Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 26 apr 2019 14:12 

Wijziging uitvoeringsbesluiten decreet over het integraal waterbeleid


Wijziging uitvoeringsbesluiten na coördinatie en codificatie van het decreet over het integraal waterbeleid

26 april 2019, op voorstel van minister Koen Van den Heuvel

Met het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 over de coördinatie van de waterregelgeving en tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 met algemene bepalingen over milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het decreet van 24 februari 2017 over onteigening voor het algemeen nut, werden een aantal decreten en wetten gecoördineerd die betrekking hebben op waterregelgeving. Bij de gecoördineerde regelgeving horen een hele reeks uitvoeringsbesluiten. Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering nu definitief een besluit goed waardoor de verwijzingen naar de waterregelgeving die in die besluiten terug te vinden zijn, worden aangepast aan de gecoördineerde regelgeving. Het betreft een puur formele aanpassing zonder inhoudelijke impact. Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om in de betrokken besluiten ook de verwijzing naar nv De Vlaamse Waterweg in te voegen. Vaak wordt immers nog verwezen naar de rechtsvoorgangers. Tevens wordt in het watertoetsbesluit een inhoudelijke wijziging doorgevoerd met betrekking tot de plaats waar de kaart van overstromingsgevoelige gebieden geconsulteerd kan worden tot op perceelniveau.   Nieuwsflash
 
Witwassende aardappel- en uienexporteurs onderzocht Lees meer
 
 
Kerncijfers landbouw 2019: 62% van de banen ging verloren tussen 1980 en 2016Lees meer
 
 
Nieuwe hittegolf op komst: ramp voor de landbouwLees meer
 
 
ILVO versterkt contacten met PERULees meer
 
 
Kweek geen mannelijke hopplant Lees meer
 
 
Nieuwe grassoort kan beter tegen droogte Lees meer
 
 
PCA notering vroegeLees meer
 
 
Veerkrachtige landbouwbedrijfsmodellen voor duurzaam landbouw- en voedselsysteem Lees meer
 
 
Strengere regels voor mestvervoer in gebiedstype 2 en 3 vanaf 1 augustus Lees meer
 
 
Gids Autocontrole: Aardappelen, groenten, fruit, verwerkende industrie en handel (G-014)Lees meer
 
 
Plattelandsontwikkelingsprogramma rondt de kaap van 200 miljoen euro Lees meer
 
 
Opgave plantenpaspoortplichtige soorten voor niet-producenten Lees meer
 
 
Alle NEPG-landen vrezen droogte Lees meer
 
 
85ste Foire de Libramont: 26-31 juli 2019Lees meer