Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 29 okt 2020 12:59 

Gebruik van oude autobanden in de landbouwsector


Vraag om uitleg over het gebruik van oude autobanden in de landbouwsector van Ludwig Vandenhove aan minister Zuhal Demir

De voorzitter

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Vandenhove heeft het woord.

Ludwig Vandenhove (sp·a)

(onverstaanbaar)

Dat wordt dan een beetje afgeketst en verwezen naar Leefmilieu. Vice versa is het ook soms zo, maar ik moet in alle eerlijkheid toegeven dat er meer vragen van Landbouw worden teruggekaatst naar Leefmilieu dan omgekeerd.

Maar ik stelde deze vraag al eens aan de minister van Landbouw.

Vlaanderen is al een aantal jaar geleden begonnen met het vervangen van deze silobanden, want wanneer de banden verslijten, krijgen de runderen ongewild rubberdeeltjes en ijzerdraad naar binnen, wat tot schade aan de maag kan leiden. Ik wil niet vergelijken met alle plastic op de bodem van de zee, maar het is een beetje gelijkaardig.

Via een subsidieregeling kunnen landbouwers die geconfronteerd worden met overtollige silobanden, die laten inzamelen en verwerken. Ook is er sinds 2013 een ‘silobandenruil’ mogelijk waarmee slechte silobanden geruild kunnen worden. Uit het schriftelijk antwoord kwamen we te weten dat er in 2006 78.000 ton afvalbanden aanwezig waren in de landbouwsector, waarvan ongeveer 55.000 ton in Vlaanderen.

Minister, hebt u een zicht op hoeveel autobanden er bij onze landbouwers liggen?

Weet u hoeveel banden er worden opgehaald en ingeruild in functie van de mogelijke silobandenruil die sinds 2013 van toepassing is?

In Frankrijk heeft men het gebruik van autobanden voor het vastleggen van afdekzeilen verboden. Overweegt u ook een verbod, zodat er echt naar alternatieven moet worden gezocht? In wetgeving, en zeker in milieuwetgeving, is het vaak zo dat, zolang iets niet verboden is, men het toch blijft doen, welke maatregelen men ook neemt. Komt er dus eventueel een verbod binnen een bepaalde timing?

De voorzitter

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Collega, ik dank u om de problematiek onder de aandacht te brengen.

Het subsidieproject dat liep van 2013 tot en met 2018, zorgde voor een afvoer van ongeveer 17.800 ton silobanden. Rekening houdende met de gegevens uit de Recytyre-enquête van 2006, betekent dit dat er nu nog ongeveer 37.200 ton silobanden aanwezig zou zijn bij de landbouwers. Dat is een ruwe schatting. De enquête uit 2006 leverde immers geen exacte cijfers op.

Voor de volledigheid geef ik nog mee: silobanden vallen niet onder het toepassingsgebied van de aanvaardingsplicht, dus niet onder het werkingsgebied van Recytyre. Ze worden beschouwd als een historische stock. Recytyre heeft zich voor het subsidieproject in het verleden wel geëngageerd om een deel van de kosten te financieren: een derde is voor de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), een derde voor Recytyre en een derde voor de landbouwer.

Het subsidieproject is eind 2018 afgelopen. Landbouwers kunnen nu uiteraard nog steeds, zij het volledig op eigen kosten, silobanden laten inzamelen. Ze kunnen eveneens versleten silobanden ruilen tegen meer recente afvalbanden, maar over deze inzamel- en ruilacties worden geen cijfers gerapporteerd. Ik weet dus niet hoeveel silobanden er nu nog worden opgehaald en ingeruild. Het is dus goed dat u dit even op de radar zet.

Frankrijk verbiedt het gebruik van autobanden vanwege het gezondheidsrisico voor koeien. Aangezien bij ons de landbouwers hun versleten silobanden kunnen ruilen tegen meer recente afvalbanden, is het risico op contaminatie van het veevoeder bij ons in Vlaanderen kleiner. De vraag is natuurlijk of landbouwers hun versleten silobanden wel degelijk inruilen. Ik zal opdracht geven aan de administratie om te onderzoeken of dit effectief gebeurt. We zullen dus een aantal controles doen.

De voorzitter

De heer Vandenhove heeft het woord.

Ludwig Vandenhove (sp·a)

Minister, ik dank u voor uw positieve antwoord. Ik ben blij dat u het probleem mee onder ogen ziet.

Het zou goed zijn dat u, zoals u op de derde vraag over het verbod antwoordt, even verifieert hoe groot het probleem op dit moment nog is en probeert aan cijfers te geraken. Op het ogenblik dat dit geweten is, moet er, afhankelijk van de cijfers – maar ik vrees dat er niet veel is veranderd – opnieuw naar actie worden overgegaan: het project dat in 2018 afliep, opnieuw actualiseren of andere ingrepen doen.

We zullen daar ongetwijfeld op terugkomen. Het feit dat u bereid bent om eerst en vooral te inventariseren en er iets aan te doen, is een positief signaal. Dank u wel.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.  Nieuwsflash
 
Slechts n kwartje van de voedselprijs gaat naar de landbouwerLees meer
 
 
Ontzilten water uit de NoordzeeLees meer
 
 
Voedselprijzen op hoogste niveau in tien jaar Lees meer
 
 
Uien 'nu' verwennenLees meer
 
 
Droogte/hitte 2020: erkenning voor het zomerrecesLees meer
 
 
Landbouwrampen 2017, 2018 en 2019 - Afhandeling schadedossiersLees meer
 
 
Actieplan herontwikkeling hoeves nodig Lees meer
 
 
Toestand wintergranen 7 - 8 juniLees meer
 
 
Bruno en Steffie van De Jerseyhoeve maken ijs en yoghurt met melk van hun eigen Jerseykoeien Lees meer
 
 
Acht Vlaamse traditionele streekproducten erkend met het label STREEKPRODUCT.be Lees meer
 
 
Covid-19 duwt thuisverbruik van verse aardappelen met 8% omhoog Lees meer
 
 
Coronasteunmaatregelen in het kader van de volgende fasen van het zomerplanLees meer
 
 
Nieuw instrument voor innovatiesteun Lees meer
 
 
Tekort aan bouwmaterialen Lees meer
 
 
Nieuw geval van hoogpathogene vogelgriep in Le Roeulx Lees meer
 
 
Demarche Demir over PFOS schrikt Vlaamse meerderheid opLees meer
 
 
Gwenny De Vroe houdt vinger aan de pols inzake vaccinaties bij dieren Lees meer
 
 
'Boer zoekt natuur, natuur zoekt boer' Lees meer
 
 
Kwaliteitsovereenkomst granenLees meer
 
 
Stand vlas 2021Lees meer
 
 
Suikerproductie in Vlaanderen - Rendabiliteit Lees meer
 
 
Landbouwbedrijven - Areaal in eigendom of pachtLees meer
 
 
HomeForest, ‘automagisch’ planten kweken en oogsten binnenshuisLees meer
 
 
Ontvangstvoorwaarden voor granen, oliehoudende- en eiwitrijke gewassen – oogst 2021Lees meer
 
 
764 mensen vonden weg naar Vlaamse zorgboerderijen Lees meer
 
 
Belgische voedingsbedrijven zien kosten exploderen Lees meer
 
 
Watervoorziening voor irrigatieLees meer
 
 
Overlegcomité: vrij en veilig reizen tijdens de zomer Lees meer
 
 
Oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouwsector Lees meer
 
 
Beware&Note: plantschadelijke quarantaineorganismen Lees meer