Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 23 mei 2022 07:51 

EU maakt tot 1,4 miljard euro crisishulp voor landbouw vrij


De Europese lidstaten zullen landbouwers en bedrijven uit de landbouw- en voedingssector die lijden onder de druk van hoge prijzen, een eenmalige crisisvergoeding kunnen toekennen. Met dat voorstel wil de Europese Commissie de landbouw boven water houden, de markt stabiliseren en de dreigende globale voedselcrisis counteren. België zal hiervoor zo’n 9 miljoen euro kunnen vrijmaken.

"Na de COVID-19-pandemie worden landbouwers nu zwaar getroffen door de gevolgen van de Russische inval in Oekraïne. Voor sommigen staat hun overleven op het spel", zegt Europees commissaris voor Landbouw Janusz Wojciechowski. "Met deze maatregel willen we hen steunen zodat ze het voedsel dat de wereld nodig heeft kunnen blijven produceren, hun land onderhouden en hun families een inkomen garanderen."

Over alle lidstaten verspreid kan er op die manier tot 1,4 miljard euro crisishulp geboden worden. Het geld is afkomstig van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), waarvan elk EU-land tot 5 procent van zijn budget voor 2021-2022 kan vrijmaken. Voor België komt dat neer op een bedrag van ongeveer 9 miljoen euro.

De geboden crisishulp mag niet meer dan 15.000 euro bedragen per landbouwer of 100.000 euro per kmo. De begunstigden moeten kunnen aantonen dat ze effectief te kampen hebben met de gevolgen van de hoge prijzen voor energie, meststoffen en diervoeder, en moeten actief zijn in de circulaire economie of bezig zijn met voedingsstoffenbeheer, het efficiënt gebruik van grondstoffen of milieu- en klimaatvriendelijke productiemethodes.

Het Commissievoorstel gaat nu voor goedkeuring naar de lidstaten en het Europees Parlement. In maart maakte Europa al eens 500 miljoen euro hulp voor Europese landbouwers vrij. Ook toen werden lidstaten gevraagd om vooral bedrijven die met duurzaamheid bezig zijn te steunen.

 


  Nieuwsflash
 
Nog te erkennen rampen 2021 Lees meer
 
 
Slim met stikstof en koolstofLees meer
 
 
Erkenning overstroming 14-17 juli 2021 als ramp: bijkomende gemeentenLees meer
 
 
Afschaffing constructie 'samengestelde landbouwer' Lees meer
 
 
Veel onzekerheden bij start nieuw aardappelseizoenLees meer
 
 
Uitkoopregeling voor varkensboeren Lees meer
 
 
Nood aan rechtszekere en rechtvaardige PAS met toekomstperspectief Lees meer
 
 
Uitbetaling basisbetaling, premie vergroening, premie jonge landbouwers, herverdelingspremie, ...Lees meer
 
 
Rampenfonds droogte 2020: veel té lang wachten op uitbetalingLees meer
 
 
Reductie van stikstof door het gebruik van zeolietLees meer
 
 
Innovatiemogelijkheden voor een bijna emissievrije landbouwLees meer
 
 
In 2022 meer zomergranen en korrelmaïs, maar minder groenten Lees meer