Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 19 nov 2022 12:09 

Actieplan nutriŽntenrecuperatie in Vlaanderen


Het nutriëntenplatform Nutricycle Vlaanderen werd opgericht in 2020 en heeft de ambitie om de transitie van nutriëntenverwijdering naar -recuperatie te versnellen. Om dit mogelijk te maken, richtte Nutricycle Vlaanderen vier werkgroepen op. Deze focussen elk op een specifiek deelaspect van het transitieverhaal. Drie werkgroepen richten zich op de aanbodzijde via drie belangrijke stromen: mest, (afval)water en agrovoedingsketen. De vierde werkgroep focust op duurzame afzet en bodemgebruik. In deze werkgroepen komen geïnteresseerde stakeholders samen om zich over een specifiek thema met betrekking tot nutriëntrecuperatie te buigen. Deelnemers kunnen hierbij actief themaís aanbrengen die hun werkgroep aanbelangen.

 Nutricycle Vlaanderen

De vier werkgroepen

  • Werkgroep Nutriëntenrecuperatie uit mest
  • Werkgroep Nutriëntenrecuperatie uit (afval)water
  • Werkgroep Nutriëntenrecuperatie uit de agrovoedingsketen
  • Werkgroep Duurzame afzet en bodemgebruik
Het actieplan

Om de transitie vorm en houvast te geven, ontwierp Nutricycle Vlaanderen in samenwerking met de werkgroepen en diverse organisaties, waaronder Inagro, een actieplan. Begin dit jaar stelde Nutricycle Vlaanderen dit reeds voor aan de vier werkgroepen. Aangezien we intussen bijna een jaar verder zijn, is het tijd om via enkele concrete cases een update te geven over het actieplan. Daarom organiseert Nutricycle Vlaanderen op 6 december een studienamiddag waarin meerdere interessante praktijkcases aan bod komen.

Lees hier meer over het actieplan  


  Nieuwsflash
 
Over de crisis in de vleessector en steunmaatregelen voor vleesbedrijvenLees meer
 
 
Transport landbouwdieren tijdens hittegolven - Naleving hitteprotocolLees meer
 
 
Onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassenLees meer
 
 
Normoverschrijdingen metaldehyde in het IJzerbekken Lees meer
 
 
Boeren in China vernietigen gewassen vanwege strenge coronamaatregelen Lees meer
 
 
ĎLiving lab Plantí, nu ĎLiving Lab Plant en BodemíLees meer
 
 
Interpom 2022 20.254 bezoekers herbekijk de seminarsLees meer
 
 
Over de verklaringen van de minister betreffende een aanpassing van het StikstofakkoordLees meer
 
 
Gebrek aan kader voor PFAS-emissies in de lucht Lees meer
 
 
PFAS-hotspot op Silvamo-stortplaats in KortemarkLees meer
 
 
ĎKoopkrachtpremieí voor werknemers van bedrijven die goed hebben gepresteerd Lees meer
 
 
Kust en klimaat: gids voor een gebiedsgerichte samenwerking Lees meer