Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 31 mei 2017 17:29 

16 innovatieve landbouwprojecten geselecteerd voor ondersteuning


Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft een totaalbudget van 7,7 miljoen euro vrijgemaakt voor de ondersteuning van innovatieve landbouwprojecten. Een selectieprocedure bepaalde de 16 kwalitatief meest hoogstaande projecten. Innovatie in de land- en tuinbouwsector is namelijk van cruciaal belang om de economische ontwikkeling te stimuleren en het hoofd te bieden aan de vele maatschappelijke uitdagingen.

Het is de bedoeling om innovatieve concepten uit te werken inzake productie, verwerking en afzet van landbouwproducten. De ondersteuning geldt voor investeringen, maar ook voor de hieraan gekoppelde studies, onkosten voor proefinstallaties, onkosten voor de ontwikkeling van software en sturingsprogramma’s, en onkosten van externe begeleiders en experten. Ervaring leert immers dat innovatie, zeker in de beginfase, nood heeft aan een ‘trekker’ en vaak ook aan een deskundige begeleider.

Joke Schauvliege: ‘Ik stel trots vast dat er in de diverse sectoren opnieuw heel wat innovatieve ideeën aan de oppervlakte zijn gekomen. De Flanders Agrofood Valley kan steunen op een duurzame, innovatieve en toekomstgerichte landbouwsector. ‘

De geselecteerde projecten omvatten diverse thema’s, zowel gericht op duurzame energie, dierenwelzijn , precisielandbouw, emissiereductie, korte keten, arbeidskwaliteit, mestverwerking, teelttechnieken, enzovoort. Meer informatie is beschikbaar op http://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/projectsteun-voor-innovaties-de-landbouw en hieronder kan u een korte oplijsting terugvinden:

 • Een schommelsysteem voor doordragende aardbeienrassen. Het telen van doordragende rassen heeft o.a. een gelijkmatiger oogstverloop tot gevolg (minder leveringspieken). Het schommelsysteem maakt het mogelijk om ook met doordragende rassen; intensief te kunnen telen door afwisselend de even en oneven teeltgoten het meeste zonlicht te laten capteren;
 • Een totaalconcept van een vleesvarkensstal gericht op dierenwelzijn (“wroetstal”) in combinatie met korte keten;
 • Een project gericht op extra dierenwelzijn voor zeugen en biggen door het gebruik van vrijloopkraamhokken;
 • Een project waarin een kuismachine (“StalWash”) ontwikkeld wordt voor het schoonspuiten van een vleeskuikenstal waarbij de machine eveneens de eet- en drinklijn kan bereiken;
 • Een project aangaande mestraffinage van rundermest waarbij de dunne fractie geraffineerd wordt tot zuiver water;
 • Een project waarbij uit rundermest mestpotjes gefabriceerd worden voor gebruik in de tuinbouw;
 • Een project waarbij de restwarmte van een pocketvergister voor varkensmest gebruikt wordt voor groentenfermentatie (voeder voor varkens uit groetenafval);
 • Een project voor een geautomatiseerde mobiele kippenstal en afzet via de korte keten;
 • Een melkveestal waarbij op duurzame wijze de stalvloer gekoeld wordt (met gebruik van de restwarmte) met als doel daling van emissies, verhoging van het koecomfort en de economische rentabiliteit;
 • Een project waarbij een tractor verbreed wordt in combinatie met een rijpadensysteem met als doel in de biologisch productie vaker mechanische te kunnen wieden met absolute minimalisatie van de bodemcompactie;
 • Een project met een verbeterde versie van de ChickenTrolley, een machine waarmee de pluimveehouder in een volièresysteem op een arbeidsvriendelijke manier de dieren kan observeren en o.a. hierdoor het aantal buitennesteieren kan beperken;
 • Een project in een varkensstal waarbij op innovatieve wijze enkele technieken gecombineerd worden met als doel mestscheiding en vermindering van geur en stof (o.a. indampen met van dunne fractie met restwarmte en gebruik dunne fractie in de stofwasser);
 • Een project waarbij dagvers geplukte hop gepelletiseerd wordt met als doel de verhoging van de kwaliteit van de hop bij gebruik in het brouwproces;
 • Een project met een verhoogd trayveld voor aardbeien met als doel efficiënter gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen;
 • Een project waarbij een luchtwasser geplaatst zal worden in een vleeskalverstal waarbij eveneens gebruik gemaakt wordt van onderdrukventilatie;
 • Een project waarbij een plantmachine omgebouwd wordt zodat op twee verschillende rijafstanden geplant kan worden, op deze wijze kan dezelfde plantmachine zowel voor de aanplant van knolselder als van witte kool gebruikt worden.


  Nieuwsflash
 
Aanhoudende en hevige regenval: HAK waarschuwt voor schaarsteLees meer
 
 
Erkenning als RAMP: hevige regenval juni/juli/aug 2021 en overstromingen juni/nov/dec 2021 Lees meer
 
 
VLM roept landbouwers op om tijdig beheerovereenkomsten aan te vragen Lees meer
 
 
Duijndam Machines maakt tweedehands machines populair Lees meer
 
 
Sprinkhanen, krekels en zijderupsen: Singapore erkent 16 insectensoorten als voedsel Lees meer
 
 
Agrometeorologisch bericht Lees meer
 
 
We nemen afscheid van de heer Roger LonckeLees meer
 
 
Aardappelen zijn de vaakst gegeten maaltijdbegeleider Lees meer
 
 
Erkenning stormwinden en rukwinden 3/1/2024 als rampLees meer
 
 
Uitgebreide procedure Raad voor Vergunningsbetwistingen: wijzigingsbesluit Lees meer
 
 
Beregenen met oppervlaktewater? Vergeet het onttrekkingsticket niet! Lees meer
 
 
De Under-Cover overkapping ook in land- en tuinbouwLees meer
 
 
Nieuwe functionaliteiten in de LV-AgriLens app Lees meer
 
 
Fors minder wintertarwe door de natte weersomstandighedenLees meer
 
 
Nog nooit zoveel onzekerheid voor de aardappelteeltLees meer
 
 
Melding opkomstproblemen aardappelen tot 31/7Lees meer
 
 
Tweede editie van Gault&Millau Belgische Wijngids en Belgian Wine Awards 2024Lees meer
 
 
Koester publieke landbouwgrond Lees meer
 
 
Aardappelindustrie: recordwinsten voor de industrie, peanuts voor de boerenLees meer
 
 
Denemarken introduceert als eerste land ter wereld koolstoftaks voor landbouwers Lees meer
 
 
Lager nitraatresidu in de bodem in 2023 Lees meer