Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 18 mrt 2023 10:24 

Vrijwillige stopzettingsregeling varkensstallen: hoe bereken ik mijn impactscore?


De Vlaamse regering bereikte op 10 maart 2023 een akkoord over het stikstofdossier, de definitieve Programmatorische Aanpak van Stikstof (PAS). Met een totaalpakket aan maatregelen wil Vlaanderen de stikstofuitstoot drastisch inperken. Daarnaast werd op 9 maart 2023 de steunregeling betreffende de vrijwillige stopzetting van varkensstallen goedgekeurd door de Europese Commissie. De impactscore van jouw varkensbedrijf speelt hierbij een heel belangrijke rol. Daarom is het belangrijk om de impactscore van jouw eigen bedrijf te kennen. Je kunt die zelf berekenen via een webtool, namelijk de Impactscoretool. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) ontwikkelde een instructievideo.

Momenteel zijn er nog steeds veel onduidelijkheden over het stikstofakkoord. De enige zekerheid die er is, is dat de impactscore van elk individueel landbouwbedrijf nog steeds een belangrijke rol zal spelen. Men verwijst in het stikstofakkoord naar de impactscore voor de bepaling van de rode en de donkeroranje bedrijven, de vrijwillige stopzettingsregeling voor varkensbedrijven en de vergunningverlening.

Nu de steunregeling rond de vrijwillige stopzettingsregeling van varkensstallen inhoudelijk is goedgekeurd willen wij je informeren wat de steunregeling omvat. 

Alle exploitanten (KMO’s) met een exploitatie waarop varkens worden gehouden met een impactscore hoger dan 0,5% kunnen een aanvraag indienen voor de stopzettingsvergoeding. Hieronder wordt kort toegelicht wat de impactscore precies is en hoe deze berekend kan worden.

Steunregeling vrijwillige stopzetting Wat betekent deze impactscore?

De impactscore is de procentuele bijdrage van jouw exploitatie aan de kritische depositiewaarde (KDW) voor de actuele oppervlakten habitattypen in de speciale beschermingszones aangewezen in uitvoering van de Habitatrichtlijn (SBZ-H).

Een kritische grenswaarde is de maximaal toelaatbare milieudruk per eenheid van oppervlakte die een bepaald habitattype of leefgebied kan verdragen zonder dat het er hinder van ondervindt. Die impactscore is belangrijk voor de toetsing aan het significantiekader.

Impactscoretool en instructievideo

Om alles wat te duiden, lanceerde het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een instructievideo. Die instructievideo helpt je op weg om de impactscore van jouw eigen bedrijf te berekenen. Bovenaan de pagina kan je de impactscoretool raadplegen, onderaan de pagina staat de instructievideo.

Bekijk de tool en het instructiefilmpje impactscoretool Modelleringsafspraken

Als je de impactscoretool invult, is het belangrijk om rekening te houden met de modelleringsafspraken. Hierin staan de richtlijnen over de emissiepunten rond de ligging, de hoogte, de diameter, de temperatuur en de volumestroom (enkel noodzakelijk in te vullen bij stallen met mechanische ventilatie).

Raadpleeg de modelleringsafspraken  


  Nieuwsflash
 
Meer aardappelen nodig voor Lays chips, moeilijk met het huidige klimaatLees meer
 
 
"Wateroverlast in Voeren zal als ramp erkend worden" Lees meer
 
 
Termijnen voor registratie kunstmest worden versoepeld Lees meer
 
 
20.000 euro voor projecten goed voor landbouw én natuur Lees meer
 
 
#PlantHealth4Life Lees meer
 
 
Ontdek de korte keten tijdens de Week van de Korte Keten (18-26 mei 2024) Lees meer
 
 
Open Vld voert actie voor ggo-gewassen Lees meer
 
 
Hoe de verdere daling qua gewasbeschermingsmiddelen- en antibioticagebruik realiseren? Lees meer
 
 
137.000 ton verontreinigde PFAS-grond moet vervangen rond 3M Lees meer
 
 
Overstromingen van 5 - 22 november 2023 erkend als ramp: indienen dossierLees meer
 
 
Hennep als duurzaam gewasLees meer
 
 
Digitale en precisielandbouw in het toelatingsproces van gewasbeschermingsmiddelenLees meer
 
 
14,6 miljoen euro voor landbouwers die in 2023 met beheerovereenkomst Lees meer
 
 
Lancering van MyGov.be op 14 mei 2024 Lees meer
 
 
Tariefvrije import Oekraïense landbouwproducten verlengd Lees meer
 
 
Wijziging van diverse bepalingen van het Bodemdecreet Lees meer
 
 
Ontwerp decreet over dierenwelzijnLees meer
 
 
Modulaire omgevingsvergunningsprocedure Lees meer
 
 
Milieueffectrapportage: nieuw decreetLees meer
 
 
Bevordering en de toekomst van de circulaire economie Lees meer
 
 
Landbouworganisaties - SubsidiëringLees meer
 
 
Grondwaterstanden historisch hoogLees meer
 
 
De aanwezigheid van de wolf in Vlaanderen Lees meer
 
 
Stilleggen van een landbouwbedrijf wegens vervuiling door PFASLees meer
 
 
Herkenning van de ziekten in wintertarwe Lees meer
 
 
Het versterken van de productiviteitsgroei Lees meer
 
 
Oproep onderzoeksprojecten biolandbouw 2024 Lees meer
 
 
Half mei start veldkeuringen vermeerderingspercelen zaaizaden van landbouwgewassen Lees meer