Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 15 okt 2019 13:44 

Aardappelbewaring naar nieuwe tijden vanaf het seizoen 2020-2021


Recent besliste de Europese Commissie om de erkenning van het aloud bekende Chloorprofam (CIPC) in te trekken op basis van een rapport dat op de website van EFSA (het Europees voedselveiligheidsagentschap) was gepubliceerd.

Gelukkig hebben heeft Belgapom, de Belgische aardappelhandel en –verwerking samen met zijn leden enkele jaren terug geïnvesteerd i.s.m. Flanders’ Food (de Vlaamse speerpuntcluster voor de voedingsindustrie) in het RESKIA project, waarbij alternatieven voor CIPC te onderzoeken voor de bewaring van rassen die in België zowel voor de verssector als de verwerking geteeld worden.

De resultaten van dit onderzoek kan men steeds raadplegen op de website https://www.flandersfood.com/projecten/reskia.

Dit betekent dat tijdens het huidige seizoen 2019-2020 voor het laatst CIPC voor de bewaring van aardappelen mag gebruikt worden. Vanaf 1 juli 2020 is het gebruik van CIPC niet langer toegelaten in ons land (ook niet als herbicide voor uien) ! De einddatum voor het gebruik van CIPC in andere lidstaten kan variëren, maar in de ganse Europese Unie geldt dat vanaf 8 oktober Chloorprofam NIET meer mag gebruikt worden.

Vanaf het seizoen 2020-2021 GEEN CIPC meer toegelaten !

De bewaring van consumptieaardappelen gaat in het volgende bewaarseizoen (oogst 2020) een nieuwe periode tegemoet. Gezien het verbod op Chloorprofam zal het noch voor de handel, noch voor de verwerkende industrie nog mogelijk zijn om nog aardappelen van oogst 2020 behandeld met Chloorprofam af te nemen. Alle telers worden daarom ook met klem opgeroepen de oogst 2020 niet meer te behandelen met Chloorprofam.

De transitie naar het nieuwe bewaarregime brengt een serie uitdagingen met zich mee voor de gehele aardappelsector, variërend van effectieve kiemremming met behulp van alternatieve middelen tot een grootschalige schoonmaakoperatie van bewaarcellen die een Chloorprofam verleden hebben.

In samenwerking met de nationale federaties van een zestal landen heeft Europese federatie van de aardappelverwerking EUPPA op dit moment een aantal initiatieven opgezet, bijvoorbeeld om meer inzicht te krijgen hoe bewaarcellen effectief kunnen worden gereinigd. Voor ons land wordt deze actie opgezet vanuit Belgapom i.s.m. de leden-bedrijven uit de verwerking.

De onderzoekresultaten zullen worden gedeeld met de Europese Commissie met het oog op een tijdelijke MRL, een noodzakelijk instrument om calamiteiten op basis van historische contaminatie te vermijden. Immers een overschrijding van de waarschijnlijke detectielimiet zal leiden tot de vernietiging van het ganse bewaarde lot. Een tijdelijk maximaal residugehalte (tMRL) is dus cruciaal.

Reiniging van oude bewaarloodsen in het tussenseizoen in 2020 nu reeds inplannen.

Belgapom zet ook in op verdere samenwerking met alle partners in de aardappelketen om de telers verder te informeren over de goede praktijken, zowel in het gebruik van alternatieven als de reinigingsprocedures van de bewaarplaatsen.

In heel wat gevallen zullen telers moeten investeren in nieuwe technologie om de alternatieve erkende middelen toe te passen. Op voorstel van Belgapom heeft de Vlaamse overheid via het VLIF voor telers hiervoor extra middelen ter beschikking gesteld.

Het is duidelijk dat alle bewaarloodsen, net als de transportmiddelen zeer grondig zullen moeten gereinigd worden om de komende jaren kruiscontaminatie van aardappelen te voorkomen.

Wellicht zal de vraag voor een industriële reiniging van de bewaarloodsen in ons land en de ganse EU in het tussenseizoen in 2020 exponentieel toenemen. Het zal dus zaak zijn om tijdig hiervoor de nodige afspraken te maken.  Nieuwsflash
 
Corona: steun uit noodfonds voor siertelers en aardappeltelers goedgekeurdLees meer
 
 
Welzijn konijnen in fokkerijen Lees meer
 
 
Steunregelingen GLB: wijziging voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwersLees meer
 
 
40 innovatieve projecten voor duurzame en circulaire land- en tuinbouw Lees meer
 
 
Regen van juni herstelde grondwater niet Lees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Drainage in landbouwgronden in relatie tot het vergunningsbeleid Lees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Tekort aan schade-experts in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Vraag over de uitbreiding van de intensieve veeteelt Lees meer
 
 
Romain Cools (Belgapom) draagt na 3 decennia stokje over Lees meer
 
 
Doorbraak in wereldwijd uitwisselen data plantenveredeling Lees meer
 
 
Juni 2020 evenaart juni 2019 als warmste junimaand ooitLees meer
 
 
Stikstofbemesting voor een volgteeltLees meer
 
 
Aardappelareaal Noord-West Europa groeit lichtLees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Relanceplan moet visserij strategisch verankeren in Vlaanderen Lees meer
 
 
Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen Lees meer
 
 
Goede voedselveiligheidLees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer