Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 02 dec 2022 11:10 

Normoverschrijdingen metaldehyde in het IJzerbekken


Metaldehyde, de actieve stof van verschillende slakkenkorrels, zorgt ook dit jaar opnieuw voor normoverschrijdingen in de waterlopen in het IJzerbekken. Dit hypothekeert het verder gebruik van deze actieve stof in de toekomst. Neem maatregelen om dit te vermijden!

De aanwezigheid van metaldehyde in waterlopen in onttrekkingsgebieden voor drinkwater is problematisch voor de drinkwaterproductie. Als slakkenkorrels met metaldehyde in de waterloop terechtkomen, geven ze traag hun actieve stof af en slechts enkele van deze korrels zijn al voldoende voor een normoverschrijding. Bovendien is deze actieve stof heel moeilijk uit het water te verwijderen om drinkwater te produceren.

water staalname in de beek

Dit jaar zijn te hoge metaldehyde concentraties terug een probleem in het IJzerbekken. Er zijn overschrijdingen van de norm (0,1 µg/L) ter hoogte van:

 • de Vijverbeek,
 • de Kemmelbeek,
 • de Pollepelbeek,
 • de IJzer (zowel ter hoogte van watervang als ter hoogte van Fintele) en
 • de Bollaertbeek.

Vooral op de Vijverbeek was er sprake van een zware puntverontreiniging (1,78 μg/l).

Welke maatregelen kan je nemen?

Enkele aandachtspunten bij het strooien van slakkenkorrels:

 • Een correcte afstelling van de strooier kan ervoor zorgen dat er amper nog korrels in de waterloop terecht komen. Pas strooiers van slakkenkorrels aan en stel deze correct af. 
 • Respecteer de 1 meter bufferstrook naast waterlopen.
 • Strooi de perceelsranden manueel.
 • Strooi enkel als er slakkendruk is.
 • Gebruik alternatieve middelen (ijzerfosfaat).
 • Vermijd vermorsingen met slakkenkorrels.

Door deze problematiek staat het gebruik van metaldehyde sterk onder druk.

Wil je in de toekomst metaldehyde blijven gebruiken, vermijd dan waterverontreiniging door metaldehyde.

 


  Nieuwsflash
 
Couperen van varkensstaarten Lees meer
 
 
Over de officiële certificering van plantmateriaal voor hop Lees meer
 
 
Kritiek op de maatregelen voor boeren die getroffen worden door stikstofbeleidLees meer
 
 
Koolstoflandbouw Lees meer
 
 
Europese voorstel voor zadenveredeling Lees meer
 
 
Vlaams Parlement Jaarverslag 2022 - 2023 Lees meer
 
 
Indieningsperiode tweede oproep tot vrijwillige stopzetting varkensstallen tot 19/1Lees meer
 
 
1 op 2 grote bedrijven gebruikt AILees meer
 
 
Triflusulfuron-methyl verdwijnt Lees meer
 
 
Decretale verlenging van de vergunningen van veeteeltinrichtingenLees meer
 
 
Vooropgestelde bosdoelen en de boscompensatiepremie Lees meer
 
 
Falende adviesverlening door het Departement Omgeving bij vergunningsaanvragenLees meer
 
 
MAP 7 parlementaire vragenLees meer
 
 
Nog een extra laag van 60 miljoen op Belgische lasagne aan taksen?Lees meer
 
 
Waterdoecentrum Hidrodoe maakt kinderen bewust van waterverbruik in land- en tuinbouwLees meer
 
 
Chinese landbouwers moeten groenten laten rotten Lees meer
 
 
Ook goede structuren helpen wateroverlast voorkomen Lees meer
 
 
Zijn aardappelen de oplossing voor ‘vergroening’ luchtvaart?Lees meer
 
 
Intentie Joint Venture DLF Seeds A/S en Groupe Florimond Desprez Lees meer
 
 
Meer dan 300 Vlaamse suikerbietplanters verenigd tegen vorstschade Lees meer
 
 
Nog slechts enkele weken om niet aangegeven inkomsten en kapitalen te regulariserenLees meer
 
 
Opkoopregeling varkens - Informatiedoorstroming Lees meer
 
 
Hervorming van de flexi-jobs Lees meer
 
 
Wateroverlast najaar 2023 en brede weersverzekeringLees meer
 
 
Maatregelen voor het behalen van de MAP 7-deadline Lees meer
 
 
Decreet tot bepaling van de specifieke regels over de pacht Lees meer
 
 
Bekijk de opnames van de Graanvergaderingen najaar 2023 Lees meer
 
 
Landbouwvennootschap verdwijnt uit vennootschapsrecht Lees meer
 
 
Agribex 2023Lees meer