Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 19 jun 2019 11:37 

De bodemkwaliteit in één oogopslag dankzij BodemIDee


De bodem is de basis van een gezond gewas en een goede opbrengst. Land- en tuinbouwers stellen zich dan ook de vraag hoe ze de algemene toestand van hun bodem kunnen inschatten. Het Interreg-project Leve(n)de Bodem zocht en vond een antwoord. Vlaamse en Nederlandse bodemspecialisten ontwikkelden de ‘BodemIDee’, een identiteitskaart die verschillende bodemparameters verenigt in een handig en praktijkgericht rapport. Om landbouwers op weg te helpen, maakten de partners drie filmpjes met tips om je bodem beter te leren kennen.

De BodemIDee geeft land- en tuinbouwers een goed overzicht van chemische, biologische en fysische parameters van hun bodem. Hoge scores krijgen een groot taartstuk, lage scores een klein taartstuk. In één oogopslag zien telers dus waar het goed zit en welke werkpunten er zijn. 

Om de aandacht te vestigen op de grote diversiteit aan parameters in de bodemkwaliteit, ontwikkelden de projectpartners van Leve(n)de Bodem drie filmpjes. “Aan de hand van die drie filmpjes leggen we op een laagdrempelige manier uit hoe de landbouwer zijn bodemkwaliteit kan evalueren”, vertelt Franky Coopman, adviseur bodem en bemesting van Inagro. “We leren hem ook hoe hij de informatie uit de BodemIDee kan toepassen in de praktijk. Dat moet op termijn zorgen voor een betere bodemvruchtbaarheid, zodat hij zich ook in de toekomst verzekert van gezonde gewassen met een goede opbrengst.” 

Figuur: De BodemIDee geeft een compleet overzicht van chemische, biologische en fysische parameters.

Leren uit een bodemanalyse

Een eerste filmpje gaat over de chemische bodemkwaliteit, over de voedingsstoffen voor de gewassen, zoals stikstof en fosfor. Uit de resultaten van een bodemanalyse weet de landbouwer hoeveel voedingsstoffen zijn bodem beschikbaar heeft voor de plant. Het filmpje volgt de weg van een bodemstaal, vanop het land tot in het labo. Laboranten analyseren de zuurtegraad van de bodem, want die heeft een invloed op de beschikbaarheid van de voedingsstoffen voor het gewas. Van elk voedingselement wordt ook de hoeveelheid nagegaan. Naast de dosis is de verhouding tussen de voedingsstoffen belangrijk. Zo kan een overschot van een element de opname van een ander element bemoeilijken.  

> Bekijk het filmpje ‘Wat leer je uit een bodemanalyse?’

Kijk in en naar de bodem

Om de fysische en biologische bodemkwaliteit te evalueren, kan de landbouwer zelf aan de slag gaan met een spade en prikstok. “Met de prikstok kan je verdichting opsporen,” vertelt Nelis van der Bok, specialist bodem, water en bemesting van Delphy, “en via een spadesteek kan je de bodemstructuur beoordelen.” Een kruimelige kluit aarde en regenwormen vormen een goed teken. “Vooral de pendelaar is erg gewenst. Die regenworm herken je aan zijn platte kop tijdens het bewegen en aan zijn donkerroze bovenkant met een bleke onderkant. Hij legt grote, verticale afstanden af en zorgt zo voor een luchtige bodem.” 

De ‘kennispendelaars’ van Leve(n)de Bodem zijn vernoemd naar die worm. Veertien Vlaamse en Nederlandse adviseurs verlenen gratis advies en brengen de toestand van een perceel in kaart via de BodemIDee. Nadien stellen ze samen met de landbouwer concrete actiepunten op om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren.

> Bekijk het filmpje ‘Kijk in en naar je bodem’
 

> Bekijk het filmpje ‘De bodemkwaliteit in één oogopslag’

Doorgrond de bodem

Op 5 september organiseren de partners van het project een slotbijeenkomst bij het bedrijf van den Borne Aardappelen, pal op de grens tussen Vlaanderen en Nederland. Ze blikken terug op de hoogtepunten van het project en tonen aan hoe ze in de toekomst zullen blijven werken aan een betere bodemkwaliteit. “De deelnemers kunnen praktijkgerichte sessies volgen met demonstraties van werkinstrumenten, zoals een prikstok en bandenspanningsmeter. “Land- en tuinbouwers zijn van harte welkom”, gaat Franky Coopman van Inagro verder. Zij krijgen nadien deze  tools mee naar huis om op hun bedrijf zelf aan de slag te gaan.”

 

Project Leve(n)de Bodem

Het Interreg-project Leve(n)de Bodem startte in oktober 2016 met 8 partners. Intussen voerden 14 kennispendelaars 82 begeleidingen uit. Er vonden 84 ondernemersgroepsbijeenkomsten en 49 demonstraties plaats. Het project loopt af in december 2019.

Meer info: www.levendebodem.eu

   Nieuwsflash
 
Nog ruim 70% aardappelen in de grond in Nederland, België idemLees meer
 
 
Hardnekkige verdichting onder akker- en graslandenLees meer
 
 
Voederstrategieën in de strijd tegen de klimaatverandering Lees meer
 
 
Sneltest voor bacteriële verontreiniging in voeding Lees meer
 
 
Hoe verteerbaar zijn de celwanden van kuilmaïs? Lees meer
 
 
Innovatieportaal van SmartAgriHubs Lees meer
 
 
Ondersteuning teeltdiversificatie en nieuwe afzetmarkten hardfruitsectorLees meer
 
 
Fruit- en sierteelt - Bacterievuur BacterievuurLees meer
 
 
Rooidemo SESVanderHave-HolmerLees meer
 
 
Grondwettelijk Hof vernietigt bouwversoepeling in landschappelijk waardevol landbouwgebied Lees meer
 
 
Mestbank pakt overtredingen in teeltvrije zone strenger aan Lees meer
 
 
Hittegolf - Impact op dierenwelzijn, melk- en vleesproductie Lees meer
 
 
Kerngroep Vlaamse Brexit Taskforce overlegtLees meer
 
 
Droogte zomer 2019 - Conjunctuurbarometer najaar 2019: pessimisme voor de toekomstLees meer
 
 
40 % VLIF-steun voor windturbines en voor bovengemiddelde klimaatinvesteringen Lees meer
 
 
Ondernemersvertrouwen op het laagste niveau in drie jaarLees meer
 
 
Precisielandbouw bevorderen via een veilige en krachtige rekenomgeving Lees meer
 
 
Hippe knollen met niet-zo-hippe ziektes?Lees meer
 
 
Minister Demir weigert megastal in BorgloonLees meer
 
 
Intrekking van de toelating van PARAAT in diverse teelten Lees meer
 
 
VS legt extra heffingen op onder meer kaas uit België opLees meer
 
 
Efficiënter F1-hybriden maken in cichoreiLees meer
 
 
Milcobel en ILVO werken samen aan verlaging CO2-uitstoot door melkveeLees meer
 
 
Arealen wintergranen en aardappelen in opmars Lees meer
 
 
Boerenzoon Bart Dochy uit Ledegem hoofd van commissie landbouwLees meer
 
 
Kerncijfers 2019: Kijk naar de feiten Lees meer
 
 
Op zoek naar schone luchtLees meer
 
 
Gevolgen van de lage waterstand van de MaasLees meer
 
 
Overlast van everzwijnen in Limburg en de Antwerpse KempenLees meer
 
 
Vraag om uitleg over de antimelkcampagne op bussen en trams van De LijnLees meer
 
 
Zonnepark goed voor biodiversiteit Lees meer
 
 
Aardappelbewaring zonder CIPC Lees meer
 
 
Bestrijding rundertuberculoseLees meer
 
 
Polish potato season very challenging, shortages made imports necessary Lees meer
 
 
Eerste vergadering MEP Horse Group Lees meer
 
 
Spirulina als eiwitvervangerLees meer
 
 
Draaiboek insectenkweek op een witloofbedrijfLees meer
 
 
Vraag om uitleg over de aanstellingsprocedure van gouverneurs Lees meer
 
 
Aardappelbewaring … naar nieuwe tijden vanaf het seizoen 2020-2021 Lees meer
 
 
31/10 is laatste dag om MAP 6-vanggewassen aan te geven Lees meer
 
 
EU vecht Colombiaanse antidumpingheffingen op diepvriesfriet aanLees meer
 
 
Terugbetaling van de inhouding voor financiële disciplineLees meer
 
 
EU trade agreementsLees meer