Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 11 mei 2022 10:44 

NAPAN2023-2027: verdere verduurzaming van gewasbescherming


Om gewasbescherming verder te verduurzamen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verder terug te dringen, moet de overheid in het kader van het NAPAN 2023-2027 gestalte geven aan een meer integraal beleid ten aanzien van gewasbescherming. Het toekomstige actieplan ter reductie van pesticiden moet daarvoor een ketenbreed perspectief hanteren, milieuverantwoorde consumptie stimuleren en de implicaties op het vlak van duurzame bescherming van plantengezondheid en voedselbevoorrading adequaat meenemen.

Bestanden beschikbaar voor download:
Advies (718.7 Kb)

Zowel de ecologische als de socio-economische onderbouwing acht de SALV ontoereikend. De directe en indirecte socio-economische effecten zijn onvoldoende in kaart gebracht.

De verschillende overheden moeten vanuit de eigen bevoegdheden het gelijke speelveld maximaal bewaken, met aandacht voor de productiewijze en de onderliggende ecologische en sociale effecten en de kosten die dat met zich meebrengen. De raad vestigt hierbij onder meer de aandacht op de import van buiten de Europese Unie.

De SALV vraagt om in te zetten op een veelsporige aanpak om de plantengezondheid te waarborgen. De Vlaamse landbouw is gebaat bij de beschikbaarheid van een veelzijdige (maar veilige) instrumentenkoffer.

Het ontwerpprogramma van het NAPAN voor 2023-2027 is opgebouwd rond 11 thema’s. Naast algemene aanbevelingen doet de SALV ook specifieke aanbevelingen per thema, waaronder de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen, sensibilisering, monitoring, en de geïntegreerde gewasbescherming.

Met het advies wil de SALV proactief bij te dragen aan de beleidsontwikkeling, hoewel die op de verschillende beleidsniveaus niet gelijktijdig verloopt. De adviesraad vraagt om betrokken te worden wanneer het Vlaams plangedeelte in ontwerp door de Vlaamse Regering wordt vastgesteld, vertrekkend van voorliggend advies en desgevallend aangevuld met voortschrijdende inzichten.

Natuurpunt/BBL nam niet aan de discussie deel en onthoudt zich dan ook bij dit advies.
 

 


  Nieuwsflash
 
Toestand wintergranen 23-24 mei 2022 Lees meer
 
 
Wijnbouwbeurs Vi-Tec 11 juni 2022 - 12 juni 2022 Lees meer
 
 
Windmolens en pocketvergisters in de Vlaamse land- en tuinbouwLees meer
 
 
Verhoogde subsidie voor de vzw Boeren op een KruispuntLees meer
 
 
Coöperaties in de korte keten en nood aan voedselgeletterheidLees meer
 
 
Vanlangenaker Fruit op Game Fair Sint-Truiden 27/28/29 mei 2022Lees meer
 
 
Met 6.776 aanvragen zijn nieuwe pré-ecoregelingen succes Lees meer
 
 
Boury wordt bekroond met drie sterren in de MICHELIN Gids België en Luxemburg 2022 Lees meer
 
 
40% geproduceerde voedsel wordt nooit geconsumeerd Lees meer
 
 
Grotere bedrijven beschikken vaker over opvolger Lees meer
 
 
45.938 personen aan het werk in de land- en tuinbouwbedrijven Lees meer
 
 
Bedrijfshoofd in landbouw is gemiddeld 55 jaar Lees meer
 
 
Wereldbank maakt 12 miljard dollar vrij om voedselcrisis aan te pakken Lees meer
 
 
Stikstofbeleid Nederland: koeien blijven uit protest in de stal Lees meer
 
 
Neerslagtekort 2022 net uit top 5 droogste jarenLees meer
 
 
The impact of Russias war on the potato industry of Ukraine Market Lees meer
 
 
Graan uit Oekraïne: “coalition of the willing”Lees meer
 
 
Gebundelde krachten voor 'welbevinden' landbouwers Lees meer
 
 
Veldkeuringen vermeerderingspercelen pootaardappelen Lees meer
 
 
Dinsdag 31 mei: uiterste wijzigingsdatum voor de verzamelaanvraag 2022 Lees meer
 
 
Vlaamse regering verlengt en verruimt mandaat PFAS-opdrachthouder VranckenLees meer
 
 
EU maakt tot 1,4 miljard euro crisishulp voor landbouw vrij Lees meer
 
 
Openbaar onderzoek van de Vlaamse PAS en het bijhorende plan-MER gestartLees meer