Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 11 mei 2022 10:44 

NAPAN2023-2027: verdere verduurzaming van gewasbescherming


Om gewasbescherming verder te verduurzamen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verder terug te dringen, moet de overheid in het kader van het NAPAN 2023-2027 gestalte geven aan een meer integraal beleid ten aanzien van gewasbescherming. Het toekomstige actieplan ter reductie van pesticiden moet daarvoor een ketenbreed perspectief hanteren, milieuverantwoorde consumptie stimuleren en de implicaties op het vlak van duurzame bescherming van plantengezondheid en voedselbevoorrading adequaat meenemen.

Bestanden beschikbaar voor download:
Advies (718.7 Kb)

Zowel de ecologische als de socio-economische onderbouwing acht de SALV ontoereikend. De directe en indirecte socio-economische effecten zijn onvoldoende in kaart gebracht.

De verschillende overheden moeten vanuit de eigen bevoegdheden het gelijke speelveld maximaal bewaken, met aandacht voor de productiewijze en de onderliggende ecologische en sociale effecten en de kosten die dat met zich meebrengen. De raad vestigt hierbij onder meer de aandacht op de import van buiten de Europese Unie.

De SALV vraagt om in te zetten op een veelsporige aanpak om de plantengezondheid te waarborgen. De Vlaamse landbouw is gebaat bij de beschikbaarheid van een veelzijdige (maar veilige) instrumentenkoffer.

Het ontwerpprogramma van het NAPAN voor 2023-2027 is opgebouwd rond 11 thema’s. Naast algemene aanbevelingen doet de SALV ook specifieke aanbevelingen per thema, waaronder de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen, sensibilisering, monitoring, en de geïntegreerde gewasbescherming.

Met het advies wil de SALV proactief bij te dragen aan de beleidsontwikkeling, hoewel die op de verschillende beleidsniveaus niet gelijktijdig verloopt. De adviesraad vraagt om betrokken te worden wanneer het Vlaams plangedeelte in ontwerp door de Vlaamse Regering wordt vastgesteld, vertrekkend van voorliggend advies en desgevallend aangevuld met voortschrijdende inzichten.

Natuurpunt/BBL nam niet aan de discussie deel en onthoudt zich dan ook bij dit advies.
 

 


  Nieuwsflash
 
Over de crisis in de vleessector en steunmaatregelen voor vleesbedrijvenLees meer
 
 
Transport landbouwdieren tijdens hittegolven - Naleving hitteprotocolLees meer
 
 
Onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassenLees meer
 
 
Normoverschrijdingen metaldehyde in het IJzerbekken Lees meer
 
 
Boeren in China vernietigen gewassen vanwege strenge coronamaatregelen Lees meer
 
 
‘Living lab Plant’, nu ‘Living Lab Plant en Bodem’Lees meer
 
 
Interpom 2022 20.254 bezoekers herbekijk de seminarsLees meer
 
 
Over de verklaringen van de minister betreffende een aanpassing van het StikstofakkoordLees meer
 
 
Gebrek aan kader voor PFAS-emissies in de lucht Lees meer
 
 
PFAS-hotspot op Silvamo-stortplaats in KortemarkLees meer
 
 
‘Koopkrachtpremie’ voor werknemers van bedrijven die goed hebben gepresteerd Lees meer
 
 
Kust en klimaat: gids voor een gebiedsgerichte samenwerking Lees meer