Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 08 jul 2020 17:27 

Over de onrust bij zuivelco÷peratie Milcobel


Vraag om uitleg over de onrust bij zuivelcoöperatie Milcobel
van Joris Nachtergaele aan minister Hilde Crevits

De voorzitter

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Nachtergaele heeft het woord.

Joris Nachtergaele (N-VA)

Op 16 juni raakte bekend dat de algemene vergadering van zuivelcoöperatie Milcobel de voorzitter en ondervoorzitter hadden weggestemd. De algemene vergadering koos ervoor om Betty Eeckhaut aan te duiden als voorzitter ad interim. Daarmee werd een vervolg gebreid aan de onrusten die Milcobel al een aantal maanden kent. Eind 2019 werd immers ook CEO Peter Koopman ontslagen en vervangen door Nils van Dam. Volgens de berichten hebben deze ontslagen te maken met een grote ontevredenheid bij de leden over de lage melkprijs en het te trage tempo waarmee de hervormingen binnen de zuivelcoöperatie worden doorgevoerd.

Milcobel is een belangrijke speler op onze zuivelmarkt en vertegenwoordigt meer dan 40 procent van de volledige melkproductie in dit land. Het moeilijke vaarwater waarin de zuivelcoöperatie zich bevindt wordt bevestigd door de dalende omzet en het dalend aantal leden in 2019. Eerder dit jaar waren er daarnaast ook sociale onrusten in de afdeling van Milcobel in Langemark. Naast een dispuut over de opsplitsing van sociale verkiezingen, ging het gerucht dat de poederafdeling met tachtig werknemers zou sluiten. Dit werd later ontkend door de top van Milcobel. Als klap op de vuurpijl kwam de coronacrisis, waardoor er alleen maar vraagtekens komen voor de tweeduizend werknemers van Milcobel en de aangesloten Vlaamse melkveehouders.

Minister, hoe evalueert u de huidige onrusten en het transformatieproject bij Milcobel? Staan er hier, voor zover u weet, jobs op het spel?

Wat waren en zijn de gevolgen van deze interne spanningen voor de Vlaamse melkveehouders in de zuivelcoöperatie en het lopende transformatieproject?

Plant u een onderhoud met de nieuwe top van Milcobel over de toekomst van de zuivelcoöperatie? Zo ja, wanneer zal die plaatsvinden en welke boodschap zult u brengen?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Dank u wel, mijnheer Nachtergaele, voor uw heel belangrijke en lichtjes zorgwekkende vraag. Milcobel is een coöperatie die is opgericht en wordt aangestuurd door landbouwers zelf. Het komt de leden-coöperanten dus toe om te beslissen over de aanstelling van de leden van de raad van bestuur of de leden van het dagelijks bestuur.

COVID-19 heeft zwaar ingehakt op de zuivelindustrie, en dat is natuurlijk ook de reden waarom u die vragen stelt. Niettegenstaande de vraag naar zuivel voor thuisconsumptie fors is gestegen, kon dit het verlies door de sluiting van de horeca, de cateringbedrijven en het tijdelijk wegvallen van de exportmarkten niet compenseren. De melkprijs is daardoor sterk gedaald. De afgelopen weken zien we een stabilisatie en zelfs een lichte stijging van de prijzen, maar ze blijven nog altijd redelijk laag.

De melkprijs die Milcobel nu aan haar coöperanten geeft bevindt zich onder het Europese gemiddelde van andere zuivelverwerkers, wat natuurlijk de druk op de raad van bestuur en het management verhoogt in deze moeilijke tijden.

Ik hoop dat de sector zich door de heropening van de horeca zal kunnen herstellen en dat met het nieuwe bestuur de stabiliteit in de zuivelcoöperatie kan terugkeren in het voordeel van de melkveehouders.

U vraagt naar de gevolgen van de spanningen. Een bestuurswissel is eigen aan de bedrijfsvoering. Ik kan niet onmiddellijk aanduiden wat de directe gevolgen zijn van de bestuurswissel op de leden van de zuivelcoöperatie of op projecten die binnen de coöperatie lopen. Dat er onrust is aan de top van een bedrijf is natuurlijk nooit positief. Maar het is heel belangrijk dat, als er onrust is, je die heel snel kunt ombuigen naar rustiger vaarwater.

Wat het lopende interne transformatieproject betreft, heeft de CEO recent aangegeven dat het vanaf volgend jaar zijn vruchten zal beginnen afwerpen. De eerste resultaten werden bekendgemaakt op 2 juli door een vereenvoudiging in de organisatie en een inkrimping van het topmanagement.

Uiteraard is het voor mij interessant om overleg te hebben met de nieuwe top. Collega Nachtergaele, ik trek ook bijzonder graag zelf de laarzen aan om met ondernemers in dialoog te gaan. U doet dat ook graag, zo heb ik een paar weken geleden gemerkt. We hebben de voorbije maanden al kennisgemaakt met diverse subsectoren. Ik hoop op een hernieuwde kennismaking met het bestuur in de loop van de zomer.

De voorzitter

De heer Nachtergaele heeft het woord.

Joris Nachtergaele (N-VA)

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Milcobel is inderdaad een belangrijke coöperatie in de sector. Voor de Vlaamse melkveehouder is die instabiliteit niet welkom, zeker niet na corona.

Ik begrijp uiteraard dat coöperaties in transitie moeten om nieuwe uitdagingen te kunnen aangaan. Maar ik ben tevreden dat u, als overheid, als minister ook steun wil bieden aan die werknemers, die melkveehouders. U mag mij zeker uitnodigen voor een bezoekje aan Milcobel. ik doe dat met plezier.

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Er zijn eigenlijk geen bijkomende vragen gesteld.

Ik onderstreep wat collega Nachtergaele zegt: Milcobel is de grootste Belgische coöperatie in de sector en een heel belangrijke speler in de agrovoedingsindustrie, die de grootste industriële werkgever is geworden in onze economie. We zeggen volgens mij soms wat te weinig dat dit zo is. We zijn te weinig fier op onze eigen producten – dat heb ik al vaker gezegd. Ik hoop echt dat we die trend de komende periode kunnen ombuigen en ik zal daarrond een aantal beleidsinitiatieven nemen.

De voorzitter

Dank u wel voor dat engagement.

De vraag om uitleg is afgehandeld.  Nieuwsflash
 
Termijnen voor de aanvragen tot toelating tot de rassenlijst van landbouwgewassenLees meer
 
 
Procedures bij de Raad van Vergunningsbetwistingen - Invoering relativiteitseisLees meer
 
 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) - Naleving randvoorwaardenLees meer
 
 
Kleine windmolens bij particulierenLees meer
 
 
Geweigerde aanvragen VLIF-steunLees meer
 
 
Nulbemesting - OntheffingLees meer
 
 
Hitte 2020: erken de schade door zonnebrand in fruit als rampLees meer
 
 
Clarebout Potatoes: Corona deed ons extra investeren ondanks omzetdalingLees meer
 
 
Hitte en droogte worden opgegeten door CoronaLees meer
 
 
Hitteplan: transport van landbouwdierenLees meer
 
 
Nieuwe inschrijvingen voor aanplantsubsidie boslandbouwsystemen (agroforestry) mogelijk tot 18/9Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbieten Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbietenLees meer
 
 
Uitbreiding win-winlening definitief goedgekeurd Lees meer
 
 
Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in het tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer