Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 05 dec 2023 17:19 

Zijn aardappelen de oplossing voor ‘vergroening’ luchtvaart?


De Nederlandse Wageningen Universiteit & Research (WUR) heeft in samenwerking met een aantal partners een nieuw type vliegtuigbrandstof ontwikkeld op basis van biogebaseerde reststromen uit de agro-industrie met in de hoofdrol: aardappelen.

Met het ‘BioJet Fuel’-project heeft WUR op laboratoriumschaal aangetoond dat aardappelreststromen geschikt zijn als startmateriaal voor de productie van aceton, isopropanol, butanol en ethanol (AIBE) via fermentatie met anaerobe bacteriën.

Volgens WUR zijn die voordelen aanzienlijk. Zo zijn de reststromen goedkoop, ruimschoots beschikbaar en geschikt voor fermentatie. “Een ander belangrijk voordeel is dat de mix van producten die we verkrijgen na fermentatie makkelijk opgewerkt kan worden”, vertelt Ana López Contreras, projectleider bij Wageningen Food & Biobased Research. “We kunnen deze met een enkele chemische stap verwerken tot koolwaterstoffen voor diesel en na hydrogenatie voor vliegtuigbrandstof.”

“We zijn ervan overtuigd dat we een volledige productieketen voor vliegtuigbrandstof kunnen realiseren waarbij we de niet-eetbare reststromen uit aardappelverwerking als grondstof gebruiken”, aldus de projectleider. Om grootschalige en commerciële productie mogelijk te maken, onderzoekt WUR hoe het fermentatieproces geoptimaliseerd kan worden zodat de productie wordt versneld en de opbrengst toeneemt. De resultaten van het WUR-project kunnen een eerste stap zijn in het opzetten van nieuwe waardeketens, waar biomassa en reststromen met hoog vochtgehalte uit de landbouw en voedingsindustrie gebruikt worden als uitgangsmateriaal voor geavanceerde biobrandstoffen.

 


  Nieuwsflash
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Waalse regering en landbouwers bereiken akkoord over administratieve vereenvoudigingLees meer
 
 
Colruyt gaat nog meer betalen voor rundsvleesLees meer
 
 
Waalse boeren komen op 26 februari opnieuw met tractoren naar BrusselLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Achteruitgaande waterkwaliteit mag niet op de kap van de boer terechtkomen! Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
West-Vlaanderen stelt aanpak en visie over landschappelijke integratie in het buitengebied scherp Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
AGROECOLOGY-oproep 2024 gelanceerd Lees meer
 
 
Crispr-Cas: meerdere potentiële plaaggevoeligheidsgenen tegelijk aanpassen in aardappelenLees meer
 
 
Groen licht voor 14 projecten VLIF innovatieLees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer