Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 03 okt 2019 12:19 

Tom Vandenkendelaere volgt Nathalie Muylle op als schepen in Roeselare


Tom Vandenkendelaere vervangt Nathalie Muylle als schepen in Roeselare. Zij volgt minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Wouter Beke op in de federale regering in lopende zaken.

Nu Nathalie Muylle gisteren de eed aflegde als nieuwe minister in de federale regering, is haar schepenambt niet langer verenigbaar met deze nieuwe functie. Tom Vandenkendelaere zal haar vervangen. Hij is daarmee de jongste schepen. Het was sowieso de bedoeling dat Tom in de loop van deze bestuursperiode - in januari 2021 - een schepenambt op zich zou nemen.
 
"We zijn erg blij dat een jonge kracht het schepencollege vervoegt", aldus Stephanie Davidts, jongerenvoorzitter CD&V Roeselare. Tom legt de eed af in de gemeenteraad van 21 oktober.
 
Tom Vandenkendelaere, 35 jaar, is geboren en getogen in Roeselare. Hij woont in de Mandellaan, is getrouwd met Marlies De Clercq en vader van César en Marcel. Tom was van november 2014 tot juni 2019 lid van het Europees Parlement.
 
Hij stond er bekend als een dossierman met bijzondere aandacht voor de agrovoedingssector en de Brexit. Sinds augustus geeft hij zelfstandig advies over Europese wetgeving. Bij de lokale verkiezingen in oktober 2018 behaalde Tom 1.883 voorkeurstemmen. Tom is doctor in de internationale betrekkingen. In zijn vrije tijd houdt hij van wielertoerisme, rally en lekker eten.
Sterk signaal
 
Tom Vandenkendelaere zelf is in de wolken met deze kans, zegt hij. "Anderhalf jaar vroeger dan verwacht, maar ik start met volle goesting", benadrukt hij. "Ik vind het vooral mooi dat de partij een jonge kracht naar voor schuift. Een sterk signaal."
 
Hoe lang hij schepen zal zijn, is voor Tom zelf ook nog onduidelijk. "De kans bestaat natuurlijk dat Nathalie Muylle naar Roeselare terugkeert, eens de nieuwe federale regering gevormd is. Dan maak ik uiteraard opnieuw plaats voor haar, maar ondertussen ga ik er keihard tegenaan. Nathalie laat grote schoenen achter om te vullen, maar ik zal ze niet ontgoochelen. Ze is al jaren een prominent en gerespecteerd schepen in onze stad, een politiek zwaargewicht. En als Nathalie straks op het federale niveau aan de slag blijft, zal ik uiteraard als schepen aanblijven."
 
Welke bevoegdheden hij onder zijn vleugels krijgt, is nog niet geweten. "Nathalie was schepen van Omgevingsvergunningen & stadsontwikkeling, Onderwijs, Patrimonium en Wijkhuizen. Stevige bevoegdheden. Samen met de partij moeten we mijn domeinen nog bepalen, maar ik wil me sowieso zo snel mogelijk inwerken en de materie goed beheersen. Er komen drukke tijden op me af, maar ik ben vastberaden om me de klok rond voor Roeselare en haar inwoners in te zetten."  Nieuwsflash
 
Europees Parlement keurt belangrijk mobiliteitspakket goed Lees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Extreme hitte en hevige regenval worden het normaleLees meer
 
 
Het waterbeheer door de polders en wateringen Lees meer
 
 
Drainage in landbouwgronden in relatie tot het vergunningsbeleid Lees meer
 
 
Geplande mosselboerderij voor de WestkustLees meer
 
 
Over de onrust bij zuivelcoöperatie Milcobel Lees meer
 
 
Uitleg over de website vlees.be en de rol van VLAM daarin Lees meer
 
 
Uitleg over de indicatoren voor het GLBLees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Tekort aan schade-experts in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Vraag over de uitbreiding van de intensieve veeteelt Lees meer
 
 
Toenemende wintersterfte bij bijenvolken Lees meer
 
 
Vragen over corona-enquête van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en VoedingsonderzoekLees meer
 
 
Romain Cools (Belgapom) draagt na 3 decennia stokje over Lees meer
 
 
Doorbraak in wereldwijd uitwisselen data plantenveredeling Lees meer
 
 
Juni 2020 evenaart juni 2019 als warmste junimaand ooitLees meer
 
 
Stikstofbemesting voor een volgteeltLees meer
 
 
Aardappelareaal Noord-West Europa groeit lichtLees meer
 
 
Bemesten bij klimaatsverandering? Lees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Relanceplan moet visserij strategisch verankeren in Vlaanderen Lees meer
 
 
Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen Lees meer
 
 
Goede voedselveiligheidLees meer
 
 
Evaluatie corona hinderpremie en compensatiepremie Lees meer
 
 
Vergoedingen dierenartsen dienst Dierenwelzijn voor volgen erkende opleidingen Lees meer
 
 
Acties en maatregelen van de Vlaamse Regering inzake de droogteproblematiekLees meer
 
 
Corona crisis: steun zelfstandigen ivm sociale wetten en vervangingsinkomenLees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer