Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 13 nov 2020 17:59 

Minister Demir en Vlaamse tuinsector engageren zich voor meer groene en biodiverse tuinen


Vlaanderen bestaat voor negen procent uit tuinen. Dat is drie keer zoveel als de oppervlakte natuurgebieden in onze regio. Om onze Vlaamse tuinen zo groen en biodivers mogelijk in te richten, ondertekent Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir samen met de brede Vlaamse tuinsector de Green Deal Natuurlijke Tuinen.

Meer dan 100 bedrijven en organisaties waaronder tuinarchitecten en -ontwerpers, tuinaannemers, groenvoorzieners en lokale besturen engageren zich. De Green Deal komt er op initiatief van Kenniscentrum tuin+ (Erasmushogeschool Brussel), de Belgische Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten – Nederlandstalige kamer (BVTL), de Belgische Federatie Groenvoorzieners (BFG), Groen Groeien, Algemeen Verbond van de Belgische Siertelers en Groenvoorzieners (AVBS), het Proefcentrum voor de sierteelt (PCS) en Landelijke Gilden met ondersteuning van het Vlaams Departement Omgeving.  

 

Grote oppervlakte tuinen

Met de Green Deal Natuurlijke tuinen onderzoekt de tuinsector hoe investeringen in natuurlijke tuinen op korte en lange termijn goed zijn voor de professional, de tuineigenaar en de omgeving. De Green Deal Natuurlijke tuinen zal vier jaar lopen en tegen 2024 via kennisuitwisseling en via resultaatgerichte acties zorgen voor natuurlijkere, klimaatbestendige en gezondere tuinen in Vlaanderen. 

 

“Vlaanderen telt twee miljoen privétuinen, samen goed voor negen procent van het Vlaamse grondgebied. Ter vergelijking: de natuurgebieden beslaan drie procent en de bossen elf procent. Tuinen kunnen dus een belangrijke rol spelen op het vlak van klimaat, waterschaarste, biodiversiteit en welzijn als ze op een natuurlijke manier ingericht en beheerd worden”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

“Met projecten zoals de Blue Deal, Vlaanderen breekt uit of het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering, werken we al langer aan projecten om Vlaanderen aan te passen aan de klimaatverandering, droogte, biodiversiteitsverlies en verstedelijking. Ik ben zeer verheugd dat de eerste Green Deal die ik als minister onderteken, nu ook het potentieel van onze tuinen aanboort”, aldus minister Demir.        

 

Engagementen

De deelnemers aan de Green Deal Natuurlijke Tuinen hebben elk bepaald welke acties zij zullen ondernemen om de tuinen van hun klanten natuurlijker te maken. Zo zullen tuinarchitecten en tuinontwerpers planten kiezen in functie van de locatie en meer bomen in hun ontwerpen voorzien om te zorgen voor verkoeling. Tuinaannemers kunnen voor meer waterinfiltratie zorgen door de aanleg van wadi’s of poelen en de verharding te beperken. Via gepast tuinonderhoud zoals het lokaal composteren en een aangepast maaibeheer kunnen hoveniers zorgen voor een gezond en actief bodemleven. Groenvoorzieners engageren zich om streekeigen en natuurlijk gekweekte planten en bloemen te leveren. Lokale overheden en andere besturen dragen bij door het realiseren van voorbeeldtuinen en het informeren van hun inwoners. 

 

Achtste Green Deal

 

Green Deals zijn vrijwillige overeenkomsten tussen (privé) partners en de Vlaamse overheid om samen milieu-, natuur- en ruimtedoelstellingen na te streven die hand in hand gaan met een verhoogde competitiviteit en een goede bedrijfsvoering. Het doel is om bedrijven en sectoren verder te vergroenen.

 

De Green Deal Natuurlijke tuinen is de achtste Green Deal in Vlaanderen. De Green Deal Gedeelde Mobiliteit was de eerste en werd in het voorjaar van 2017 ondertekend. Daarna volgden de Green Deal Circulair Aankopen, Brouwers, Bedrijven en Biodiversiteit, Huishoudelijke Houtverwarming, Duurzame Stedelijke Logistiek en Circulair Bouwen.  Meer info www.greendeals.be

 

Green Deal Natuurlijke tuinen: www.omgeving.vlaanderen.be/green-deal-natuurlijke-tuinen  Nieuwsflash
 
Brussel Groen zou landbouwgrond kopen in Vlaams- en Waals-Brabant ...Lees meer
 
 
BLHB wijst voorstellen LNV voor een nieuw pachtstelsel af (NL)Lees meer
 
 
Verse en gezonde voeding alsmaar duurderLees meer
 
 
Geharmoniseerde consumptieprijsindex oktober 2020 Lees meer
 
 
Dewulf lanceert de Enduro, haar nieuwe 4-rijige zelfrijdende rooier Lees meer
 
 
Opslag van stalmest op de akkerLees meer
 
 
Onderzaai gras in mas: techniek aanpassen aan het zaaitijdstip Lees meer
 
 
13% van de Vlaamse landbouwers sloot een brede weersverzekering af in 2020 Lees meer
 
 
Lage grondwaterstand - Maatregelen Lees meer
 
 
De Vlaamse landbouwconjunctuurindex najaar 2020: ontevredenheid stijgt Lees meer