Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 04 dec 2020 08:38 

Bodemscans in de wijnbouw


Begin november werden in Heuvelland en omstreken bodemscans uitgevoerd in verschillende wijngaarden. In totaal werd ruim 40 hectare aan plantages gescand, goed voor 25 percelen verspreid over 9 wijndomeinen.

Bodemscans werden genomen door de I-scan

Deze bodemscans werden uitgevoerd in het kader van het Leader Westhoekproject “naar een duurzame wijnbouw”. Het scannen werd toevertrouwd aan Vantage Agrometius. Zij ontwikkelden een smal toestel, de I-scan, om te scannen in fruitplantages met beperkte doorgang tussen de rijen. Het toestel is voorzien van een reeks sensoren en meet de volgende parameters:
• de elektrische geleidbaarheid of conductiviteit (afgekort tot EC)
• het organische stofgehalte
• de bodemtemperatuur
• en het vochtgehalte
De laatste twee parameters zijn afhankelijk van de weersomstandigheden op het moment van scannen en kunnen bijgevolg sterk variëren.


Tractor2dec2020.jpg
Foto: de I-scan is een smal toestel geschikt voor wijngaarden.

 

De metingen leveren een schat aan informatie
Het aanwezige organische bodemmateriaal wordt gemeten door een infrarood spectrometer in de bovenste centimeters van de bodem na het maken van een ondiepe sleuf. Het brengt de variatie in de bodemvruchtbaarheid van een perceel in kaart.
De elektrische geleidbaarheid geeft informatie over de bodemsamenstelling (klei-, leem- en zandgehalte) en geeft ook verdichting of verstoringen van de bodem door opvulling met materiaal met een verschillende textuur (opgevulde grachtstructuren of gedempte putten) aan. Het is ook een maatstaf voor het vochtgehalte (zware versus lichte grond). Het toestel bracht de EC in kaart tot op een diepte van 60 cm.

 

Kleurenkaart als resultaat van de metingen en als basis voor toekomstige beslissingen.
Per gemeten parameter werd een kleurenkaart opgesteld die de variatie van het perceel van de betrokken parameter voorstelt. Waar problemen in percelen naar voor komen, zal pleksgewijze bemonsterd worden om gerichte verbeteringsacties uit te voeren. Er werden eveneens enkele nog aan te planten percelen gescand. Hier zal de keuze van de nog aan te planten druivensoort bepaald worden door de aanwezige ondergrond en kan geopteerd worden voor diepwortelende dan wel oppervlakkig wortelende entstokken naargelang de diepte van bepaalde bodemlagen.


Zonekaart2dec2020.png
Afbeelding: Zonekaart elektrisch geleidingsvermogen  Nieuwsflash
 
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) - Steunaanvragen Lees meer
 
 
Daniel Ryckmans nieuwe secretaris NEPG Lees meer
 
 
Uitvoeringsbesluit Mestdecreet (VLAREME): lijst equivalente maatregelen Lees meer
 
 
Evaluatie van de risicoís voor het leefmilieu van ggo'sLees meer
 
 
Meelwormen toegelaten voor menselijke consumptie in EU Lees meer
 
 
Winterprei bemesten Lees meer
 
 
Vlaamse kost met voedselcoalitie en -veranderaarsLees meer
 
 
Campagne bietenzaad SESVANDERHAVE van start: wees erbijLees meer
 
 
325 miljoen euro Europees Brexit fonds voor BelgiŽLees meer
 
 
Schadevergoedingen voor de pelsdierhouders Lees meer
 
 
Vraag om uitleg over veemarkten in Vlaanderen Lees meer
 
 
VraEuropese verordening die voor onrust zorgt bij de beoefenaars van de duivensportLees meer
 
 
Wetgevend kader betreffende de kunstmestregistersLees meer
 
 
Phytofar wint rechtszaak glyfosaat WalloniŽLees meer
 
 
POC: Vrije aardappelen (meeleveraardappelen) niet meer automatisch meeleverenLees meer
 
 
Virtuele uitreiking van de Michelin-sterren Lees meer
 
 
conformiteitsattest kamerwoningen voor seizoenarbeidersLees meer
 
 
Ook biologisch afbreekbare landbouwfolies vervuilen de bodemLees meer
 
 
Opinie bij 'extra steun voor psychologische begeleiding landbouwers'Lees meer
 
 
Informatie over de brede weersverzekering 2021Lees meer
 
 
Parlementaire vraag over de verlenging van de krokusvakantie Lees meer