Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 15 okt 2020 14:40 

De klimaatvooruitzichten voor 2100: extreme stormen, overstromingen, hittegolven en droogte


Het laatste rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) beschrijft in detail de klimaatverandering.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

De klimaatverandering is een onbetwistbaar feit dat vooral veroorzaakt wordt door de verbranding van fossiele brandstoffen. Het toekomstig klimaat hangt daarom sterk af van de uitstoot van broeikasgassen. Gewoonlijk worden verschillende toekomstscenario's (RCP) bekeken: een optimistisch scenario (RCP2.6) met een sterke reductie in de uitstoot van broeikasgassen, een pessimistisch scenario (RCP8.5) waarin de uitstoot sterk toeneemt en een intermediair scenario (RCP4.5).

Het klimaatmodel van het KMI

De klimaatverandering is en zal voelbaar worden door het optreden van extreme weersomstandigheden zoals extreme stormen, overstromingen, hittegolven en droogte. Om deze extreme weersomstandigheden goed te kunnen bestuderen zijn  atmosferische modellen nodig met een hoge graad van ruimtelijke details. In de context van het CORDEX.be project heeft het KMI de impact van de klimaatverandering voor België ingeschat met een dergelijk model (ALARO) . De resultaten kunnen aangewend worden voor adaptatie- en mitigatiestrategieën.

De evolutie van de gemiddelde temperatuur

Onderstaande figuur toont een inschatting voor de verandering van temperatuur voor Belgïe voor de verschillende toekomstscenario’s zoals berekend met het klimaatmodel van het KMI.

Jaar Winter Lente Zomer Herfst

Evolutie van de gemiddelde temperatuur in België (ten opzichte van de normale 1961-1990) voor de periode 1951-2100. De lijnen stemmen overeen met het verloop van de geobserveerde temperaturen in het verleden. Voor de toekomst tonen ze het verloop van de gemodelleerde temperaturen volgens verschillende broeikasgasscenario’s. De verticale rode en blauwe balken zijn de geobserveerde jaargemiddelden tot 2018.

Afhankelijk van het scenario ligt de verandering voor België tussen 0.7°C en 5°C tegen het einde van de eeuw. In de winter wordt over het algemeen een grotere stijging verwacht dan in de zomer.

Jaar Winter Lente Zomer Herfst RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5

De verwachte gemiddelde temperatuursveranderingen over België voor de toekomstige periodes 2036-2065 (linker figuur) en 2071-2100 (rechter figuur) ten opzichte van de periode in het verleden 1976-2005.

In het huidige klimaat zijn er zijn sterke ruimtelijke verschillen in België voor de gemiddelde temperatuur. De verschillen tussen verschillende regios voor het verwachte klimaat in de toekomst zijn over het algemeen kleiner. Bovendien zijn de ruimtelijke verschillen per scenario klein vergeleken met de gemiddelde verschillen tussen de scenario’s.

De evolutie van de gemiddelde regenval

Voor de veranderingen in neerslag ten opzichte van het huidige klimaat zijn er twee duidelijke bevindingen voor het einde van deze eeuw bij het meest pessimistische scenario RCP8.5. De winters zullen beduidend natter worden terwijl er, gemiddeld over België, geen of lichte daling wordt verwacht in de zomer.

Jaar Winter Lente Zomer Herfst RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5

Het gemiddelde percentage neerslagsverandering over België in voor de toekomstige periodes 2036-2065 (linker figuur) en 2071-2100 (rechter figuur) ten opzichte van de periode in het verleden 1976-2005.

Merk op dat bovenstaande inschatting gebaseerd is op één model.  Het samenbrengen van de resultaten van verschillende modellen is essentieel om de onzekerheden in te schatten. De klimaatprojecties van het ALARO model komen wel kwalitatief sterk overeen met deze van andere modellen van het project CORDEX.be over België.  Nieuwsflash
 
Aan Zuhal DemirLees meer
 
 
Toestand wintergranen 10-11 mei 2021 Lees meer
 
 
Zeewier is 'in'Lees meer
 
 
Droogte treft BelgiŽ hardLees meer
 
 
Droogte 2020: het warmste jaar ooit in EuropaLees meer
 
 
Mogelijke boycot van landbouwproducten uit BraziliŽ door supermarkten Lees meer
 
 
Een geÔntegreerd Vlaams plattelandsbeleid Lees meer
 
 
De toenemende druk op de Vlaamse melkveehoudersLees meer
 
 
Over de nieuwe tijdelijke stikstofregeling Lees meer
 
 
Ongevallen met varkens in veeteeltbedrijven Lees meer
 
 
Omgevingsvergunningen voor grondwaterputten Lees meer
 
 
Digitaal kunstmestregister - Administratieve vereenvoudiging Lees meer
 
 
Mestfraude - West-Vlaanderen Lees meer
 
 
Quo vadis? Waarheen met onze landbouw? ALees meer
 
 
Lokaal stormweer 13 augustus 2020 - aanvraag erkenning als rampLees meer
 
 
Steeds minder veehouders hebben recht op Ďgespecialiseerde zoogkoeienpremieí Lees meer
 
 
Landbouw: producentenprijzen licht gedaald ten opzichte van maart 2020Lees meer
 
 
Versoepeling preventieve maatregelen tegen vogelgriepLees meer
 
 
Healthy Water for Happy Cows: Welk water drinken uw koeien? Lees meer
 
 
Geplande versoepelingen Corona-maatregelenLees meer
 
 
Coronasteun in land- en tuinbouwLees meer
 
 
Weerbulletin afgelopen maanden ivm de gewassenLees meer
 
 
Technische keuring van spuittoestellen Lees meer
 
 
Aardappelen efficiŽnt bemesten Lees meer
 
 
2020: een bijzonder jaar, ook voor de SALVLees meer
 
 
Week van de Korte Keten 15 tot 23 mei 2021 Lees meer
 
 
Actieplan alternatieve eiwitten vormde voedingsbodem voor Vlaamse eiwitstrategie Lees meer
 
 
Tot 15/5: Brede Weersverzekering 2021 en vlasverzekering op maatLees meer
 
 
Nieuwe digitale encyclopedie biedt een schat aan landbouwinformatie Lees meer
 
 
Vis≠se≠rij≠rap≠port 2020 (VIRA) Lees meer
 
 
Droge zomers en toch een laag nitraatresidu Lees meer