Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 16 okt 2019 11:29 

Draaiboek insectenkweek op een witloofbedrijf


Weinig groenten zijn zo met een streek verbonden als witloof met Vlaams-Brabant. De Nationale Proeftuin voor Witloof voert al sinds 1973 onderzoek naar dit witte goud. De Proeftuin heeft de ambitie om het witloof mee op de kaart te zetten en op de bestaande kansen in te spelen.

Bestanden beschikbaar voor download:
Draaiboek (2360.6 Kb)

Zo willen we inzetten op de transitie naar een duurzame bio-economie of  circulaire  economie  waar  optimaal  gebruik  wordt  gemaakt  van  lokaal  geproduceerde biomassa. Onder  meer  eiwitten  worden  massaal  ingevoerd  en  gebruikt  voor  verwerking  in  veevoeder.

Binnen  dit  Platteland  Plus-project  wilden  we  daarom  nagaan  of  we  met  de  lokale  productie van  insecten  op  lokale  reststromen  en  in  bestaande  infrastructuren  kunnen  bijdragen  aan een  lokale  circulaire  economie.  De  typische  Vlaams-Brabantse witloofsector  is  hiervoor  het ideale onderwerp, dankzij de constante stroom aan wortels en de forceerinstallaties.

Dankzij dit project, gefinancierd door Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant, werd het mogelijk de  haalbaarheid  van  een  commerciële  kweekvan  meelwormen  op  een  witloofbedrijf  na  te gaan. Met  een  kweekpilot  zetten  de  Nationale  Proeftuin  voor Witloof  vzw  en  de  onderzoeksgroep Radius  van  Thomas  More  Kempen  vzw  de  eerste  stap  naar  de  kweek  van  insecten  in  de praktijk.   Hiermee   eigent   onze   provincie   zich   een   pioniersrol   toe   op   het   gebied   van insectenkweek.  

Ook   de   innovatieve   kenniswerving   binnen   dit   project   ondersteunt   de uitstraling  van  deze  kenniseconomie-provincie. 

Met  de  insectenkweek  komt  de  nieuwe toepassing voor witloofwortels uit een wel heel onverwachte hoek en zetten we een nieuwe stap richting een rendabele en duurzame landbouweconomie.

Monique Swinnen,  voorzitter  Nieuwsflash
 
Corona: steun uit noodfonds voor siertelers en aardappeltelers goedgekeurdLees meer
 
 
Welzijn konijnen in fokkerijen Lees meer
 
 
Steunregelingen GLB: wijziging voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwersLees meer
 
 
40 innovatieve projecten voor duurzame en circulaire land- en tuinbouw Lees meer
 
 
Regen van juni herstelde grondwater niet Lees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Drainage in landbouwgronden in relatie tot het vergunningsbeleid Lees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Tekort aan schade-experts in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Vraag over de uitbreiding van de intensieve veeteelt Lees meer
 
 
Romain Cools (Belgapom) draagt na 3 decennia stokje over Lees meer
 
 
Doorbraak in wereldwijd uitwisselen data plantenveredeling Lees meer
 
 
Juni 2020 evenaart juni 2019 als warmste junimaand ooitLees meer
 
 
Stikstofbemesting voor een volgteeltLees meer
 
 
Aardappelareaal Noord-West Europa groeit lichtLees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Relanceplan moet visserij strategisch verankeren in Vlaanderen Lees meer
 
 
Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen Lees meer
 
 
Goede voedselveiligheidLees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer