Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 01 apr 2021 10:21 

Akkoord sectorprotocol asbest


Naar schatting zit er nog meer dan 500.000 ton materiaal met asbest in de gebouwen van de Vlaamse land- en tuinbouwsector.

Bestanden beschikbaar voor download:
Vraag (104.9 Kb) Antwoord (66 Kb)

Wanneer asbestvezels vrijkomen, ontstaan risico’s voor de gezondheid en voor het milieu. De Vlaamse Regering keurde reeds in 2014 een versneld asbestafbouwplan goed. Er zijn ondertussen proefprojecten uitgerold (ook in de land- en tuinbouw) die moeten bijdragen tot een versnelde en veilige verwijdering van materialen met hechtgebonden asbest.

Op de website van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) lezen we dat de maatschappij in uitvoering van het 'Actieplan asbestafbouw' startte met een nieuwe, gerichte ondersteuning van gebouweigenaars. Daarnaast onderzoekt de OVAM de komende jaren hoe bestaande of nieuwe subsidies het verwijderen van asbest nog beter kunnen ondersteunen. Naast het verlenen van financiële steun wil de OVAM het voor eigenaars van een gebouw mogelijk maken om asbest eenvoudig en veilig weg te halen.

Naar analogie met het sectorprotocol voor scholen is ook een sectorprotocol voor de land- en tuinbouwsector in ontwikkeling. Het doel is daarbij een globale en gebiedsdekkende ophaling te organiseren van asbesthoudende materialen uit de sector tegen gereduceerd tarief.

Op de schriftelijke vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) over de stand van zaken van het sectorprotocol antwoordde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA): “De OVAM vond een inhoudelijk draagvlak met de sectorverenigingen ABS, BB en VAC. Ik werk momenteel alle praktische modaliteiten uit om na protocolondertekening meteen van start te kunnen gaan met het voorziene aanbod.

Het inhoudelijk akkoord is reeds bereikt.

Financieel ondersteunt de OVAM de geïnformeerde landbouwer op niveau van de effectieve ‘asbestmeerkost’ bij agrarische asbestdaken. Concreet omvat dit de vrijgekomen hoeveelheden asbestcement, een kost die niet bij een traditioneel dak voorkomt. De OVAM contracteert hiervoor een inzamelaar die op afroep het vrijgekomen asbestcement bij de landbouwer thuis ophaalt. De OVAM financiert daarbij 100% van de kostprijs voor containerlevering, ophaling, transport en verwerking van het vrijgekomen asbestcementen dak. Deze financiering vormt de subsidie. Hiermee beoogt het protocol alvast een aanmoedigingseffect teweeg te brengen onder geïnteresseerde land- en tuinbouwers. Lokale besturen en afvalintercommunales nemen hierin geen rol op. Praktisch verloopt de aanvraag via een webformulier bij de OVAM. De OVAM voorziet ook in ondersteunende brochures waarbij zowel de OVAM als de protocolpartners dit via hun gebruikelijke communicatiekanalen zullen bekendmaken.

De concrete startdatum zal bij ondertekening bekend gemaakt worden. Er zijn geen subsidies voorzien voor beschermende kledij. Afhankelijk van de grootte van het dak en de eigen asbestexpertise zal de landbouwer immers beroep moeten doen op een (dak)aannemer in plaats van zelf aan de slag te gaan. Bij een (dak)aannemer heeft de landbouwer geen beschermende kledij nodig gezien de werkgever dat vanuit federale arbeidsregelgeving zelf moet voorzien voor de uitvoerende werknemers.

De subsidie omvat de kostprijs voor containerlevering, ophaling, transport en verwerking van het vrijgekomen asbestcement. De hoogte van de subsidie is daarbij afhankelijk van de grootte van het dak. De landbouwer verklaart hierbij zelf de Europese deminimis-regelgeving te respecteren.

Zowel de OVAM als de protocolpartners zullen dit protocol via hun gebruikelijke communicatiekanalen bekendmaken. Dit met accent op de asbestkenmerken die eigen zijn aan de land- en tuinbouwsector.”

Stijn De Roo: “Een belangrijke stap is gezet. Er is een akkoord bereikt over het sectorprotocol voor de land- en tuinbouwsector! Het is nu enkel nog wachten op de ondertekening van het protocol. Op dat ogenblik zal immers ook de startdatum bekend gemaakt worden. Hopelijk laat de ondertekening niet te lang op zich wachten zodat binnenkort asbest -  waar nodig - snel en veilig kan weggehaald worden mét financiële steun van de overheid.”

Bijlage: vraag en antwoord  Nieuwsflash
 
WeersextremenLees meer
 
 
Milcobel onder de hamerLees meer
 
 
Werktuigendagen Oudenaarde: Covid Safe TicketLees meer
 
 
Over de crisis in de varkenshouderij Lees meer
 
 
Schade bij land- en tuinbouwers tgv de overstromingen van midden juli 2021Lees meer
 
 
EC waarschuwt voor bedreigingen zoals klimaatverandering Lees meer
 
 
Overtromingen juli 2021: diffuse verontreiniging van de bodemsLees meer
 
 
Pre-ecoregelingen in het GLBLees meer
 
 
Preventie van arbeidsongevallen in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Aanhoudende onrust in de melkveesector Lees meer
 
 
Economische gevolgen van de PFOS-problematiekLees meer
 
 
Onlineverkoop voedingsproducten valt in de smaak Lees meer
 
 
Gaverbeek weer zichtbaar als groene poort tot hippodroom Lees meer
 
 
32% minder pesticiden gebruikt in 2020Lees meer
 
 
Directieraad KMILees meer
 
 
Overzicht LCG-najaarsvergaderingen 2021 Lees meer
 
 
Watersnood en overstromingen juli 2021: op weg naar erkenning als rampLees meer
 
 
Belang van optimale pHLees meer
 
 
Agrometereologisch bericht zomer 2021Lees meer
 
 
Erkende ramp droogte 15 maart - 15 september 2020: schadedossier nu indienenLees meer
 
 
Overstromingen 14-16 juli 2021 in WalloniŽ erkend als ramp: indienen schadedossiers Lees meer
 
 
VLM houdt verscherpte mestcontroles in 37 gemeenten Lees meer
 
 
30 september 2021 is de uiterste datum voor overdrachten van mestverwerkingscertificaten Lees meer