Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 14 sep 2023 16:44 

PotatoEurope 2023 : internationaal en innovatief


Wat het bezoek betreft zijn de organisatoren bijzonder tevreden dat PotatoEurope een vaste waarde is geworden in het aardappellandschap met nu al drie Belgische edities na elkaar nagenoeg 10.000 bezoekers : In 2015 9.520, in 2019 waren het er 10.683 en dit jaar mochten we weer 10.089 vakmensen verwelkomen. En wat de sterkte maakt van dit evenement : het blijft een zeer internationale beurs, niet alleen wat betreft exposanten maar zeker ook wat betreft bezoekers. Het aantal buitenlandse bezoekers steeg naar 33% (25% in 2015, 27% in 2019) en zij vertegenwoordigden meer dan 50 verschillende landen !

De 208 exposanten (225 in 2019) uit 16 landen bleken algemeen tevreden tot zeer tevreden. Wat sprak hen vooral aan ?  Enerzijds het profiel van de bezoekers : iedere aanwezige is professioneel actief met één of ander aspect in de aardappelketen; en laat de exposanten nu net die hele keten vertegenwoordigen. Anderzijds is één van de sterkste troeven van dit evenement het feit dat de exposanten een zeer internationaal publiek kunnen bereiken. Zelfs lokale spelers krijgen hiermee de kans hun werkterrein uit te breiden.

De rooidemonstraties zijn allemaal vlot verlopen. Ondanks de droogte op de demodagen had de regen van enige dagen eerder een uitstekend werkterrein voor de rooiers voorbereid. Met zowat 20ha netto te rooien kregen de bezoekers een goed beeld van de 12 machines, wat ze kunnen en waarin ze verschillen. Ook de 5 inschuurlijnen hebben veel interesse opgewekt. Veel aandacht ging naar de steeds uitgebreidere mogelijkheden van reiniging en sortering van het product.

Tot tevredenheid van de organisatoren was er ook een ruime belangstelling voor de demo’s van alternatieve loofdoding en mechanische onkruidbestrijding. De maatschappelijke druk op onze sector om duurzamer te werken dringt steeds verder door en meer en meer boeren beseffen dat andere technieken nodig zijn. Tijdens PotatoEurope 2023 konden ze een aantal van die technieken aan het werk zien en hun resultaten vergelijken.

De opbrengst van de teelt was hoger dan de voorgaande editie, al was die minder egaal over de vier gebruikte velden. Daar speelden de slechte weersomstandigheden in het voorjaar bij het planten en de stevige droogte erna een grote rol bij. Net als in 2019 werd gebruik gemaakt van Challenger- en Fontane pootgoed. De gemiddelde opbrengst van de 24ha geoogste aardappelen steeg uit tot boven de 50 ton / ha haalde.

Aan de vooravond werd PotatoEurope 2023 officieel geopend met een “Kick Off”, in het Stadhuis van Doornik. Zowat 150 genodigden volgden enkele boeiende uiteenzettingen over de toekomst van de aardappelteelt in de regio, de innovatie in de machinesector en de aardappelsector gezien door een Amerikaanse bril. Het geheel werd afgesloten met een receptie met fijne, hoogstaande aardappelgerechtjes.

De organisatie van PotatoEurope was in handen van Fedagrim, maar het succes van deze editie steunde wederom op de bijzondere medewerking van onze partners ILVO, CRA-W, CARAH, FIWAP en PCA. Daarnaast houden wij eraan om Case IH, Dezeure, ING, Lutosa, Manitou, Mydibel, Syngenta en de stad Doornik te danken voor de uitgebreide logistieke bijstand.

De volgende editie van PotatoEurope zal doorgaan in Frankrijk, meer bepaald in Villers-Saint-Christophe en wel op 11 en 12 september 2024. Meer info daaromtrent is te vinden op www.potatoeurope.fr.

 


  Nieuwsflash
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Waalse regering en landbouwers bereiken akkoord over administratieve vereenvoudigingLees meer
 
 
Colruyt gaat nog meer betalen voor rundsvleesLees meer
 
 
Waalse boeren komen op 26 februari opnieuw met tractoren naar BrusselLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Achteruitgaande waterkwaliteit mag niet op de kap van de boer terechtkomen! Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
West-Vlaanderen stelt aanpak en visie over landschappelijke integratie in het buitengebied scherp Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
AGROECOLOGY-oproep 2024 gelanceerd Lees meer
 
 
Crispr-Cas: meerdere potentiŽle plaaggevoeligheidsgenen tegelijk aanpassen in aardappelenLees meer
 
 
Groen licht voor 14 projecten VLIF innovatieLees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer