Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 22 mrt 2023 08:46 

Belgische zeevisserij herleeft in 2022: verhoogde aanvoer en betere prijzen


In 2022 werd 13.217 ton vis verkocht in Belgische haven, tegenover 11.901 ton in 2021. Dat is een stijging van 11,1%, zo blijkt uit nieuwe gegevens van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Deze aanvoer door Belgische vaartuigen was goed voor een omzet van 79,5 miljoen euro of een stijging met 30,7% tegenover de 60,8 miljoen euro in 2021. De hogere omzet is een direct gevolg van de hogere gemiddelde prijs van 6,0 per kg. Dat is een stijging met 17,7% tegenover 2021.

De Belgische zeevisserij zet zijn herstel van 2021 dus verder na een sterk afwijkend 2020. In dat jaar werden als gevolg van de COVID-19-crisis zowel de export als de afzet naar lokale markten en horeca sterk verstoord. Sindsdien stellen we vast dat de Belgische vaartuigen opnieuw meer vis aanbieden in de Belgische havens en minder in het buitenland aanlanden. Voor een deel is dat te wijten aan lagere quota in andere Europese havens, zoals het lagere quotum voor kabeljauw in Denemarken.

Daarnaast zijn vooral de stijgende kosten en de gestegen voedselprijzen de oorzaak van de betere prijzen.

Voor meer informatie: https://statbel.fgov.be/nl/themas/landbouw-visserij/zeevisserij

 


  Nieuwsflash
 
ETCH-pleidooi voor ondergronds hoogspanningsnetwerk op gelijkstroom - Impact op Ventilus Lees meer
 
 
Conditionaliteit 2023-2027 GLBLees meer
 
 
Overstromingen van 5 - 22 november 2023 erkend als ramp: indienen dossierLees meer
 
 
Grondwaterstand uitzonderlijk hoog na zeer natte lente Lees meer
 
 
Projectgebied Brabantse Wouden - Toekomstperspectieven voor landbouwexploitaties Lees meer
 
 
Leadership transition SESVanderHaveLees meer
 
 
Investeringsprojecten duurzame verwerking en afzet landbouwproducten Lees meer
 
 
Uiterste zaaidatum voor mas 15 juni? Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag wijzigen tot en met vrijdag 14 juni 2024 Lees meer
 
 
Demo onkruidbestrijding in ruggenteelten Lees meer
 
 
Slechte weersomstandigheden doen de veldwerkzaamheden vertragen, wat nu met mijn verzamelaanvraag?Lees meer
 
 
Agrifirm: the power of regenerative agricultureLees meer