Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 22 jan 2023 10:25 

Nederlandse boeren mogen toch minder bemesten (vanaf 1/3/23!)


Nederlandse boeren mogen vanaf maart minder mest uitrijden op hun landbouwgrond, vanwege een verkeerde inschatting van het ministerie van Landbouw. Dat erkent minister van Landbouw Piet Adema. Nederlandse boeren hoefden van het ministerie pas vanaf volgend jaar minder te gaan bemesten. Maar dat pikt de Europese Commissie niet. Die eist dat Nederland zich eerder aan de regels houdt.

Adema kwam vandaag met spoed terug uit Berlijn omdat de Europese Commissie vindt dat Nederland dit jaar niet genoeg doet om de waterkwaliteit te verbeteren. Het kabinet sprak vandaag over de kwestie.

De uitkomst is dat de boeren al vanaf 1 maart bufferstroken moeten aanleggen in de buurt van sloten en vaarten waar geen mest op mag worden uitgereden. In december meldde Adema nog dat dit pas volgend jaar zou moeten.

Adema zegt nu dat die door Nederland toegestane uitzondering 'een inschattingsfout' was. Voor boeren is dit een grote tegenvaller. Ze hebben een lagere opbrengst door minder bemesting. Bovendien moeten zij de mest die ze niet meer mogen gebruiken, afvoeren. Dat stelt ze ook nog voor hogere kosten.

De bufferstroken moeten voorkomen dat mest die op het land wordt uitgereden snel in sloten en vaarten belandt. Op die bufferstroken moeten ook speciale gewassen worden geplant die stikstof en fosfaat opvangen. Ze gaan dus af van het land dat boeren voor hun bedrijfsvoering kunnen gebruiken.

Toen de afspraken werden gemaakt hadden de boeren hun bedrijfsplannen voor dit jaar al klaar. Invoering van de bufferstroken en het planten van de zogenoemde vanggewassen zou voor hen een enorm probleem worden. Daarom is uitgegaan van invoering in 2024.
Boerenorganisaties woest

Bart Kemp van boerenorganisatie Agractie is woest: "Het is onbestaanbaar dat boeren opnieuw de dupe dreigen te worden van Brussels gedram. Het is tijd dat minister Adema een vuist maakt tegen Brusselse dwang én dat het kabinet beloftes aan boeren gaat nakomen", zegt Kemp.

"Het heeft geen enkel nut te onderhandelen over de lange termijn als zaken voor de korte termijn niet worden opgelost en boeren aan alle kanten worden belazerd."
Frits Wester: 'Forse misrekening van minister Adema'

Volgens politiek verslaggever Frits Wester is het een flinke tegenvaller. "Minister Adema heeft een forse misrekening gemaakt door de boeren te veel ruimte en tijd te geven als het gaat om uitrijden van mest. Hij dacht dat er nog een mogelijkheid was om de boeren wat extra ruimte te geven. Daar heeft Brussel nu een stokje voor gestoken. Die ruimte is er niet en dat is een misrekening geweest, maar wel eentje waar de Tweede Kamer ook druk over heeft uitgeoefend."

Volgens boeren- en tuindersorganisatie LTO is dit onacceptabel. LTO-voorzitter Sjaak van der Tak: "Blijkbaar bemoeit Brussel zich tot op de vierkante meter met onze landbouw. Maar de politiek mag van boeren in deze tijden niet vragen om reeds ingezaaide gewassen weer om te ploegen vanwege doorgeschoten regelgeving."

"De vraag is ook welk probleem hier überhaupt mee wordt opgelost: gewassen als wintertarwe, winterprei of bloembollen zitten al stevig in de grond. Van der Tak: “Ik ben verbijsterd dat de Europese Commissie dit van de Nederlandse landbouw vraagt. Dit gaat niet meer over regelgeving, maar ronduit over regel-rancune. Het is doorgeschoten en ik vind het niet alleen onuitvoerbaar, maar ook immoreel."

Als deze mestplannen van landbouwminister Piet Adema waar zijn, dan breekt de hel los en volgen er nieuwe acties, zegt Farmers Defence Force-voorman Mark van den Oever. "Ik lees woedende reacties van boeren in onze chatgroepen. Het lijkt wel of landbouwminister Piet Adema tegen de landbouw is. De plannen van Adema zijn vaag, dus we moeten maar even kijken wat hij precies bedoelt."

 


  Nieuwsflash
 
Couperen van varkensstaarten Lees meer
 
 
Over de officiële certificering van plantmateriaal voor hop Lees meer
 
 
Kritiek op de maatregelen voor boeren die getroffen worden door stikstofbeleidLees meer
 
 
Koolstoflandbouw Lees meer
 
 
Europese voorstel voor zadenveredeling Lees meer
 
 
Vlaams Parlement Jaarverslag 2022 - 2023 Lees meer
 
 
Indieningsperiode tweede oproep tot vrijwillige stopzetting varkensstallen tot 19/1Lees meer
 
 
1 op 2 grote bedrijven gebruikt AILees meer
 
 
Triflusulfuron-methyl verdwijnt Lees meer
 
 
Decretale verlenging van de vergunningen van veeteeltinrichtingenLees meer
 
 
Vooropgestelde bosdoelen en de boscompensatiepremie Lees meer
 
 
Falende adviesverlening door het Departement Omgeving bij vergunningsaanvragenLees meer
 
 
MAP 7 parlementaire vragenLees meer
 
 
Nog een extra laag van 60 miljoen op Belgische lasagne aan taksen?Lees meer
 
 
Waterdoecentrum Hidrodoe maakt kinderen bewust van waterverbruik in land- en tuinbouwLees meer
 
 
Chinese landbouwers moeten groenten laten rotten Lees meer
 
 
Ook goede structuren helpen wateroverlast voorkomen Lees meer
 
 
Zijn aardappelen de oplossing voor ‘vergroening’ luchtvaart?Lees meer
 
 
Intentie Joint Venture DLF Seeds A/S en Groupe Florimond Desprez Lees meer
 
 
Meer dan 300 Vlaamse suikerbietplanters verenigd tegen vorstschade Lees meer
 
 
Nog slechts enkele weken om niet aangegeven inkomsten en kapitalen te regulariserenLees meer
 
 
Opkoopregeling varkens - Informatiedoorstroming Lees meer
 
 
Hervorming van de flexi-jobs Lees meer
 
 
Wateroverlast najaar 2023 en brede weersverzekeringLees meer
 
 
Maatregelen voor het behalen van de MAP 7-deadline Lees meer
 
 
Decreet tot bepaling van de specifieke regels over de pacht Lees meer
 
 
Bekijk de opnames van de Graanvergaderingen najaar 2023 Lees meer
 
 
Landbouwvennootschap verdwijnt uit vennootschapsrecht Lees meer
 
 
Agribex 2023Lees meer