Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 09 okt 2019 09:35 

Nieuwe Vlaamse regering neemt verbinding Ieper-Veurne mee in regeerakkoord


Het lijkt er op dat de nieuwe Vlaamse regering eindelijk werk gaat maken van de verbinding Ieper-Veurne. Het dossier werd in elk geval meegenomen in het nieuw regeerakkoord. “Dit probleem sleept al te lang aan”, vindt Crevits.

CD&V-onderhandelaar Hilde Crevits, die minister van Werk en Landbouw is geworden in de nieuwe Vlaamse regering, zei het al toen het regeerakkoord klaar was: “We hebben een oplossing nodig voor het dossier rond de N8 en het dossier is opgenomen in het regeerakkoord. Dit probleem sleept al te lang aan.”
 
Eind 2015 vernietigde de Raad van State de plannen voor omleidingen voor Hoogstade en de dorpen Elverdinge en Woesten. De jaren daarna werden verschillende ontwerpen uitgedacht, maar om uiteenlopende redenen werden die nooit gerealiseerd. Twee jaar geleden ondernamen het Agentschap Wegen en Verkeer en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken stappen om het dossier weer op de rails te krijgen. Er werden twintig organisaties bij betrokken, van gemeentebesturen tot Unizo, VOKA, Natuurpunt en bewonersplatformen. Maar tot nu toe is er nog niet veel gebeurd.
 
De nieuwe Vlaamse regering wil nu wel werk maken van de N8. “Het feit dat er wordt gesproken over de verbinding Ieper-Veurne laat de mogelijkheid open dat er niet alleen aan de N8 kan gesleuteld worden, maar dat ook de weg naar andere mogelijkheden wordt opengelaten”, reageert burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Hopelijk kan iedereen de politieke moed opbrengen om de violen gelijk te stemmen en beslissingen nemen.” Talpe is hoopvol, want de nieuwe minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters is een partijgenoot. “Dat maakt het voor ons iets makkelijker.”
 
“Het dossier stond ook al in het vorig regeerakkoord”, vertelt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus). “Laat ons hopen dat de nieuwe minister meer kan doen dan zijn voorganger. Elk stap die wordt genomen in dit dossier is welkom.” Voor het tracé tussen Veurne en Alveringem, dat buiten de beslissing van de Raad van State viel, zijn budgetten beschikbaar en zouden de werken in 2020-2021 kunnen starten.
 
Ook burgemeester Stephan Mourisse (LVP) van Vleteren is hoopvol. “De plannen om de N8 tussen Vleteren en Woesten aan te pakken, zijn klaar, maar het was nog vijf jaar wachten op geld. Het goede nieuws is dat de nieuwe regering eerder geld zou kunnen vrijmaken. Het dossier moet worden aangepakt, zodat het nu eens gedaan is met discussies en ongevallen. Met twee West-Vlaamse ministers in de regering zou dat toch moeten lukken.”  Nieuwsflash
 
Europees Parlement keurt belangrijk mobiliteitspakket goed Lees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Extreme hitte en hevige regenval worden het normaleLees meer
 
 
Het waterbeheer door de polders en wateringen Lees meer
 
 
Drainage in landbouwgronden in relatie tot het vergunningsbeleid Lees meer
 
 
Geplande mosselboerderij voor de WestkustLees meer
 
 
Over de onrust bij zuivelcoöperatie Milcobel Lees meer
 
 
Uitleg over de website vlees.be en de rol van VLAM daarin Lees meer
 
 
Uitleg over de indicatoren voor het GLBLees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Tekort aan schade-experts in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Vraag over de uitbreiding van de intensieve veeteelt Lees meer
 
 
Toenemende wintersterfte bij bijenvolken Lees meer
 
 
Vragen over corona-enquête van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en VoedingsonderzoekLees meer
 
 
Romain Cools (Belgapom) draagt na 3 decennia stokje over Lees meer
 
 
Doorbraak in wereldwijd uitwisselen data plantenveredeling Lees meer
 
 
Juni 2020 evenaart juni 2019 als warmste junimaand ooitLees meer
 
 
Stikstofbemesting voor een volgteeltLees meer
 
 
Aardappelareaal Noord-West Europa groeit lichtLees meer
 
 
Bemesten bij klimaatsverandering? Lees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Relanceplan moet visserij strategisch verankeren in Vlaanderen Lees meer
 
 
Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen Lees meer
 
 
Goede voedselveiligheidLees meer
 
 
Evaluatie corona hinderpremie en compensatiepremie Lees meer
 
 
Vergoedingen dierenartsen dienst Dierenwelzijn voor volgen erkende opleidingen Lees meer
 
 
Acties en maatregelen van de Vlaamse Regering inzake de droogteproblematiekLees meer
 
 
Corona crisis: steun zelfstandigen ivm sociale wetten en vervangingsinkomenLees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer