Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 12 jun 2019 11:55 

Alleen weidemelk bij Lidl: niet aan supermarkten om die keuze voor de landbouwers te maken


Landbouwer Bram Agten vindt het een brug te ver wanneer supermarkten een landbouwkeuze aan de consument opdringen. Zo wil Lidl binnenkort enkel nog melk van grazende koeien verkopen. Agten vreest dat de extra kost afgewenteld wordt op de landbouwers.

Beste supermarkten, jullie nemen een gewaagde stap om de consument bewust te maken hoe zijn dagelijkse kost gemaakt wordt. Bovendien zijn sommigen van jullie moedig genoeg om de extra kosten voor de landbouwer (deels) te vergoeden. Zo besloot ook Lidl om enkel nog weidemelk aan te bieden. Maar zou het niet correcter zijn als jullie consumenten de keuze zouden laten welk product ze willen kopen? Maar dan wel op basis van correcte en genuanceerde informatie. 
 
Weidemelk exclusief en ongenuanceerd verkopen als duurzamer of beter voor dierenwelzijn is pure volksverlakkerij waar noch de consument, noch de boer beter van wordt. Zo is het ook met andere landbouwproducten: de waarheid is vaak complexer dan hoe de supermarkt ze probeert af te beelden.
 
Productiemethoden zijn nooit enkel goed of slecht. Dit geldt voor weidemelk, maar ook voor heel wat andere zaken: waar varkens buiten lopen kan het dierenwelzijn hoger zijn, maar aangezien de efficiëntie veel lager is, stijgt de klimaatimpact per eenheid geproduceerd vlees. Serres staan niet steeds mooi in het landschap, maar het is wel een uiterst efficiënte en milieuvriendelijke manier van groenteteelt.
 
Ook voor weidemelk geldt dat grazende koeien minder ammoniak uitstoten, maar wel meer methaan. Weidemelk zorgt er dus voor dat de impact op het milieu verkleint, maar de schade voor het klimaat vergroot. De nuance in elk van deze keuzes is complex, en elke landbouwer kiest voor de methoden die het best aansluiten bij de economische, ecologische en sociale context op zijn bedrijf.
 
Daar ligt het probleem bij Lidl. De supermarkt kondigde aan om enkel weidemelk te verkopen. Hiermee besloot ze zelf wat beter is voor de consument. Nochtans is er een andere mogelijkheid. Waar nu soms gebruik wordt gemaakt van makkelijke slogans, pleiten wij landbouwers voor meer en duidelijkere informatie voor de consument.
 
De consument kan vervolgens zelf beslissen waar zij of hij het meest waarde aan hecht. De ene consument wil producten met de beste voedingswaarde, de andere vindt net prijs of klimaat heel belangrijk. Waarom niet uitleggen wat de voor- en nadelen zijn en vervolgens vertrouwen op het oordeel van een goed geïnformeerde consument, volgens zijn noden en wensen?
 
Dat bepaalde maatregelen voor duurzaamheid een extra kost met zich mee brengen, hoeft geen probleem te zijn, zolang hiervoor een meerwaarde aan de landbouwer betaald wordt, en hij dus niet voor de meerkost moet opdraaien. Als de landbouwer deze niet zelf draagt, is het soms de keten, of occasioneel de retailer die beslist om de kosten te dragen. Maar slechts zelden wordt de meerprijs van bepaalde landbouwmodellen doorgerekend naar de consument.
 
De klant in de supermarkt moet beslissen welk landbouwproduct nu eigenlijk het beste bij zijn behoeften past. Daarvoor is niet enkel correcte informatie, maar evenzeer een correcte prijs belangrijk. De consument de illusie gunnen dat een bepaalde keuze gratis is, is niet meer dan bedrog en zorgt voor een onrealistisch beeld van de inspanningen die gebeuren.  Nieuwsflash
 
Europees Parlement keurt belangrijk mobiliteitspakket goed Lees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Extreme hitte en hevige regenval worden het normaleLees meer
 
 
Het waterbeheer door de polders en wateringen Lees meer
 
 
Drainage in landbouwgronden in relatie tot het vergunningsbeleid Lees meer
 
 
Geplande mosselboerderij voor de WestkustLees meer
 
 
Over de onrust bij zuivelcoöperatie Milcobel Lees meer
 
 
Uitleg over de website vlees.be en de rol van VLAM daarin Lees meer
 
 
Uitleg over de indicatoren voor het GLBLees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Tekort aan schade-experts in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Vraag over de uitbreiding van de intensieve veeteelt Lees meer
 
 
Toenemende wintersterfte bij bijenvolken Lees meer
 
 
Vragen over corona-enquête van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en VoedingsonderzoekLees meer
 
 
Romain Cools (Belgapom) draagt na 3 decennia stokje over Lees meer
 
 
Doorbraak in wereldwijd uitwisselen data plantenveredeling Lees meer
 
 
Juni 2020 evenaart juni 2019 als warmste junimaand ooitLees meer
 
 
Stikstofbemesting voor een volgteeltLees meer
 
 
Aardappelareaal Noord-West Europa groeit lichtLees meer
 
 
Bemesten bij klimaatsverandering? Lees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Relanceplan moet visserij strategisch verankeren in Vlaanderen Lees meer
 
 
Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen Lees meer
 
 
Goede voedselveiligheidLees meer
 
 
Evaluatie corona hinderpremie en compensatiepremie Lees meer
 
 
Vergoedingen dierenartsen dienst Dierenwelzijn voor volgen erkende opleidingen Lees meer
 
 
Acties en maatregelen van de Vlaamse Regering inzake de droogteproblematiekLees meer
 
 
Corona crisis: steun zelfstandigen ivm sociale wetten en vervangingsinkomenLees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer