Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 31 jul 2017 18:06 

Nederlandse pluimveehouder geeft 3 opties bij te hoge waarde van fipronil in de eieren


Pluimveebedrijven die een stal met het middel Dega-16 tegen bloedluis hebben laten behandelen door het bedrijf Chickfriend waarbij mogelijk een vervuiling met het niet toegelaten middel fipronil is ontstaan hebben een paar opties. Omdat een besmetting met fipronil geen bestrijdingplichtige dierziekte is, bepaalt het ministerie van Economische Zaken niet wat moet worden gedaan.

Het is aan de sector zelf om te bepalen hoe om te gaan met het incident. En dat betekent dat het voor elke pluimveehouder een eigen bedrijfseconomische afweging is. De organisaties NVP, LTO/NOP en COBK zien 3 opties. Pluimveehouders kunnen afwachten tot meer informatie bekend is over termijn waarin het middel nog is terug te vinden. Zij kunnen kiezen voor het ruien van de koppel of ze kunnen de hennen laten ruimen.

Pluimveehouders kunnen overwegen om voorlopig niets te veranderen aan de dagelijkse verzorging van de dieren en afwachten tot meer informatie beschikbaar is over de snelheid waarmee het middel fipronil afbreekt en nog kan worden uitgescheiden door de kippen. Eventueel kunnen ondernemers er daarbij voor kiezen mest en strooisel uit de stal te verwijderen om zo het fipronilgehalte in de stal te verlagen. Andere opties zijn het ruien van de kippen of het vroegtijdig ruimen van een koppel. Bij dit laatst dient wel een door de NVWA goedgekeurd protocol te worden gevolgd. 

Dat het middel op natuurlijke wijze op redelijke termijn verdwijnt, is overigens niet zeer waarschijnlijk. Het aanhouden van de dieren brengt na voerkosten van circa 0,01 euro per ei aan afvoerkosten naar Rendac met zich mee. Daarbovenop komen de mestafvoerkosten. Van deze kosten is nog geen indicatie bekend. Ruien van kippen lijkt wel een effectieve methode om de tijd waarbinnen de gehaltes fipronil in het dier afnemen te versnellen. Vetmonsters van hennen gedurende het ruien zouden moeten aantonen of dit in de praktijk het gewenste effect heeft. Er wordt nog onderzocht of er een toegelaten middel is, of additieven zijn die de afbraak in kippen kunnen versnellen tegen het einde van de ruiperiode. Stichting Ovoned vraagt pluimveehouders om hun ervaringen met ruien te delen. 

Ondernemers die besluiten om hun kippen uit een stal die met fipronil is behandeld te ruimen zijn verplicht om dit te doen via een door de NVWA goedgekeurd ruimingsprotocol. Het betekent dat er toestemming moet worden gevraagd bij de NVWA. Ruiming kan dan plaatsvinden via CO2-vergassing op het pluimveebedrijf, waarbij de dode dieren onder categorie 1 naar Rendac moeten worden afgevoerd. Een en ander vindt plaats onder toezicht van de NVWA en op kosten van de pluimveehouder. De kosten van een ruiming via dit protocol variëren volgens een eerste indicatie tussen de 0,50 en 0,60 euro per hen.

Bedrijven die een lege stal hebben die met Dega-16 is behandeld door Chickfriend moeten de stal grondig reinigen. Op dit moment wordt geïnitieerd om testen met verschillende reinigings- en ontsmettingsmiddelen te doen, zodat zo snel als mogelijk de beste aanpak voor alle gedupeerden bekend wordt.

bron: NVP  Nieuwsflash
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Waalse regering en landbouwers bereiken akkoord over administratieve vereenvoudigingLees meer
 
 
Colruyt gaat nog meer betalen voor rundsvleesLees meer
 
 
Waalse boeren komen op 26 februari opnieuw met tractoren naar BrusselLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Achteruitgaande waterkwaliteit mag niet op de kap van de boer terechtkomen! Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
West-Vlaanderen stelt aanpak en visie over landschappelijke integratie in het buitengebied scherp Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
AGROECOLOGY-oproep 2024 gelanceerd Lees meer
 
 
Crispr-Cas: meerdere potentiŽle plaaggevoeligheidsgenen tegelijk aanpassen in aardappelenLees meer
 
 
Groen licht voor 14 projecten VLIF innovatieLees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer