Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 19 jul 2021 10:14 

Geldigheidsduur van de analyseresultaten organisch koolstofgehalte en zuurtegraad (randvoorwaarden)


Landbouwers die in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) steun ontvangen, zijn verantwoordelijk voor het naleven van de randvoorwaarden. Volgens één van deze randvoorwaarden moeten landbouwers geldige analyseresultaten van het organisch koolstofgehalte (C) en zuurtegraad (pH) van een aantal percelen, bij controle kunnen voorleggen.

Sinds 2015 zijn het vereiste aantal en de geldigheidsduur van de analyseresultaten gewijzigd. Elke landbouwer moet per begonnen schijf van 5 hectare landbouwgrond (exclusief grasland of percelen met een permanente bedekking) minstens één geldig analyseresultaat kunnen voorleggen. Het minimumaantal wordt aanvullend begrensd door het aantal percelen landbouwgrond (exclusief grasland of percelen met een permanente bedekking).
De analyses zijn ook enkel geldig wanneer ze uitgevoerd zijn door een erkend laboratorium. Elk analyseresultaat is vijf jaar geldig waarbij de dag van staalname als referentiedatum geldt. Dus op het moment van een eventuele controle zal de controleur enkel de analyseresultaten meetellen die nog geen vijf jaar oud zijn.

Bij recente randvoorwaardencontroles heeft het Departement Landbouw en Visserij vastgesteld dat sommige voorgelegde analysresultaten niet langer geldig zijn (want meer dan vijf jaar oud). Daarom roept het Departement Landbouw en Visserij de landbouwers op om tijdig de geldigheidsduur van hun analyseresultaten C en pH na te kijken. Vraag, waar nodig, nieuwe staalnames aan.

Meer informatie over de randvoorwaarden vindt u terug in de brochure randvoorwaarden op www.lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/brochure_randvoorwaarden_2021.pdf. De lijst met erkende laboratoria vindt u terug op ‘Erkende personen, bedrijven en opleidingscentra’ van de website van het beleidsdomein Omgeving onder ‘Erkende laboratoria in de discipline bodem, deeldomein bodembescherming’.  Nieuwsflash
 
WeersextremenLees meer
 
 
Milcobel onder de hamerLees meer
 
 
Werktuigendagen Oudenaarde: Covid Safe TicketLees meer
 
 
Over de crisis in de varkenshouderij Lees meer
 
 
Schade bij land- en tuinbouwers tgv de overstromingen van midden juli 2021Lees meer
 
 
EC waarschuwt voor bedreigingen zoals klimaatverandering Lees meer
 
 
Overtromingen juli 2021: diffuse verontreiniging van de bodemsLees meer
 
 
Pre-ecoregelingen in het GLBLees meer
 
 
Preventie van arbeidsongevallen in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Aanhoudende onrust in de melkveesector Lees meer
 
 
Economische gevolgen van de PFOS-problematiekLees meer
 
 
Onlineverkoop voedingsproducten valt in de smaak Lees meer
 
 
Gaverbeek weer zichtbaar als groene poort tot hippodroom Lees meer
 
 
32% minder pesticiden gebruikt in 2020Lees meer
 
 
Directieraad KMILees meer
 
 
Overzicht LCG-najaarsvergaderingen 2021 Lees meer
 
 
Watersnood en overstromingen juli 2021: op weg naar erkenning als rampLees meer
 
 
Belang van optimale pHLees meer
 
 
Agrometereologisch bericht zomer 2021Lees meer
 
 
Erkende ramp droogte 15 maart - 15 september 2020: schadedossier nu indienenLees meer
 
 
Overstromingen 14-16 juli 2021 in Wallonië erkend als ramp: indienen schadedossiers Lees meer
 
 
VLM houdt verscherpte mestcontroles in 37 gemeenten Lees meer
 
 
30 september 2021 is de uiterste datum voor overdrachten van mestverwerkingscertificaten Lees meer