Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 11 sep 2019 16:38 

"Inagro te velde!" lokt meer dan 200 land- en tuinbouwers naar Dadizele


Op proefvelden verspreid over de provincie doet Inagro onderzoek naar nieuwe teelten, technieken en innovaties. Daarnaast heeft het onderzoekscentrum ook een ruim aanbod aan diensten voor de land- en tuinbouwers. Zo wordt een antwoord geboden op de huidige en toekomstige uitdagingen in de sector. Op de demodag “Inagro te velde!” bundelde Inagro zijn innovaties en adviezen op één tijdstip en één locatie. Naast inspiratie bood de dag ook concrete, praktische tips voor bodem, bemesting en gewasbescherming.

Wereldwijd vormen economische concurrentie, demografische verandering, klimaatverandering en duurzaamheidseisen uitdagingen voor de land- en tuinbouwsector. Om de Vlaamse telers daarop voor te bereiden doet Inagro onderzoek naar nieuwe teelten, betere teelttechnieken en innovaties via proeven op praktijkschaal. “Vroeger lag de focus op opbrengstmaximalisatie. Gaandeweg is het actieterrein verbreed, zonder in te boeten aan doorgedreven specialisatie. Vandaag zijn kwaliteit en milieu-impact minstens even belangrijk”, lichtte Bart Naeyaert, West-Vlaams gedeputeerde voor land- en tuinbouw, toe.

Groeiende aandacht voor milieu-impact

Om mens en milieu te beschermen, worden op Europese, nationale en regionale schaal initiatieven genomen om diverse sectoren - waaronder land- en tuinbouw - toekomstbestendig te maken. “In de landbouwsector is die verandering al lang aan de gang”, vulde gedeputeerde Bart Naeyaert aan. Het thema kreeg een vaste plaats in beleidsplannen met een grondige evaluatie van de toestand en de knelpunten. Overheden vragen de land- en tuinbouwer om hun bedrijfsmanagement aan te passen. “Het mestactieplan of MAP reguleert bijvoorbeeld het gebruik van meststoffen in Vlaanderen”, aldus de gedeputeerde.

Innovatie en kennis zijn de sleutel om een duurzame economische verandering teweeg te brengen. “Heel wat actoren, waaronder Inagro, leveren inspanningen om landbouwers aan de toekomsteisen te helpen voldoen”, ging gedeputeerde Bart Naeyaert verder. Dankzij advies en dienstverlening kan de boer bewuster omgaan met meststoffen, ver genoeg van de waterlopen blijven en voorzichtiger omspringen met gewasbeschermingsmiddelen. Labo-analyses en precisielandbouwtechnieken helpen hem om op het juiste moment op de juiste plaats de juiste teeltmaatregel toe te passen. Via demo’s en studiedagen leert hij goede technieken te gebruiken.

Vijf demonstratie-eilanden en meer dan twintig demo’s  

Om alle kennis aan de man te brengen, organiseert Inagro jaarlijks meer dan 150 activiteiten, zoals studiedagen, proefveldbezoeken en demonstraties. “Deelnemen aan al die activiteiten vraagt veel tijd van de landbouwers. Met de unieke demodag ‘Inagro te velde!’ kan de landbouwer op één dag en op één locatie meerdere demonstraties bijwonen rond diverse thema’s”, verduidelijkte Brecht Catteeuw, coördinator bodem, bemesting en water in Inagro.

Zo’n 200 geïnteresseerden verzamelden op dinsdag 10 september op de velden achter Floralux in Dadizele. Op vijf demonstratie-eilanden konden ze in totaal meer dan twintig demo’s volgen. De thema’s bodem, bemesting en gewasbescherming stonden centraal. Uiteraard was er aandacht voor het nieuwe mestactieplan. “Met de komst van MAP6 zijn bestaande regels aangepast en nieuwe regels gelanceerd”, aldus Brecht Catteeuw. “Onze adviseurs doorgronden de nieuwe regels en zoeken samen met de landbouwer naar de mogelijkheden om zijn bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe regelgeving.”

Impact van gewasbeschermingsactiviteiten begrijpen

Eén demo-eiland stond volledig in het teken van gewasbescherming. “Om tot een betere waterkwaliteit te komen, moeten landbouwers in de eerste plaats begrijpen wat de impact is van hun gewasbeschermingsactiviteiten”, vertelde Elien Dupon, praktijkonderzoeker bij Inagro. “Via individuele begeleiding, workshops en demonstraties leren we de landbouwer bovendien welke maatregelen hij kan nemen om vervuiling van de waterloop te voorkomen.”

 

Druppeltjes gewasbeschermingsmiddelen kunnen via drift ongewenst in de waterlopen, op naburige percelen of in de akkerranden terechtkomen. Tijdens ‘Inagro te velde!’ demonstreerde Inagro het effect van driftreducerende doppen. “Om drift te vermijden, zijn driftreducerende doppen essentieel. Sinds 2017 is het gebruik van minstens 50 % driftreducerende doppen of technieken zelfs verplicht”, ging Elien Dupon verder. Deelnemers konden het verschil tussen de percentages driftreductie duidelijk opmerken.

Puntvervuiling is een belangrijke oorzaak van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater. Een beperkte hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen morsen kan al snel een grote impact hebben op het milieu. “Soms kunnen kleine aanpassingen in de werkwijze de kans op puntvervuilingen verminderen of zelfs voorkomen”, klonk het tijdens de demodag. Via praktische tips leerden landbouwers om veilig te werken met gewasbeschermingsmiddelen. 

Inagro besteedde ook aandacht aan het beheer van de 1-meter teeltvrije zone. “De landbouwer mag geen grondbewerking uitvoeren op die strook. Sinds 2019 zijn er zelfs controles op”, verduidelijkte praktijkonderzoeker Tom Van Nieuwenhove. “Een goed beheer van de zone voorkomt verruiging en groei van onkruiden.”

>> Wie meer tips wil over bodem, bemesting en gewasbescherming of op de hoogte wil blijven van studie- en demodagen kan zich gratis registreren op www.inagro.be.    Nieuwsflash
 
Vragen omtrent tegemoetkoming frietaardappeltelers in NederlandLees meer
 
 
Droog tot kurkdroog! Lees meer
 
 
Egbert Lachaert nieuwe voorzitter van Open Vld Lees meer
 
 
Drinkwater is een luxeproductLees meer
 
 
Het irrigatienetwerk van ArdoLees meer
 
 
Referentiewaarden metingen potentieel uitspoelbare stikstof 2019Lees meer
 
 
Maatregelen ter voorkoming van aangifteplichtige varkensziektenLees meer
 
 
EU: halting biodiversity loss and building a healthy and sustainable food system Lees meer
 
 
Toestand wintergranen 18-19 mei 2020 Lees meer
 
 
De aanpak van winderosie in de landbouwsector Lees meer
 
 
Oppompverbod vanaf 21/5Lees meer
 
 
Captatieverbod in West-Vlaanderen concreetLees meer
 
 
Pesticidengebruik in EU moet halveren tegen 2030 Lees meer
 
 
Continuïteit van de productieketen en protectionistische maatregelen in de zuivelsectorLees meer
 
 
Gevolgen van de coronacrisis voor de varkenskwekers Lees meer
 
 
Ik wil innoveren, waar kan ik terecht? Lees meer
 
 
EC stelt ‘van boer tot bord’-strategie voor Lees meer
 
 
Markttrends in groentenLees meer
 
 
Ruim 23 miljoen euro extra steun voor getroffen landbouwers Lees meer
 
 
Boeren vergaren waterbijkomende uitdaging bij de Corona-crisisLees meer
 
 
Vergoedingen voor beheerovereenkomsten 2019 uitbetaald Lees meer
 
 
Corona steun aardappelsector: volume aardappelvoorraad aangeven op uiterlijk op 31 mei Lees meer
 
 
COVID-19 : het crisis-overbruggingsrecht verlengd voor juni Lees meer
 
 
5 trends voor de voeding van morgen volgens jongerenLees meer
 
 
Verbod houden van pelsdieren en houden van dieren voor productie van foie gras door dwangvoederingLees meer
 
 
Let op: Corona crisis compensatie frietaardappelen Nederland via RVOLees meer