, fruit en vlees duurder na CoronaLees meer
 
 
Oppompverbod in heel Vlaams-BrabantLees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Klimaat heeft even kordate aanpak nodig als CoronaLees meer
 
 
Ieper legt captatieverbod opLees meer
 
 
Voorkom hittestress bij dierenLees meer
 
 
Gemeente Glabbeek gaat Corona test van 250 seizoenarbeiders in fruitsector op zich nemenLees meer
 
 
Droogtemaatregelen 2020 Lees meer
 
 
slechts 400 liter regen in laatste 3 jaarLees meer
 
 
Impact van de aanhoudende droogte op de biodiversiteitLees meer
 
 
GLB opmaak strategisch plan Lees meer
 
 
Landbouwgronden - DrainagesystemenLees meer
 
 
Perchloraatcontaminatie van meststoffen en groenten en fruitLees meer
 
 
Corona: Champagneoorlog zoals de patattenoorlogLees meer
 
 
Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw Lees meer
 
 
Fraude met de ecologiesteunLees meer
 
 
MB betreffende het vervoer en de verwerking van meststoffen, wat betreft het AGR-GPS-systeemLees meer
 
 
Zaai groenbedekkers voor vergroening tijdig in VLees meer
 
 
Ammoniakemissie-reductie in rundveestallenLees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer
 
 
Fiscaal landbouwbarema inkomsten 2019 Lees meer
 
 
Herzie de ggo-richtlijnLees meer
 
 
Kerncijfers landbouw 2020Lees meer