Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 27 jan 2023 08:47 

De actuele temperatuursom als hulpmiddel bij het bemesten


Het ideale moment in het voorjaar voor de eerste stikstofgift met kunstmest voor grasland schat je in met de temperatuursom. Te vroeg bemesten zorgt voor inefficiënt gebruik van nutriënten door uitspoeling, bij te laat bemesten mis je groeidagen en dus ook grasproductie.

Wat is (het belang van) de temperatuursom?

De temperatuursom of T-som is een optelling van alle gemiddelde dagtemperaturen boven 0 graden vanaf 1 januari. Voor grasland heeft bemesten pas zin bij een T-som tussen 180 en 250 graden. Zodra de temperatuursom 250 graden overschrijdt, is de grasgroei al gestart. Dit is het ideale moment om de eerste kunstmestgift toe te dienen.

Voor het uitrijden van dierlijke mest moet je hier niet meteen rekening mee houden. Het bepalen van het beste bemestingstijdstip is hier vooral afhankelijk van de draagkracht van de bodem, om insporing te vermijden. Houd ook steeds rekening met de uitrijregeling.
 

In deze grafiek zie je de T-som in Beitem tot en met 24 januari (gele lijn). Op 25 januari 2023 bedraagt de temperatuursom 130,6 °C. In vergelijking met vorig jaar lopen we ongeveer 4 dagen voor.

Evolutie temperatuursom Beitem

Op deze kaart zie je de temperatuursommen tot en met 24/02/2023 op verschillende locaties. De norm voor een tempartuursom van 250°C is op geen enkele locatie overschreden.

T-som op verschillende locaties in West-Vlaanderen Ook de bodemtemperatuur speelt een rol

Als de bodem voldoende warm is en er vocht en nutriënten aanwezig zijn, komt de mineralisatie op gang. Zo komt de stikstof in de bodem beschikbaar voor het gras. De minimale bodemtemperatuur hiervoor is 5°C. Bij een bodemtemperatuur vanaf 5°C tot 8°C zullen de graswortels ook starten met groeien en het opnemen van nutriënten. Momenteel bedraagt de gemiddelde bodemtemperatuur 3,8°C op een diepte van ongeveer 15 cm.

 


  Nieuwsflash
 
Doctoraat over bodemverdichting Lees meer
 
 
De Europese goedkeuring van vogelgriepvaccinatie Lees meer
 
 
Nieuwe bevindingen dat Ventilus wťl ondergronds kan Lees meer
 
 
Ventilus-hoogspanningslijn nog vergunbaar met de recente evolutie in de gelijkstroomtechnologie?Lees meer
 
 
Europese goedkeuring van de uitkoopregeling voor varkensboerenLees meer
 
 
Hoe staan jongeren tegenover de klimaatuitdaging?Lees meer
 
 
EC bindt strijd tegen misleidende milieuclaims voor consumenten aan Lees meer
 
 
Sectororganisatie Watercircle pleit voor Vlaamse Waterintendant Lees meer
 
 
Regeneratieve landbouw moet concreter en beter meetbaar Lees meer
 
 
Aanduiding van een schutkring ifv wolvenschadeLees meer
 
 
Hoe in Vlaanderen koolstoflandbouw opschalen? Lees meer
 
 
Hoe kijken landbouwers naar beheerovereenkomsten en wat is nodig om hen te overtuigen? Lees meer
 
 
Nieuw VN-klimaatrapport zet situatie op scherpLees meer
 
 
Genoeg gerammeld met de voeten van de boeren Lees meer
 
 
Vlaamse overheid koopt steeds meer landbouwgrond op Lees meer
 
 
Belgen ervaren steeds meer moeilijkheden om de eindjes aan elkaar te knopen Lees meer
 
 
Belgische zeevisserij herleeft in 2022: verhoogde aanvoer en betere prijzen Lees meer
 
 
Aardappelseizoen: veel vraagtekens voor komende maanden Lees meer
 
 
Grondwatertrein: aanbevelingen nieuw regelgevend kaderLees meer
 
 
Met uitsterven bedreigde wilde hamsters - Maatregelen Lees meer
 
 
Vlaamse Regering keurt de Vlaamse invulling van het GLB 2023-2027 goed Lees meer
 
 
Beijing vermoedelijk op zoek naar 71 miljoen hectare landbouwgrond Lees meer
 
 
Wat is het gemiddelde inkomen van een landbouwer op een familiebedrijf? Lees meer
 
 
Ventilus pas nodig in 2031: ďOndergronds alternatief is dan mogelijkĒ Lees meer
 
 
Vrijwillige stopzettingsregeling varkensstallen: hoe bereken ik mijn impactscore? Lees meer
 
 
Wat heeft rijenbemesting in aardappelen te bieden? Lees meer
 
 
Kappen en aanplant bomen: wetgeving en vergunningLees meer
 
 
Zijn biostimulanten de nieuwe wondermiddelen?Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2023, betalingsrechten en landbouwerkenmerken beschikbaar op het e-loket Lees meer
 
 
Verplichte keuring van spuittoestellen Lees meer
 
 
Bij droogte een droogtekaart, op de tractor als taakkaartLees meer
 
 
LandbouwgrondenbeleidLees meer
 
 
Innovatiesteun aan bedrijven in 2022Lees meer
 
 
ĎBoer zkt Bankí: Poperinge zet voedselproductie landbouwers in de kijker Lees meer
 
 
De hobbelige weg naar eerlijke en echte prijzen Lees meer