Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 08 okt 2019 09:51 

VTA: Opbrengst/ha aardappelen onder langjarig gemiddelde


Net als voorgaande jaren heeft VTA dit seizoen onder haar leden half september een tweede proefrooiing laten uitvoeren. De gemiddelde opbrengst van de monsters is vastgesteld op 54.076 kg per hectare. In 2018 was dit 47.088 kg per ha. Hiermee is de opbrengst per hectare ongeveer 14,8% hoger dan het vorig seizoen en komt daarmee ongeveer op het langjarig gemiddelde.

Droogte zomer 2019

Zoals bij de proefrooiing in augustus al is aangegeven, bestonden er grote verschillen in opbrengst. De laagste zat nu op 31,2 ton/ha en de hoogste op 72,7 ton/ha.

Verschillen kunnen bestaan als gevolg van wel of niet beregenen. Bovendien moet ook worden opgemerkt, dat het grootste deel van de deelnemers uit de kleigebieden afkomstig zijn. Mede door de grote verschillen in (mogelijkheden voor) beregening moeten we echter voorzichtig zijn om harde conclusies aan de cijfers te verbinden.

Verder bestaan er verschillen tussen de rassen. Omdat er van enkele rassen slechts enkele monsters waren ingediend zou het statistisch niet juist zijn om hier keiharde conclusies uit te trekken. Bij de berekening van de hoeveelheid die is bijgegroeid sinds de vorige meting hebben we een gewogen gemiddelde genomen.

Gemiddeld is er sinds de meting in augustus 7.182 kg/ha bijgegroeid. Gemiddeld over de 5 voorgaande jaren lag dit in dezelfde periode op 9.967 kg/ha.

Wat betreft de potentie van de groei worden ook grote verschillen gemeld: een groot gedeelte van de deelnemers meldt, dat het gewas reeds gerooid, doodgespoten of totaal versleten is; een enkeling geeft aan, dat het nog 50% groen staat.  Nieuwsflash
 
Biedt gezuiverd afvalwater van Aquafin-installatie uitkomst tijdens droogte? Lees meer
 
 
Vragen omtrent tegemoetkoming frietaardappeltelers in NederlandLees meer
 
 
Droog tot kurkdroog! Lees meer
 
 
Egbert Lachaert nieuwe voorzitter van Open Vld Lees meer
 
 
Het irrigatienetwerk van ArdoLees meer
 
 
Referentiewaarden metingen potentieel uitspoelbare stikstof 2019Lees meer
 
 
EU: halting biodiversity loss and building a healthy and sustainable food system Lees meer
 
 
De aanpak van winderosie in de landbouwsector Lees meer
 
 
Captatieverbod in West-Vlaanderen concreetLees meer
 
 
Pesticidengebruik in EU moet halveren tegen 2030 Lees meer
 
 
Continuďteit van de productieketen en protectionistische maatregelen in de zuivelsectorLees meer
 
 
Gevolgen van de coronacrisis voor de varkenskwekers Lees meer
 
 
Ik wil innoveren, waar kan ik terecht? Lees meer
 
 
EC stelt ‘van boer tot bord’-strategie voor Lees meer
 
 
Ruim 23 miljoen euro extra steun voor getroffen landbouwers Lees meer
 
 
Vergoedingen voor beheerovereenkomsten 2019 uitbetaald Lees meer
 
 
Corona steun aardappelsector: volume aardappelvoorraad aangeven op uiterlijk op 31 mei Lees meer
 
 
COVID-19 : het crisis-overbruggingsrecht verlengd voor juni Lees meer
 
 
5 trends voor de voeding van morgen volgens jongerenLees meer