Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 06 dec 2023 09:42 

Waterdoecentrum Hidrodoe maakt kinderen bewust van waterverbruik in land- en tuinbouw


Geen water, geen eten op je bord. Met die boodschap willen waterdoecentrum Hidrodoe en de projectpartners van Life ACLIMA de noodzaak van water in de land- en tuinbouwsector op een speelse manier aan de man brengen bij een jonger doelpubliek.

Geen water, geen eten op je bord. Met die boodschap willen waterdoecentrum Hidrodoe en de projectpartners van Life ACLIMA de noodzaak van water in de land- en tuinbouwsector op een speelse manier aan de man brengen bij een jonger doelpubliek.

Land- en tuinbouwers gaan vaak al duurzaam om met water. Welke waterbesparende maatregelen al bestaan en hoe jongeren zelf de handen uit de mouwen kunnen steken, komt aan bod in het verfrissende waterspel op maat van jongeren.

Spelenderwijs leren over water

Hidrodoe is the place to be wanneer het aankomt op water. Het waterdoecentrum bestaat dit jaar 20 jaar en geeft kennis door over water aan 55.000 bezoekers die jaarlijks passeren. Via experimenten, een 4D-film, spelletjes… worden de kinderen ondergedompeld in de wereld van water. Tot voor kort was er nog geen stand met de focus op de land– en tuinbouwsector. 

“Water is van onschatbare waarde,” vertelt gedeputeerde voor Landbouw en Europese Samenwerking, Kathleen Helsen. “Zonder water, geen leven, maar zonder water ook geen eten op ons bord. Het is dus goed dat er nu centraal in het waterdoecentrum een stand staat, zodat kinderen spelenderwijs kunnen ontdekken dat er heel wat water nodig is vooraleer er een hamburger of tomaatjes op ons bord liggen. Tegelijk willen we hen ook de boodschap meegeven dat een goede boer ook duurzaam moet omgaan met water. Het is geen onuitputtelijke bron en elke druppel water die de boer opvangt, zuivert of bijhoudt is een gewonnen druppel. Op deze manier willen we kinderen dichter bij de land- en tuinbouwsector brengen. Hoe vroeger zij hierbij betrokken worden, hoe meer respect de boer geniet.”

Landbouwers positief in beeld

“Binnen het project Life ACLIMA houden we ons vooral bezig met klimaatadaptatietrajecten en reiken we telers de juiste tools en maatregelen aan om de waterbeschikbaarheid op hun bedrijven te verhogen om toekomstige droogtes en overvloedige neerslag het hoofd te bieden,” vult Joris De Nies, projectcoördinator van Life ACLIMA aan. “Met dit project willen we de land- en tuinbouwsector een positiever imago geven. Dat kan dankzij de kans die we kregen van Hidrodoe om een bestaand exhibit om te bouwen met focus op de land- en tuinbouwsector.”

In het spel komen de melkveesector, de pluimveesector, de glastuinbouw en de openluchtteelten aan bod. Binnen deze 4 sectoren zetten we telkens eenvoudig 4 maatregelen in de kijker: water zuiveren, water opvangen, water vasthouden en water vernevelen om vee af te koelen op hete dagen. Het spel start steeds vanuit een animatiefiguurtje die in de problemen komt door de hitte of door een gebrek aan water. Op het spelbord moeten de kinderen dan de juiste keuze maken. Zo is er bijvoorbeeld de tomaat die zonder water zit en ongelukkig wordt.

Dan moeten de kinderen op de speeltafel water opvangen in een bassin om zo de tomaat opnieuw te voorzien van water. Door duurzaam om te gaan met water kunnen ze tomaat, sla, ei en kaas verzamelen om een hamburger te voltooien en zo het spel uit te spelen. Spelenderwijs leren ze zo de verschillende maatregelen kennen en de noodzaak van water in de land- en tuinbouwsector beter begrijpen.

Via een QR-code komen ouders of leerkrachten op een webpagina met bijkomende info terecht, en kunnen ze zo meer uitleg geven bij de maatregelen en het waterverbruik in de verschillende sectoren.

Interactief spel dankzij teamwork

Ook Hidrodoe is enthousiast over de nieuwe stand (exhibit) en de vertegenwoordiging van de land- en tuinbouwsector in het waterdoecentrum. “We zijn onmiddellijk beginnen brainstormen,” vertelt Hilde De Laet, manager van Hidrodoe.

 “Toen de vraag kwam van het Life-ACLIMA consortium voor een samenwerking, zagen we de mogelijkheid om een bestaand exhibit om te vormen tot een nieuw interactief spel. Het was echt teamwork. Met de hulp van enkele experten in hun vak zoals Grigri voor de interactiviteit, Volstok voor de illustraties en animaties en de provinciale school PTS Boom konden we dit realiseren. Dankzij een mooie samenwerking zal de land- en tuinbouwsector hier de komende jaren aanwezig zijn en vele kinderen een antwoord bieden op al hun watervragen.”

Dit interactieve spel kwam tot stand met de steun van de Provinciale Landbouwkamer. De Provinciale Landbouwkamer ondersteunt verenigingen en land- en tuinbouwers die het positief imago van de land- en tuinbouw in de provincie uitdragen.

Ook leerlingen van provinciaal onderwijs Antwerpen werkten mee

Onder leiding van Kurt Buelens, technisch adviseur bij PTS Boom, hebben ook enkele 5de-jaars leerlingen uit de richtingen 'Houtbewerking' en 'Binnenschrijnwerk en Interieur' meegewerkt aan dit bijzondere project. Met behulp van geavanceerde laserapparatuur hebben de leerlingen op basis van een bestaande opstelling een mal vervaardigd.

Het uitdagende aspect voor de leerlingen lag in het schuin opmeten met laserapparatuur en het vervolgens uitlezen op een CNC-machine. Deze voorbereidende werkzaamheden omvatten het programmeren, frezen en gereedmaken van alle materialen, waarna de opdrachtgever het resultaat verder kon afwerken. 

Gedeputeerde Lemmens, bevoegd voor Provinciaal Onderwijs Antwerpen, benadrukt het belang van praktijkervaring: “De bijdrage van onze leerlingen aan het Hidrodoe-project illustreert dat het provinciaal onderwijs niet alleen technische vaardigheden ontwikkelt, maar ook de brug slaat tussen theorie en praktijk. Onze leerlingen passen hun kennis toe en dragen bij aan échte projecten, waarmee ze waardevolle ervaring opdoen buiten het klaslokaal. En met succes. We kijken enthousiast uit naar verdere samenwerkingen en de mogelijkheid om nog meer bij te dragen aan innovatie en maatschappelijk relevante projecten.”

Wedstrijd Life ACLIMA

Op 4 december werd de Life ACLIMA-stand officieel geopend in het bijzijn van 2 klassen die meededen aan een wedstrijd van Life ACLIMA. Ze beantwoordden de watervragen van een online quiz en een schiftingsvraag.  In totaal werden er 78 geldige inzendingen van klassen uit een lagere school gelegen in provincie Antwerpen geteld. De twee winnende klassen hier aanwezig zijn klas L3 van gemeentelijke basisschool De Bijenkorf in Balen en klas L3B van vrije basisschool Yugro in Merksplas. 

PRAKTISCHE INFO – HIDRODOE BEZOEKEN?

Wanneer:
Van september tot en met juni is Hidrodoe geopend op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zondag van 9.30 tot 17 uur. Tijdens de zomermaanden kan je het waterdoecentrum 7 dagen op 7 bezoeken. Voor een goeie portie waterpret reken je 2 à 3 uurtjes. Voor scholen zijn er andere openingsuren en activiteiten.

Waar:
Waterdoecentrum Hidrodoe, Haanheuvel 7, 2200 Herentals

Meer info:
www.hidrodoe.be/ - www.liefaclima.eu – www.provincieantwerpen.be – www.ptsboom.be/

 


  Nieuwsflash
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Waalse regering en landbouwers bereiken akkoord over administratieve vereenvoudigingLees meer
 
 
Colruyt gaat nog meer betalen voor rundsvleesLees meer
 
 
Waalse boeren komen op 26 februari opnieuw met tractoren naar BrusselLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Achteruitgaande waterkwaliteit mag niet op de kap van de boer terechtkomen! Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
West-Vlaanderen stelt aanpak en visie over landschappelijke integratie in het buitengebied scherp Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
AGROECOLOGY-oproep 2024 gelanceerd Lees meer
 
 
Crispr-Cas: meerdere potentiŽle plaaggevoeligheidsgenen tegelijk aanpassen in aardappelenLees meer
 
 
Groen licht voor 14 projecten VLIF innovatieLees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer