Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 02 dec 2022 11:10 

Normoverschrijdingen metaldehyde in het IJzerbekken


Metaldehyde, de actieve stof van verschillende slakkenkorrels, zorgt ook dit jaar opnieuw voor normoverschrijdingen in de waterlopen in het IJzerbekken. Dit hypothekeert het verder gebruik van deze actieve stof in de toekomst. Neem maatregelen om dit te vermijden!

De aanwezigheid van metaldehyde in waterlopen in onttrekkingsgebieden voor drinkwater is problematisch voor de drinkwaterproductie. Als slakkenkorrels met metaldehyde in de waterloop terechtkomen, geven ze traag hun actieve stof af en slechts enkele van deze korrels zijn al voldoende voor een normoverschrijding. Bovendien is deze actieve stof heel moeilijk uit het water te verwijderen om drinkwater te produceren.

water staalname in de beek

Dit jaar zijn te hoge metaldehyde concentraties terug een probleem in het IJzerbekken. Er zijn overschrijdingen van de norm (0,1 µg/L) ter hoogte van:

 • de Vijverbeek,
 • de Kemmelbeek,
 • de Pollepelbeek,
 • de IJzer (zowel ter hoogte van watervang als ter hoogte van Fintele) en
 • de Bollaertbeek.

Vooral op de Vijverbeek was er sprake van een zware puntverontreiniging (1,78 μg/l).

Welke maatregelen kan je nemen?

Enkele aandachtspunten bij het strooien van slakkenkorrels:

 • Een correcte afstelling van de strooier kan ervoor zorgen dat er amper nog korrels in de waterloop terecht komen. Pas strooiers van slakkenkorrels aan en stel deze correct af. 
 • Respecteer de 1 meter bufferstrook naast waterlopen.
 • Strooi de perceelsranden manueel.
 • Strooi enkel als er slakkendruk is.
 • Gebruik alternatieve middelen (ijzerfosfaat).
 • Vermijd vermorsingen met slakkenkorrels.

Door deze problematiek staat het gebruik van metaldehyde sterk onder druk.

Wil je in de toekomst metaldehyde blijven gebruiken, vermijd dan waterverontreiniging door metaldehyde.

 


  Nieuwsflash
 
Stikstofarrest: sterke daling aanvragen en vergunningen landbouwbedrijvenLees meer
 
 
De actuele temperatuursom als hulpmiddel bij het bemesten Lees meer
 
 
Kunnen bossen zeewier in zee de aarde redden? Lees meer
 
 
C4 voor DemirLees meer
 
 
Schade door vorst (oa in bieten): vaststelling vereist!Lees meer
 
 
De landbouw is een deel van de oplossing voor de klimaatcrisisLees meer
 
 
De aanpak van de erosieproblematiek Lees meer
 
 
Het Mestrapport 2022 en het verlies van de Vlaamse derogatieLees meer
 
 
Compensatiemaatregelen Ventilusproject Lees meer
 
 
FAVV mag crisisreserve volledig gebruiken tegen vogelgriep Lees meer
 
 
EU beschermt bijen en vlindersLees meer
 
 
VMM: ""Uitstoot die bedrijven rapporteren verklaart niet de hoge concentraties die wij meten” Lees meer
 
 
24 wolven in Belgiė, waarvan 13 in VlaanderenLees meer
 
 
Oproep aan Russen om voedselexport niet langer te belemmeren Lees meer
 
 
Jaagoppervlakte in Vlaanderen gaat licht achteruitLees meer
 
 
Ventilus: versneld ondergronds aanleggen van 150 kV- en 70 kV-hoogspanningslijnen Lees meer
 
 
Bebossing, ontbossing en boscompensatie - Evolutie Lees meer
 
 
Is Vlaanderen nu klimaatrobuuster dan 5 jaar geleden? Lees meer
 
 
Rassenlijst voor voedergewassen en groenbedekkers Lees meer
 
 
Faillissementen 2022: resultaten lopen uiteen volgens regioLees meer
 
 
Studievergaderingen en webinars: voedergewassen en veehouderij 2023 Lees meer
 
 
Resultaten rassenproef bloemkool zomerteelt 2022Lees meer
 
 
Geļntegreerde bestrijding van Verticillium in vlas Lees meer