Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 13 okt 2020 18:20 

Ecologischer werken rendeert toch


Landbouwers kunnen ook op een duurzame manier hun inkomen opkrikken, stelt een studie van het WWF. Het voedergewas is daar cruciaal in.

Alternatieve, meer natuurvriendelijke teelten kunnen zowel de natuur en het klimaat als de landbouw zelf ten goede komen. Dat besluit het Wereldnatuurfonds (WWF) België uit een studie.

Centraal in het verhaal staat het diervoeder. De prijs voor voeder is voor een vleesveehouder goed voor liefst een kwart van zijn kosten. Stel dat hij het over een andere boeg gooit en eiwitrijke voedergewassen plant, zoals grasklaver en luzerne. Die staan ecologisch hoger aangeschreven. Ze dragen bij tot de vruchtbaarheid van de bodem en met hun bloei bieden ze voedsel voor bestuivende insecten. Luzerne dringt met de wortels ook diep in de bodem door, wat de plant minder gevoelig maakt voor droogte.

Als het voeder uit eigen teelt komt, hoeft er geen soja uit Zuid-Amerika ingevoerd (en betaald) te worden. Die import laat een ongunstige ecologische voetafdruk na. Daarnaast maakt de landbouwer zijn grasland waardevoller, door bijvoorbeeld kruiden toe te voegen, waar hij voor vergoed wordt.

Dit teeltplan is volgens de studie haalbaar voor het merendeel van de Vlaamse veehouderijen, de invulling is afhankelijk van de specifieke context.

Zelfs al gaat de berekening uit van een productiedaling van 10 procent, dan nog komt de boer er financieel beter uit. De vleesveehouder uit het voorbeeld kan zijn jaarinkomen met 10.000 euro zien stijgen. Goed nieuws voor de vele boeren uit deze sector wier inkomen vandaag precair is.

De WWF-studie maakte een vergelijkbare oefening voor de melkveehouder en die zou zijn inkomen met zowat een kwart zien aangroeien.

Voor zijn berekeningen deed het WWF een beroep op data van de landbouwadministratie en op de praktijkervaring van adviseurs die op de landbouwbedrijven komen. ‘We denken dat dit goed onderbouwd is, maar het blijft een theoretische oefening', geeft Titus Ghyselinck, landbouwexpert van het WWF, toe. ‘Deze omslag is niet iets wat je van vandaag op morgen kunt toepassen. Er zal opleiding en ondersteuning voor nodig zijn. Maar het opent perspectieven.’

Met het Europese landbouwbeleid (GLB) dat vernieuwd wordt, dienen er zich meteen kansen aan. De nieuwe manier van werken kan gestimuleerd en ondersteund worden via zogenaamde ecoregelingen, die deel zullen uitmaken van dat gereviseerde GLB. Europa wil er de landbouw groener en duurzamer mee maken.

‘Het landbouwbudget hoeft in een meer ecologische aanpak niet eens toe te nemen’, maakt Ghyselinck zich sterk. ‘Het zal wel anders, gerichter gespendeerd worden.’

Het GLB-budget ondersteunt vandaag in Vlaanderen vooral rundveehouders, melkveehouders en akkerbouwers. Daarom liet het WWF deze oefening voor die sectoren uitvoeren.  Nieuwsflash
 
Aan Zuhal DemirLees meer
 
 
Toestand wintergranen 10-11 mei 2021 Lees meer
 
 
Zeewier is 'in'Lees meer
 
 
Droogte treft BelgiŽ hardLees meer
 
 
Droogte 2020: het warmste jaar ooit in EuropaLees meer
 
 
Mogelijke boycot van landbouwproducten uit BraziliŽ door supermarkten Lees meer
 
 
Een geÔntegreerd Vlaams plattelandsbeleid Lees meer
 
 
De toenemende druk op de Vlaamse melkveehoudersLees meer
 
 
Over de nieuwe tijdelijke stikstofregeling Lees meer
 
 
Ongevallen met varkens in veeteeltbedrijven Lees meer
 
 
Omgevingsvergunningen voor grondwaterputten Lees meer
 
 
Digitaal kunstmestregister - Administratieve vereenvoudiging Lees meer
 
 
Mestfraude - West-Vlaanderen Lees meer
 
 
Quo vadis? Waarheen met onze landbouw? ALees meer
 
 
Lokaal stormweer 13 augustus 2020 - aanvraag erkenning als rampLees meer
 
 
Steeds minder veehouders hebben recht op Ďgespecialiseerde zoogkoeienpremieí Lees meer
 
 
Landbouw: producentenprijzen licht gedaald ten opzichte van maart 2020Lees meer
 
 
Versoepeling preventieve maatregelen tegen vogelgriepLees meer
 
 
Healthy Water for Happy Cows: Welk water drinken uw koeien? Lees meer
 
 
Geplande versoepelingen Corona-maatregelenLees meer
 
 
Coronasteun in land- en tuinbouwLees meer
 
 
Weerbulletin afgelopen maanden ivm de gewassenLees meer
 
 
Technische keuring van spuittoestellen Lees meer
 
 
Aardappelen efficiŽnt bemesten Lees meer
 
 
2020: een bijzonder jaar, ook voor de SALVLees meer
 
 
Week van de Korte Keten 15 tot 23 mei 2021 Lees meer
 
 
Actieplan alternatieve eiwitten vormde voedingsbodem voor Vlaamse eiwitstrategie Lees meer
 
 
Tot 15/5: Brede Weersverzekering 2021 en vlasverzekering op maatLees meer
 
 
Nieuwe digitale encyclopedie biedt een schat aan landbouwinformatie Lees meer
 
 
Vis≠se≠rij≠rap≠port 2020 (VIRA) Lees meer
 
 
Droge zomers en toch een laag nitraatresidu Lees meer