Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 24 apr 2019 12:47 

Het Vlaamse energie- en klimaatplan


Vraag om uitleg over het Vlaamse energie- en klimaatplan van Andries Gryffroy aan minister Lydia Peeters

De voorzitter

De heer Gryffroy heeft het woord.

Andries Gryffroy (N-VA)

In het Vlaams energie- en klimaatplan staat de volgende passage: “Bij notariële overdracht in volle eigendom van een residentiële woning moet uiterlijk na 5 jaar drie van onderstaande zes maatregelen aanwezig zijn.” Dat zijn: dakisolatie; muurisolatie; beglazing; vloerisolatie; condensatieketel niet ouder dan 15 jaar of warmtepomp; hernieuwbare-energieboiler: warmtepompboiler of zonneboiler. Ik citeer letterlijk: “In de verdere uitwerking van deze maatregel zal prioritair uitvoering worden gegeven aan twee gebouwschilmaatregelen zodat je bvb geen overgedimensioneerde ketel moet plaatsen. De lijst van in aanmerking komende maatregelen zal op regelmatige basis geëvalueerd worden zodat voldoende kansen gegeven wordt aan nieuwe technologieën. De handhaving van deze maatregel zal gebeuren via de gebouwenpas.”

Minister, daarom heb ik de volgende vragen aan u. Hoe zal men dat toepassen voor appartementen? Een nieuwe eigenaar van een appartement kan immers niet zelf beslissen over het merendeel van die maatregelen die daar zijn opgesomd. Hij moet dus de vereniging van mede-eigenaars kunnen overtuigen. Hoe zult u deze doelstelling realiseren voor erfgoed? Hoe zult u deze ambitie handhaven? Wat zijn de consequenties als deze doelstellingen niet worden gehaald?

De voorzitter

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Collega Gryffroy, ik kan wat uw vraag betreft eigenlijk verwijzen naar de bespreking eind vorig jaar in deze commissie van de beleidsbrief Energie 2018-2019. Daarbij kwam onder andere ook aan bod wat in het ontwerp van Energieplan 2021-2030 was opgenomen over de drie energetische renovatiewerken binnen de vijf jaar na notariële overdracht in volle eigendom van een residentiële woning. Bij die bespreking werd expliciet gezegd dat de administratie tegen het najaar van 2019 de voorbereidingen treft om dat allemaal mogelijk te maken, om dat in regelgeving om te zetten.

Wat uw specifieke vragen betreft over wat er gebeurt met appartementen, met erfgoed en dergelijke, het is aan het Vlaams Energieagentschap (VEA) om daarvoor op dit ogenblik de voorbereidingen uit te werken, om een concreet implementatievoorstel op te starten. De concrete besluitvorming zal echter voor de volgende Vlaamse Regering zijn. Ik zal dat zelf niet meer kunnen doen. Het is daarom voor mij niet mogelijk om nu al heel concreet op uw implementatievragen in te gaan, maar ik ben het alleszins wel volledig met u eens dat we rekening moeten houden met de verschillende woningtypes die er zijn, met appartementen, waarbij mede-eigendom betrokken is, met erfgoedsituaties en dergelijke. Ik denk, opnieuw, dat er wat dat betreft nog heel wat overleg nodig is en dat we ter zake naar een breed draagvlak moeten gaan. Het zal echter dus aan de volgende Vlaamse Regering zijn om dat concreet verder uit te werken.

De voorzitter

De heer Gryffroy heeft het woord.

Andries Gryffroy (N-VA)

Mijn probleem is enkel dat in ons eigen Vlaams energie- en klimaatplan een besparingspotentieel is berekend, en dat men uitgaat van 70.000 verwervingen per jaar. Daar zitten de appartementen dus bij, maar ik zie niet hoe men dat gaat realiseren in appartementen. Als we nu dus moeten wachten tot het najaar eer we daar een antwoord op krijgen, dan zal daar misschien een antwoord op komen dat ons eigen Vlaams energie- en klimaatplan onderuithaalt, zodat we die doelstellingen niet halen, en dan zullen we weer elders moeten compenseren. Dat is mijn vraag: hoe gaat u dat doen?

De voorzitter

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Het staat inderdaad in ons ontwerp van Vlaams energie- en klimaatplan, maar de maatregelen die daarin zijn opgenomen, treden in werking vanaf 2021. Dat is één.

Het is ook niet zo dat het op dit ogenblik verboden is om, als de mede-eigenaars akkoord gaan, dakisolatie of spouwmuurisolatie te laten uitvoeren. Als het gaat over de maatregelen die zijn opgenomen, dan moeten die concrete maatregelen binnen de vijf jaar worden uitgevoerd. Dat treedt in werking vanaf 2021 en moet tegen dan verder worden uitgewerkt.

Ik heb vandaag dus te weinig tijd om het in regelgeving om te zetten. Het treedt in werking vanaf 2021 zoals het is opgenomen in het ontwerp van het Vlaams energie- en klimaatplan.

De voorzitter

De heer Gryffroy heeft het woord.

Andries Gryffroy (N-VA)

We zullen er nu niet uit geraken, maar het klopt niet wat u zegt. U maakt een plan op met een berekening dat in werking zal treden in 2021, maar men heeft wel een berekening gemaakt waarmee men een bepaalde doelstelling kan realiseren tegen 2030. Men baseert zich op alle mogelijke verwervingen waarmee iets moet gebeuren. De cijfers staan er: 0,014 gigawattuur geeft 980, enzovoort. In 2030 geeft dat dan 4900. Men kan niet op vrijwillige basis werken, want in de tekst staat ‘moet uiterlijk na 5 jaar’. Het is dus een verplichting.

Ik bekijk het nu gewoon puur praktisch: hoe zullen we dit praktisch toepassen? U zegt dat dit voor het najaar is. Maar als dan zou blijken dat de praktische toepassing niet kan gaan over alle verwervingen, dan is er een probleem wat de doelstelling betreft, want er is een doelstelling geformuleerd en berekend in het Vlaams energie- en klimaatplan. Dat is wat ik wou zeggen.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.  Nieuwsflash
 
Vragen omtrent tegemoetkoming frietaardappeltelers in NederlandLees meer
 
 
Droog tot kurkdroog! Lees meer
 
 
Egbert Lachaert nieuwe voorzitter van Open Vld Lees meer
 
 
Drinkwater is een luxeproductLees meer
 
 
Het irrigatienetwerk van ArdoLees meer
 
 
Referentiewaarden metingen potentieel uitspoelbare stikstof 2019Lees meer
 
 
Maatregelen ter voorkoming van aangifteplichtige varkensziektenLees meer
 
 
EU: halting biodiversity loss and building a healthy and sustainable food system Lees meer
 
 
Toestand wintergranen 18-19 mei 2020 Lees meer
 
 
De aanpak van winderosie in de landbouwsector Lees meer
 
 
Oppompverbod vanaf 21/5Lees meer
 
 
Captatieverbod in West-Vlaanderen concreetLees meer
 
 
Pesticidengebruik in EU moet halveren tegen 2030 Lees meer
 
 
Continuďteit van de productieketen en protectionistische maatregelen in de zuivelsectorLees meer
 
 
Gevolgen van de coronacrisis voor de varkenskwekers Lees meer
 
 
Ik wil innoveren, waar kan ik terecht? Lees meer
 
 
EC stelt ‘van boer tot bord’-strategie voor Lees meer
 
 
Markttrends in groentenLees meer
 
 
Ruim 23 miljoen euro extra steun voor getroffen landbouwers Lees meer
 
 
Boeren vergaren waterbijkomende uitdaging bij de Corona-crisisLees meer
 
 
Vergoedingen voor beheerovereenkomsten 2019 uitbetaald Lees meer
 
 
Corona steun aardappelsector: volume aardappelvoorraad aangeven op uiterlijk op 31 mei Lees meer
 
 
COVID-19 : het crisis-overbruggingsrecht verlengd voor juni Lees meer
 
 
5 trends voor de voeding van morgen volgens jongerenLees meer
 
 
Verbod houden van pelsdieren en houden van dieren voor productie van foie gras door dwangvoederingLees meer
 
 
Let op: Corona crisis compensatie frietaardappelen Nederland via RVOLees meer