Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 02 okt 2019 00:04 

Verdere verduidelijking kandidaat landbouwcommissaris nodig


Vandaag, dinsdag 1 oktober, hield de landbouwcommissie van het Europees Parlement haar openbare hoorzitting met de Poolse kandidaat-commissaris voor landbouw en plattelandsontwikkeling Janusz Wojchiechowski. De leden van de Renew Europe fractie concludeerden dat zijn antwoorden niet bevredigend waren en eisen dat hij zijn visie op het toekomstige Europese landbouwbeleid verder uitwerkt: eerst schriftelijk en vervolgens tijdens een tweede hoorzitting.

Europees Parlementslid Hilde Vautmans, lid van de landbouwcommissie (Open Vld, Renew Europe): “Tijdens de hoorzitting was de kandidaat-commissaris te vaag en ontweek hij de vragen. Wat we net nodig hebben is een duidelijke toewijding aan zijn portfolio en concrete voorstellen over hoe zijn agenda eruit zal zien. We bevinden ons namelijk op een cruciaal moment als het gaat om het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, en daarvoor hebben we een sterke commissaris nodig.”

De Pool werd tijdens de hoorzitting onderworpen aan verschillende vragen over onder meer het GLB, duurzaamheid, handelsakkoorden, de toekomst van de sector en de positie van de boer.

“We zouden graag willen weten hoe Wojchiechowski de lopende hervormingen van het GLB gaat verbeteren. Ook willen we meer verduidelijking rond de specifieke maatregelen en instrumenten die hij als commissaris zou willen voorstellen om de toekomst van de landbouwsector in de EU veilig te stellen. Daarom is het noodzakelijk dat hij terugkomt voor een tweede hoorzitting, zodat hij verder kan uitwerken hoe hij aan onze criteria gaat voldoen.”, concludeert Vautmans.  Nieuwsflash
 
Corona: steun uit noodfonds voor siertelers en aardappeltelers goedgekeurdLees meer
 
 
Welzijn konijnen in fokkerijen Lees meer
 
 
Steunregelingen GLB: wijziging voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwersLees meer
 
 
40 innovatieve projecten voor duurzame en circulaire land- en tuinbouw Lees meer
 
 
Regen van juni herstelde grondwater niet Lees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Drainage in landbouwgronden in relatie tot het vergunningsbeleid Lees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Tekort aan schade-experts in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Vraag over de uitbreiding van de intensieve veeteelt Lees meer
 
 
Romain Cools (Belgapom) draagt na 3 decennia stokje over Lees meer
 
 
Doorbraak in wereldwijd uitwisselen data plantenveredeling Lees meer
 
 
Juni 2020 evenaart juni 2019 als warmste junimaand ooitLees meer
 
 
Stikstofbemesting voor een volgteeltLees meer
 
 
Aardappelareaal Noord-West Europa groeit lichtLees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Relanceplan moet visserij strategisch verankeren in Vlaanderen Lees meer
 
 
Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen Lees meer
 
 
Goede voedselveiligheidLees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer