Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 11 sep 2019 16:38 

"Inagro te velde!" lokt meer dan 200 land- en tuinbouwers naar Dadizele


Op proefvelden verspreid over de provincie doet Inagro onderzoek naar nieuwe teelten, technieken en innovaties. Daarnaast heeft het onderzoekscentrum ook een ruim aanbod aan diensten voor de land- en tuinbouwers. Zo wordt een antwoord geboden op de huidige en toekomstige uitdagingen in de sector. Op de demodag “Inagro te velde!” bundelde Inagro zijn innovaties en adviezen op één tijdstip en één locatie. Naast inspiratie bood de dag ook concrete, praktische tips voor bodem, bemesting en gewasbescherming.

Wereldwijd vormen economische concurrentie, demografische verandering, klimaatverandering en duurzaamheidseisen uitdagingen voor de land- en tuinbouwsector. Om de Vlaamse telers daarop voor te bereiden doet Inagro onderzoek naar nieuwe teelten, betere teelttechnieken en innovaties via proeven op praktijkschaal. “Vroeger lag de focus op opbrengstmaximalisatie. Gaandeweg is het actieterrein verbreed, zonder in te boeten aan doorgedreven specialisatie. Vandaag zijn kwaliteit en milieu-impact minstens even belangrijk”, lichtte Bart Naeyaert, West-Vlaams gedeputeerde voor land- en tuinbouw, toe.

Groeiende aandacht voor milieu-impact

Om mens en milieu te beschermen, worden op Europese, nationale en regionale schaal initiatieven genomen om diverse sectoren - waaronder land- en tuinbouw - toekomstbestendig te maken. “In de landbouwsector is die verandering al lang aan de gang”, vulde gedeputeerde Bart Naeyaert aan. Het thema kreeg een vaste plaats in beleidsplannen met een grondige evaluatie van de toestand en de knelpunten. Overheden vragen de land- en tuinbouwer om hun bedrijfsmanagement aan te passen. “Het mestactieplan of MAP reguleert bijvoorbeeld het gebruik van meststoffen in Vlaanderen”, aldus de gedeputeerde.

Innovatie en kennis zijn de sleutel om een duurzame economische verandering teweeg te brengen. “Heel wat actoren, waaronder Inagro, leveren inspanningen om landbouwers aan de toekomsteisen te helpen voldoen”, ging gedeputeerde Bart Naeyaert verder. Dankzij advies en dienstverlening kan de boer bewuster omgaan met meststoffen, ver genoeg van de waterlopen blijven en voorzichtiger omspringen met gewasbeschermingsmiddelen. Labo-analyses en precisielandbouwtechnieken helpen hem om op het juiste moment op de juiste plaats de juiste teeltmaatregel toe te passen. Via demo’s en studiedagen leert hij goede technieken te gebruiken.

Vijf demonstratie-eilanden en meer dan twintig demo’s  

Om alle kennis aan de man te brengen, organiseert Inagro jaarlijks meer dan 150 activiteiten, zoals studiedagen, proefveldbezoeken en demonstraties. “Deelnemen aan al die activiteiten vraagt veel tijd van de landbouwers. Met de unieke demodag ‘Inagro te velde!’ kan de landbouwer op één dag en op één locatie meerdere demonstraties bijwonen rond diverse thema’s”, verduidelijkte Brecht Catteeuw, coördinator bodem, bemesting en water in Inagro.

Zo’n 200 geïnteresseerden verzamelden op dinsdag 10 september op de velden achter Floralux in Dadizele. Op vijf demonstratie-eilanden konden ze in totaal meer dan twintig demo’s volgen. De thema’s bodem, bemesting en gewasbescherming stonden centraal. Uiteraard was er aandacht voor het nieuwe mestactieplan. “Met de komst van MAP6 zijn bestaande regels aangepast en nieuwe regels gelanceerd”, aldus Brecht Catteeuw. “Onze adviseurs doorgronden de nieuwe regels en zoeken samen met de landbouwer naar de mogelijkheden om zijn bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe regelgeving.”

Impact van gewasbeschermingsactiviteiten begrijpen

Eén demo-eiland stond volledig in het teken van gewasbescherming. “Om tot een betere waterkwaliteit te komen, moeten landbouwers in de eerste plaats begrijpen wat de impact is van hun gewasbeschermingsactiviteiten”, vertelde Elien Dupon, praktijkonderzoeker bij Inagro. “Via individuele begeleiding, workshops en demonstraties leren we de landbouwer bovendien welke maatregelen hij kan nemen om vervuiling van de waterloop te voorkomen.”

 

Druppeltjes gewasbeschermingsmiddelen kunnen via drift ongewenst in de waterlopen, op naburige percelen of in de akkerranden terechtkomen. Tijdens ‘Inagro te velde!’ demonstreerde Inagro het effect van driftreducerende doppen. “Om drift te vermijden, zijn driftreducerende doppen essentieel. Sinds 2017 is het gebruik van minstens 50 % driftreducerende doppen of technieken zelfs verplicht”, ging Elien Dupon verder. Deelnemers konden het verschil tussen de percentages driftreductie duidelijk opmerken.

Puntvervuiling is een belangrijke oorzaak van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater. Een beperkte hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen morsen kan al snel een grote impact hebben op het milieu. “Soms kunnen kleine aanpassingen in de werkwijze de kans op puntvervuilingen verminderen of zelfs voorkomen”, klonk het tijdens de demodag. Via praktische tips leerden landbouwers om veilig te werken met gewasbeschermingsmiddelen. 

Inagro besteedde ook aandacht aan het beheer van de 1-meter teeltvrije zone. “De landbouwer mag geen grondbewerking uitvoeren op die strook. Sinds 2019 zijn er zelfs controles op”, verduidelijkte praktijkonderzoeker Tom Van Nieuwenhove. “Een goed beheer van de zone voorkomt verruiging en groei van onkruiden.”

>> Wie meer tips wil over bodem, bemesting en gewasbescherming of op de hoogte wil blijven van studie- en demodagen kan zich gratis registreren op www.inagro.be.    Nieuwsflash
 
Nog ruim 70% aardappelen in de grond in Nederland, België idemLees meer
 
 
Hardnekkige verdichting onder akker- en graslandenLees meer
 
 
Voederstrategieën in de strijd tegen de klimaatverandering Lees meer
 
 
Sneltest voor bacteriële verontreiniging in voeding Lees meer
 
 
Hoe verteerbaar zijn de celwanden van kuilmaïs? Lees meer
 
 
Innovatieportaal van SmartAgriHubs Lees meer
 
 
Ondersteuning teeltdiversificatie en nieuwe afzetmarkten hardfruitsectorLees meer
 
 
Fruit- en sierteelt - Bacterievuur BacterievuurLees meer
 
 
Rooidemo SESVanderHave-HolmerLees meer
 
 
Grondwettelijk Hof vernietigt bouwversoepeling in landschappelijk waardevol landbouwgebied Lees meer
 
 
Mestbank pakt overtredingen in teeltvrije zone strenger aan Lees meer
 
 
Hittegolf - Impact op dierenwelzijn, melk- en vleesproductie Lees meer
 
 
Kerngroep Vlaamse Brexit Taskforce overlegtLees meer
 
 
Droogte zomer 2019 - Conjunctuurbarometer najaar 2019: pessimisme voor de toekomstLees meer
 
 
40 % VLIF-steun voor windturbines en voor bovengemiddelde klimaatinvesteringen Lees meer
 
 
Ondernemersvertrouwen op het laagste niveau in drie jaarLees meer
 
 
Precisielandbouw bevorderen via een veilige en krachtige rekenomgeving Lees meer
 
 
Hippe knollen met niet-zo-hippe ziektes?Lees meer
 
 
Minister Demir weigert megastal in BorgloonLees meer
 
 
Intrekking van de toelating van PARAAT in diverse teelten Lees meer
 
 
VS legt extra heffingen op onder meer kaas uit België opLees meer
 
 
Efficiënter F1-hybriden maken in cichoreiLees meer
 
 
Milcobel en ILVO werken samen aan verlaging CO2-uitstoot door melkveeLees meer
 
 
Arealen wintergranen en aardappelen in opmars Lees meer
 
 
Boerenzoon Bart Dochy uit Ledegem hoofd van commissie landbouwLees meer
 
 
Kerncijfers 2019: Kijk naar de feiten Lees meer
 
 
Op zoek naar schone luchtLees meer
 
 
Gevolgen van de lage waterstand van de MaasLees meer
 
 
Overlast van everzwijnen in Limburg en de Antwerpse KempenLees meer
 
 
Vraag om uitleg over de antimelkcampagne op bussen en trams van De LijnLees meer
 
 
Zonnepark goed voor biodiversiteit Lees meer
 
 
Aardappelbewaring zonder CIPC Lees meer
 
 
Bestrijding rundertuberculoseLees meer
 
 
Polish potato season very challenging, shortages made imports necessary Lees meer
 
 
Eerste vergadering MEP Horse Group Lees meer
 
 
Spirulina als eiwitvervangerLees meer
 
 
Draaiboek insectenkweek op een witloofbedrijfLees meer
 
 
Vraag om uitleg over de aanstellingsprocedure van gouverneurs Lees meer
 
 
Aardappelbewaring … naar nieuwe tijden vanaf het seizoen 2020-2021 Lees meer
 
 
31/10 is laatste dag om MAP 6-vanggewassen aan te geven Lees meer
 
 
EU vecht Colombiaanse antidumpingheffingen op diepvriesfriet aanLees meer
 
 
Terugbetaling van de inhouding voor financiële disciplineLees meer
 
 
EU trade agreementsLees meer