Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 02 okt 2019 12:58 

In 2020 hectare-contracten


Fritesverwerkers in Noordwest-Europa roepen in koor dat ze de productie hebben verhoogd of gaan verhogen. Zo wil Farm Frites in 2025 circa 1 miljoen ton frites produceren, waarmee de aardappelteler wordt aangemoedigd om meer aardappelen te telen. Dat animeren wordt versterkt door de ontwikkeling in de Europese markt van concurrerende gewassen die al een tijd laag renderen, zoals suikerbieten en tarwe.

Vanaf 2015 is het Europees areaal consumptieaardappelen met een paar procent per jaar gegroeid, waarbij de markt bij de minste of geringste gunstige groeiomstandigheden dreigt te imploderen. Oogstjaar 2017 was daar een perfect voorbeeld van. De Europese aardappeloogst was in dat jaar bovengemiddeld, waardoor de marktprijs al in het groeiseizoen door de hoeven ging (€10 en lager). In jaren dat de natuur rampspoed brengt, kan de gemiddelde marktprijs boven het niveau van €15 blijven. Denk aan oogstjaar 2016, toen in Zuidoost-Nederland een deel van de aardappelen verzoop.
 
Datzelfde gold in oogstjaar 2018, toen droogte in veruit het grootste deel van Europa resulteerde in een minimale gemiddelde hectareopbrengst. In sommige teeltgebieden (zoals Zeeland) viel de oogst dusdanig tegen dat dit, vaak in combinatie met de contractverplichtingen, een minimaal saldo per hectare bracht.
 
De conclusie is dat de natuur een grote vinger in de pap heeft voor wat betreft de ontwikkeling van de marktprijs. In de basis worden in Europa (zeker in de laatste 10 jaar) altijd voldoende aardappelen geteeld om aan de grondstofhonger van de verwerkers te voldoen. Een groot deel van de aardappelen wordt van tevoren vastgelegd op een afgesproken prijs. Het beetje dat niet is gecontracteerd, wordt afgerekend op dagprijsniveau. In het geval dat de hectareopbrengst bovengemiddeld is, zoals in oogstjaar 2017, worden de meeleverkilo’s op een uiterst povere marktprijs afgewikkeld.
 
In oogstjaar 2018 viel in veel gevallen de gemiddelde hectareopbrengst dusdanig tegen dat er niets extra meer was af te rekenen. Kortom: in een jaar van overschotten zijn we dankbaar met een contract, en in een jaar met tekorten had het vastleggen van aardappelen wel een tandje minder gemogen. 
 
Het meest tevreden is de 'markt' met een prijsontwikkeling tussen €15 en €20; wellicht een scenario voor de komende maanden. Een contractprijs plus niveau, een markt waar iedereen tevreden mee kan zijn. Echter, kijk eens over de schutting naar volgend seizoen. Na een tevreden oogstjaar (2019) is het een wetmatigheid in de markt dat het Europese areaal voor 2020 verder uitbreidt. Als de natuur geen rampspoed brengt, dan zijn dus ruim voldoende aardappelen beschikbaar.
 
Oftewel: een prijstechnisch rampjaar (zoals 2014 en 2017) ligt op de loer. In die zin wordt in de aardappelmarkt op een vulkaan gedanst, waarbij seizoenen met tekorten, maar met name met overschotten, voor extreme situaties kunnen zorgen. Als aardappelteler met kennis van zaken is voor oogstjaar 2020 een contract, en dan liefst een hectarecontract, in het huidige gesternte aan te bevelen. 
 
Een frietbakker zou zijn vastprijscontractpositie in principe kunnen gaan afbouwen. Bij een goede aardappeloogst krijgt deze namelijk toch wel de mogelijkheid grondstof onder de contractprijs te kopen. In prijstechnisch magere jaren, en dat is de laatste 10 jaar best vaak voorgekomen (zoals in 2008, 2009, 2011, 2014, 2015, 2017) kan dat een slok op een borrel schelen op de gemiddelde inkoopprijs; uitgaande van een groter areaal in de EU-5 en een gemiddelde aardappeloogst.
 
De tijd gaat ons leren wat er komend oogstjaar gaat gebeuren. Om een voetbalcliché te verbasteren: de aardappel blijft rond, waarbij je nooit weet welke kant die op rolt.  Nieuwsflash
 
Toestand wintergranen 25-26 mei 2020 Lees meer
 
 
L’AFSCA et Corona: le redémarrage de votre activité Lees meer
 
 
Corona - FAVV herstart activiteitLees meer
 
 
Preventief beregenen, nog nooit meegemaaktLees meer
 
 
Hoe aardappelen telen binnen MAP VI? Lees meer
 
 
Zuhal Demir wil bevoegdheid om heel Vlaanderen captatieverbod op te leggen Lees meer
 
 
Algemene Vergadering Phytofar 2020: Jaar van de plantengezondheid (en de mensengezondheid)! Lees meer
 
 
Ook Nederlandse boeren veel kopzorgen over droogteLees meer
 
 
Zijn homozygoot stress negatieve eindbeerlijnen de toekomst? Lees meer
 
 
Criteria FAVV-controles op kaas versoepeld Lees meer
 
 
Boeren mogen water halen bij TienseLees meer
 
 
ILVO en UGENT werken aan effectief en haalbaar hitteplan voor varkens Lees meer
 
 
Doe mee aan de Zomer van de Korte Keten Lees meer
 
 
Captatieverbod nu voor hele IjzerbekkenLees meer
 
 
Veldkeuringen vermeerderingspercelen pootaardappelen Lees meer
 
 
financiering ophaling en verwerking van krengen voor 2020Lees meer
 
 
Biedt gezuiverd afvalwater van Aquafin-installatie uitkomst tijdens droogte? Lees meer
 
 
Referentiewaarden metingen potentieel uitspoelbare stikstof 2019Lees meer
 
 
EU: halting biodiversity loss and building a healthy and sustainable food system Lees meer
 
 
Ik wil innoveren, waar kan ik terecht? Lees meer
 
 
Corona steun aardappelsector: volume aardappelvoorraad aangeven op uiterlijk op 31 mei Lees meer