Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 09 okt 2019 09:35 

Nieuwe Vlaamse regering neemt verbinding Ieper-Veurne mee in regeerakkoord


Het lijkt er op dat de nieuwe Vlaamse regering eindelijk werk gaat maken van de verbinding Ieper-Veurne. Het dossier werd in elk geval meegenomen in het nieuw regeerakkoord. “Dit probleem sleept al te lang aan”, vindt Crevits.

CD&V-onderhandelaar Hilde Crevits, die minister van Werk en Landbouw is geworden in de nieuwe Vlaamse regering, zei het al toen het regeerakkoord klaar was: “We hebben een oplossing nodig voor het dossier rond de N8 en het dossier is opgenomen in het regeerakkoord. Dit probleem sleept al te lang aan.”
 
Eind 2015 vernietigde de Raad van State de plannen voor omleidingen voor Hoogstade en de dorpen Elverdinge en Woesten. De jaren daarna werden verschillende ontwerpen uitgedacht, maar om uiteenlopende redenen werden die nooit gerealiseerd. Twee jaar geleden ondernamen het Agentschap Wegen en Verkeer en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken stappen om het dossier weer op de rails te krijgen. Er werden twintig organisaties bij betrokken, van gemeentebesturen tot Unizo, VOKA, Natuurpunt en bewonersplatformen. Maar tot nu toe is er nog niet veel gebeurd.
 
De nieuwe Vlaamse regering wil nu wel werk maken van de N8. “Het feit dat er wordt gesproken over de verbinding Ieper-Veurne laat de mogelijkheid open dat er niet alleen aan de N8 kan gesleuteld worden, maar dat ook de weg naar andere mogelijkheden wordt opengelaten”, reageert burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Hopelijk kan iedereen de politieke moed opbrengen om de violen gelijk te stemmen en beslissingen nemen.” Talpe is hoopvol, want de nieuwe minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters is een partijgenoot. “Dat maakt het voor ons iets makkelijker.”
 
“Het dossier stond ook al in het vorig regeerakkoord”, vertelt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus). “Laat ons hopen dat de nieuwe minister meer kan doen dan zijn voorganger. Elk stap die wordt genomen in dit dossier is welkom.” Voor het tracé tussen Veurne en Alveringem, dat buiten de beslissing van de Raad van State viel, zijn budgetten beschikbaar en zouden de werken in 2020-2021 kunnen starten.
 
Ook burgemeester Stephan Mourisse (LVP) van Vleteren is hoopvol. “De plannen om de N8 tussen Vleteren en Woesten aan te pakken, zijn klaar, maar het was nog vijf jaar wachten op geld. Het goede nieuws is dat de nieuwe regering eerder geld zou kunnen vrijmaken. Het dossier moet worden aangepakt, zodat het nu eens gedaan is met discussies en ongevallen. Met twee West-Vlaamse ministers in de regering zou dat toch moeten lukken.”  Nieuwsflash
 
Nog ruim 70% aardappelen in de grond in Nederland, België idemLees meer
 
 
Hardnekkige verdichting onder akker- en graslandenLees meer
 
 
Voederstrategieën in de strijd tegen de klimaatverandering Lees meer
 
 
Sneltest voor bacteriële verontreiniging in voeding Lees meer
 
 
Hoe verteerbaar zijn de celwanden van kuilmaïs? Lees meer
 
 
Innovatieportaal van SmartAgriHubs Lees meer
 
 
Ondersteuning teeltdiversificatie en nieuwe afzetmarkten hardfruitsectorLees meer
 
 
Fruit- en sierteelt - Bacterievuur BacterievuurLees meer
 
 
Rooidemo SESVanderHave-HolmerLees meer
 
 
Grondwettelijk Hof vernietigt bouwversoepeling in landschappelijk waardevol landbouwgebied Lees meer
 
 
Mestbank pakt overtredingen in teeltvrije zone strenger aan Lees meer
 
 
Hittegolf - Impact op dierenwelzijn, melk- en vleesproductie Lees meer
 
 
Kerngroep Vlaamse Brexit Taskforce overlegtLees meer
 
 
Droogte zomer 2019 - Conjunctuurbarometer najaar 2019: pessimisme voor de toekomstLees meer
 
 
40 % VLIF-steun voor windturbines en voor bovengemiddelde klimaatinvesteringen Lees meer
 
 
Ondernemersvertrouwen op het laagste niveau in drie jaarLees meer
 
 
Precisielandbouw bevorderen via een veilige en krachtige rekenomgeving Lees meer
 
 
Hippe knollen met niet-zo-hippe ziektes?Lees meer
 
 
Minister Demir weigert megastal in BorgloonLees meer
 
 
Intrekking van de toelating van PARAAT in diverse teelten Lees meer
 
 
VS legt extra heffingen op onder meer kaas uit België opLees meer
 
 
Efficiënter F1-hybriden maken in cichoreiLees meer
 
 
Milcobel en ILVO werken samen aan verlaging CO2-uitstoot door melkveeLees meer
 
 
Arealen wintergranen en aardappelen in opmars Lees meer
 
 
Boerenzoon Bart Dochy uit Ledegem hoofd van commissie landbouwLees meer
 
 
Kerncijfers 2019: Kijk naar de feiten Lees meer
 
 
Op zoek naar schone luchtLees meer
 
 
Gevolgen van de lage waterstand van de MaasLees meer
 
 
Overlast van everzwijnen in Limburg en de Antwerpse KempenLees meer
 
 
Vraag om uitleg over de antimelkcampagne op bussen en trams van De LijnLees meer
 
 
Zonnepark goed voor biodiversiteit Lees meer
 
 
Aardappelbewaring zonder CIPC Lees meer
 
 
Bestrijding rundertuberculoseLees meer
 
 
Polish potato season very challenging, shortages made imports necessary Lees meer
 
 
Eerste vergadering MEP Horse Group Lees meer
 
 
Spirulina als eiwitvervangerLees meer
 
 
Draaiboek insectenkweek op een witloofbedrijfLees meer
 
 
Vraag om uitleg over de aanstellingsprocedure van gouverneurs Lees meer
 
 
Aardappelbewaring … naar nieuwe tijden vanaf het seizoen 2020-2021 Lees meer
 
 
31/10 is laatste dag om MAP 6-vanggewassen aan te geven Lees meer
 
 
EU vecht Colombiaanse antidumpingheffingen op diepvriesfriet aanLees meer
 
 
Terugbetaling van de inhouding voor financiële disciplineLees meer
 
 
EU trade agreementsLees meer