Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 21 mei 2020 09:18 

Pesticidengebruik in EU moet halveren tegen 2030


Pandemie of niet, Frans Timmermans – de man van de Green Deal binnen de Europese Commissie – presenteert vandaag in dat kader een nieuwe strategie om de biodiversiteit in de EU tegen 2030 te verbeteren en ons voedselsysteem duurzamer en gezonder te maken. De ontwerptekst over biodiversiteit legt zelfs expliciet een verband met de uitbraak van covid-19: ‘Het risico op uitbraken van ziektes, waaronder pandemieën, neemt toe naarmate de natuur vernield wordt.’

Volgens de ontwerptekst, die nog altijd gewijzigd kan worden tijdens de vergadering van het college vanmorgen, moet het gebruik van pesticiden in de Europese landbouw tegen 2030 gehalveerd en dat van meststoffen met minstens 20% verminderd worden. Biologische landbouw moet tegen 2030 minstens een kwart van het Europese landbouwareaal beslaan en minimum 30% van het Europese landoppervlak moet beschermd zijn – nu is dat 26 procent. Er komt een plan om de komende tien jaar drie miljard bomen te planten. Steden met meer dan 20.000 inwoners worden opgeroepen tegen eind 2021 een plan op te stellen om de openbare ruimte te vergroenen.

De landbouw in de EU is verantwoordelijk voor 11 procent van de broeikasgassen, en bijna 60 procent daarvan heeft volgens de Commissie te maken met de intensieve veeteelt. ‘Minder vleesverbruik zal het risico op ziektes zoals kanker verlagen, maar ook de impact van het voedsel­systeem op het milieu verminderen’, staat in de ontwerptekst over de ‘boer-tot-bord’-strategie.

Maar tot opluchting van de landbouwsector en tot ongenoegen van Greenpeace vermeldt de strategie niets over het terugdringen van de vleesproductie in de EU. Om de klimaatimpact van de veeteelt te verkleinen, verkiest de Commissie ‘het op de markt brengen van duurzame en innovatieve voedseladditieven’ en legt ze verder de verantwoordelijkheid bij de consument.

‘Burgers sturen in grote mate welk voedsel geproduceerd wordt, hoe dat gebeurt en waar het vandaan komt’, aldus de tekst. Daarom moet de productinformatie verder verduidelijkt worden, bijvoorbeeld over voedingswaarde en oorsprong, via verplichte labels op de voorkant van verpakkingen.

Het is nu aan de lidstaten en het Europees Parlement om die strategieën te steunen en in beleid om te zetten. Dat belooft nog stevige debatten op te leveren, gezien de grote belangen. De producenten van pesticiden zijn gekant tegen de invoering van bindende normen en pleiten voor innovatie. Milieuorganisaties vinden een ­reductie met 50 procent niet ver genoeg gaan en de landbouworganisaties drongen nu al aan op uitstel van de strategie wegens de pandemie.

‘De kracht van deze strategieën is dat ze naar alle aspecten kijken: landbouw, gebruik van antibiotica en pesticiden, onze voedselpatronen’, zegt Kathleen Van Brempt (SP.A), Europese partijgenote van Timmermans. ‘Maar wat mij betreft, moeten we in het Europees Parlement dit voorstel aanscherpen en het gebruik van pesticiden al tegen 2025 halveren met het oog op een uitfasering tegen 2050.’

‘Ik mis ook de afdwingbaarheid in de rest van de wereld via ons handelsbeleid: hoeveel van het eten op ons bord komt niet van buiten de EU? Het is positief dat de Commissie inzet op het creëren van een draagvlak om het vleesverbruik te verminderen. Als we de vleesproductie verminderen in de EU, maar meer vlees gaan importeren van buiten de EU, heeft dit niet veel zin. Dan verkies ik een koe van bij ons waarvan het vlees aan de Europese normen beantwoordt.’  Nieuwsflash
 
Europees Parlement keurt belangrijk mobiliteitspakket goed Lees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Extreme hitte en hevige regenval worden het normaleLees meer
 
 
Het waterbeheer door de polders en wateringen Lees meer
 
 
Drainage in landbouwgronden in relatie tot het vergunningsbeleid Lees meer
 
 
Geplande mosselboerderij voor de WestkustLees meer
 
 
Over de onrust bij zuivelcoöperatie Milcobel Lees meer
 
 
Uitleg over de website vlees.be en de rol van VLAM daarin Lees meer
 
 
Uitleg over de indicatoren voor het GLBLees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Tekort aan schade-experts in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Vraag over de uitbreiding van de intensieve veeteelt Lees meer
 
 
Toenemende wintersterfte bij bijenvolken Lees meer
 
 
Vragen over corona-enquête van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en VoedingsonderzoekLees meer
 
 
Romain Cools (Belgapom) draagt na 3 decennia stokje over Lees meer
 
 
Doorbraak in wereldwijd uitwisselen data plantenveredeling Lees meer
 
 
Juni 2020 evenaart juni 2019 als warmste junimaand ooitLees meer
 
 
Stikstofbemesting voor een volgteeltLees meer
 
 
Aardappelareaal Noord-West Europa groeit lichtLees meer
 
 
Bemesten bij klimaatsverandering? Lees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Relanceplan moet visserij strategisch verankeren in Vlaanderen Lees meer
 
 
Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen Lees meer
 
 
Goede voedselveiligheidLees meer
 
 
Evaluatie corona hinderpremie en compensatiepremie Lees meer
 
 
Vergoedingen dierenartsen dienst Dierenwelzijn voor volgen erkende opleidingen Lees meer
 
 
Acties en maatregelen van de Vlaamse Regering inzake de droogteproblematiekLees meer
 
 
Corona crisis: steun zelfstandigen ivm sociale wetten en vervangingsinkomenLees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer