Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 14 mei 2024 18:21 

14,6 miljoen euro voor landbouwers die in 2023 met beheerovereenkomst


Op 30 april werden de vergoedingen voor de beheerovereenkomsten 2023 van de Vlaamse Landmaatschappij uitbetaald. In totaal ontvingen 3.446 landbouwers met een lopende beheerovereenkomst in 2023 samen 14,6 miljoen euro, goed voor een oppervlakte van 9.133 hectare aan maatregelen voor biodiversiteit en landschap in Vlaanderen.

Landbouwers met een beheerovereenkomst versterken op vrijwillige basis en in ruil voor een vergoeding de biodiversiteit, bouwen aan het landschap of dragen hun steentje bij aan verschillende milieudoelstellingen. Zo leggen ze onder andere graskruiden- en bloemenstroken, hagen, houtkanten en andere houtige kleine landschapselementen en ​ soortenrijke graslanden aan, en onderhouden ze die. Die plekken vormen een thuis voor heel wat typische planten en dieren. Daarnaast zijn er ook veel voordelen voor de landbouw en de maatschappij: zoals bestuiving, natuurlijke plaagbeheersing, waterzuivering, waterinfiltratie, waterberging, erosiebestrijding en koolstofvastlegging.
“Dat natuur en landbouw elkaars vijanden zouden zijn is een fabel. Het tegendeel is waar. Het levende bewijs daarvan zijn de beheerovereenkomsten die landbouwers sloten met de Vlaamse Landmaatschappij. In 2023 ging het om bijna 3,5 duizend landbouwers die een vergoeding ontvingen omdat ze een steentje bijdroegen aan de biodiversiteit. Want wat goed is voor onze fauna en flora, is goed voor landbouw en maatschappij”, zegt de Vlaamse minister van Omgeving.
Overzicht van de uitbetaalde vergoedingen en arealen

Onderstaande tabel toont het volledige bedrag aan vergoedingen uitbetaald in 2024 en de oppervlaktes/lengtes per type beheerovereenkomst. De beheerovereenkomsten worden zowel met Vlaamse als Europese middelen gefinancierd. De Europese middelen komen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Type beheerovereenkomst

Uitbetaalde vergoeding

 

Oppervlakte/lengte in 2023

Perceelsrandenbeheer (incl. faunastroken)

€ 8.736.727

59,5 %

4.546 hectare

Faunabeheer

(akker- en weidevogelbeheer & NATURA2000 – hamster & grauwe kiekendief, excl faunastroken)

€ 3.873.915

26,4 %

2.696 hectare

Beheer kleine landschapselementen

(heggen, hagen, knotbomenrij, houtkant, …)

€ 954.474

6,5 %

468 km haag, heg en kaphaag

12 ha houtkant/ houtsingel

7.603 knotbomen

Waterkwaliteit

€ 177.090

1,2 %

754 hectare

Botanisch beheer

€ 785.535

5,4 %

752 hectare

Erosiebestrijding

€ 146.309

1,0 %

373 hectare erosiestrook en strategisch grasland

787 m erosiedam

TOTAAL

€ 14.674.050

100,0 %

9.133 hectare

Alleen de landbouwers die in 2023 beschikten over een lopende beheerovereenkomst en die tijdig een geldige en conforme verzamelaanvraag hebben ingediend, werden uitbetaald.

Werken aan meer biodiversiteit in landbouwgebied in ruil voor een vergoeding

Landbouwers kunnen aan meer biodiversiteit werken op hun percelen, én daarvoor vergoed worden. De VLM roept landbouwers op om voor 2025 nieuwe beheerovereenkomsten te sluiten. Landbouwers kunnen hun interesse kenbaar maken via het Mestbankloket. Ze doen dat best voor 1 september 2024. Een van de VLM-bedrijfsplanners legt dan een afspraak vast voor vrijblijvend uitleg en advies.

De beheerovereenkomsten bieden vijf jaar lang een zeker inkomen. De vergoedingen voor de meeste beheerovereenkomsten liggen rond de 2000 euro per hectare per jaar.Een beheerovereenkomst sluiten is omkeerbaar. Na de looptijd van 5 jaar kan een landbouwer er altijd voor kiezen om het contract niet te vernieuwen.

Meer informatie

U leest alles over de beheerovereenkomsten op vlm.be/beheerovereenkomsten

 


  Nieuwsflash
 
ETCH-pleidooi voor ondergronds hoogspanningsnetwerk op gelijkstroom - Impact op Ventilus Lees meer
 
 
Conditionaliteit 2023-2027 GLBLees meer
 
 
Overstromingen van 5 - 22 november 2023 erkend als ramp: indienen dossierLees meer
 
 
Grondwaterstand uitzonderlijk hoog na zeer natte lente Lees meer
 
 
Projectgebied Brabantse Wouden - Toekomstperspectieven voor landbouwexploitaties Lees meer
 
 
Leadership transition SESVanderHaveLees meer
 
 
Investeringsprojecten duurzame verwerking en afzet landbouwproducten Lees meer
 
 
Uiterste zaaidatum voor mas 15 juni? Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag wijzigen tot en met vrijdag 14 juni 2024 Lees meer
 
 
Demo onkruidbestrijding in ruggenteelten Lees meer
 
 
Slechte weersomstandigheden doen de veldwerkzaamheden vertragen, wat nu met mijn verzamelaanvraag?Lees meer
 
 
Agrifirm: the power of regenerative agricultureLees meer