Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 06 aug 2019 07:22 

Oproep: toepassing meststoffen gerecupereerd uit dierlijke mest in Vlaanderen


Het realiseren van een transitie in de mestverwerking naar een circulaire economie, vergt zowel van de sector als de overheid grote inspanningen. Daarom heeft het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking op basis van input uit de Werkgroep Transitie in 2017 een visienota opgesteld. Eén van de knelpunten voor de transitie is dat de meststoffen gerecupereerd uit dierlijke mest de status dierlijke mest blijven behouden en dus binnen de 170 kg dierlijke N/ha/jaar voor dierlijke mest toegepast moeten worden.

 

visienota

Momenteel onderzoekt de Werkgroep ‘Transitie Mestverwerking’ voor welke (stikstof)meststoffen uit dierlijke mest een groepsafwijking aangevraagd zou kunnen worden via het kabinet van de landbouwminister, zodat deze binnen de wettelijke bepalingen maar buiten de gebruiksruimte voor stikstof uit dierlijke mest, toegepast kunnen worden. In Nederland lopen reeds twee dergelijke pilootprojecten, nl. ‘Mineralenconcentraten’ en ‘Kunstmestvrije Achterhoek’, waar mineralenconcentraten van een beperkt aantal bedrijven, mits specifieke randvoorwaarden en strikte monitoring, toegepast kunnen worden boven de 170 kg dierlijke N/ha/jaar op een beperkt areaal.

Graag nodigen wij alle initiatiefnemers, mestverwerkers, constructeurs,… die in Vlaanderen een meststof produceren uit dierlijke mest, en dit wensen te gebruiken in Vlaanderen als kunstmestvervanger gezien de kunstmesteigenschappen (hoge werkzaamheid stikstof, laag koolstofgehalte,…), om zich voor 15 augustus aan te melden en een uitgebreid dossier in te dienen via info@vcm-mestverwerking.be voor 15 september 2019. In dit dossier vermeldt u relevante gegevens over de installatie(s) en de geproduceerde meststoffen. Meer informatie over de mogelijke samenstelling van zo’n dossier vindt u via deze link.

Op basis van de ingestuurde informatie zal de Werkgroep transitie, samen met kennis- en proefcentra in Vlaanderen, nagaan voor welke producten eventueel een groepsafwijking aangevraagd kan worden bij het kabinet van de Minister van Landbouw. VCM zal u later meedelen of uw product al dan niet meegenomen wordt in de aanvraag.
Merk op dat de eventuele goedkeuring van een dergelijke afwijking afhangt van de kwaliteit van de aanvraag (voldoende gegevens over installaties, product,…), de voorgestelde randvoorwaarden en monitoring. Ook zal een beperking van het aantal producten, betrokken bedrijven en areaal cruciaal zijn om een goedkeuring mogelijk te maken.

De aanvraag voor een groepsafwijking staat los van het SAFEMANURE project, waarin het Joint Research Centre op dit moment in opdracht van de Europese Commissie de criteria voor veilig gebruik van gerecupereerde meststoffen onderzoekt. Dit onderzoek kan op lange termijn de toepassing van gerecupereerde meststoffen bovenop de 170 kg dierlijke N/ha/jaar mogelijk maken.

Voor meer informatie kan u terecht bij thomas.vannecke@vcm-mestverwerking.be.


   Nieuwsflash
 
biobeton van olifantengrasLees meer
 
 
Intrekking van de toelatingen van producten op basis van methiocarb Lees meer
 
 
Nieuw tweesterrenrestaurant in de MICHELIN Gids België en Luxemburg 2020 Lees meer
 
 
Limburgse peren op weg om China te veroverenLees meer
 
 
Crevits investeert 100.000 euro in biologische landbouw Lees meer
 
 
Hilde Crevits past kmo-portefeuilles aan Lees meer
 
 
Pachtprijs daalt voor het eerst in jarenLees meer
 
 
Het plattelandsbeleid in het Vlaamse regeerakkoord Lees meer
 
 
Geldboeren met Europese subsidiesLees meer
 
 
DGZ Labo start met autopsie van honden en katten Lees meer
 
 
Beleidsnota van vice minister-president Hilde CrevitsLees meer
 
 
E-commerce kan export van Belgische voeding naar China boosten Lees meer
 
 
SALV tevreden met nieuw OpenruimtefondsLees meer
 
 
DCA-Markets introduceert DCA spot- en termijn prijzen uien Lees meer
 
 
Francesco Vanderjeugd wil álle Open VLD-leden toekomst van partij mee laten bepalen Lees meer
 
 
Droogte/hitte zomer 2019: grondwaterstanden blijven laag voor de tijd van het jaar Lees meer
 
 
Agribex 2019: VLIF verhoogt steun voor klimaatslimme landbouw Lees meer