Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 26 apr 2019 14:12 

Wijziging uitvoeringsbesluiten decreet over het integraal waterbeleid


Wijziging uitvoeringsbesluiten na coördinatie en codificatie van het decreet over het integraal waterbeleid

26 april 2019, op voorstel van minister Koen Van den Heuvel

Met het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 over de coördinatie van de waterregelgeving en tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 met algemene bepalingen over milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het decreet van 24 februari 2017 over onteigening voor het algemeen nut, werden een aantal decreten en wetten gecoördineerd die betrekking hebben op waterregelgeving. Bij de gecoördineerde regelgeving horen een hele reeks uitvoeringsbesluiten. Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering nu definitief een besluit goed waardoor de verwijzingen naar de waterregelgeving die in die besluiten terug te vinden zijn, worden aangepast aan de gecoördineerde regelgeving. Het betreft een puur formele aanpassing zonder inhoudelijke impact. Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om in de betrokken besluiten ook de verwijzing naar nv De Vlaamse Waterweg in te voegen. Vaak wordt immers nog verwezen naar de rechtsvoorgangers. Tevens wordt in het watertoetsbesluit een inhoudelijke wijziging doorgevoerd met betrekking tot de plaats waar de kaart van overstromingsgevoelige gebieden geconsulteerd kan worden tot op perceelniveau.   Nieuwsflash
 
Vrijdag 31 mei, uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer
 
 
Oproep 'Burgerplatform Leefbaar E403' tegen het geplande hoogspanningstraject Ventilus Lees meer
 
 
ABS wil anticiperen op aardappeloverschotLees meer
 
 
Vrijwillige intrekking van de vergunning van PIRIMORLees meer
 
 
Samenstelling van het Centraal ComitÚ van het JachtfondsLees meer
 
 
De oprichting van een cannabisbureau Lees meer
 
 
Minister Van den Heuvel investeert in onderzoeksinfrastructuur voor tuinders Lees meer
 
 
KB bestrijding van rundertuberculoseLees meer
 
 
VLAM brengt zijn activiteitenverslag 2018 uit Lees meer
 
 
Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021Lees meer
 
 
Verzoen landbouw en natuur Lees meer