Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 19 okt 2019 17:15 

Hippe knollen met niet-zo-hippe ziektes?


Yacon, ulluco, bataat, crosne, mashua oca en aardpeer zijn exotische of herontdekte eetbare knolgewassen die aan populariteit winnen. Maar welke ziektes of plagen dragen zij mee? En kunnen die zich verspreiden naar traditionele commerciële gewassen? Onderzoekers van ILVO en PCG zoeken het uit binnen project PRONC.

bataat

Er is bij de consument, en ook bij pionierende telers, een groeiende interesse voor de eetbare knolgewassen yacon, ulluco, bataat, crosne, mashua, oca en voor de zogenaamde vergeten groente aardpeer. Het gaat telkens om niches in een relatief nieuwe markt, waar er nog maar weinig plantziektestudies of voedselveiligheidsregels voor bestaan. Het plantmateriaal, meestal vegetatief (knolletjes, de stekken), dat soms uit exotische bestemmingen of via postorder binnen komen in het land, kunnen gemakkelijk nieuwe ziekten en plagen introduceren. Dit project stelt daarom een essentiële vraag met een fytosanitaire inslag: welke ongekende/nieuwe virussen en nematoden kunnen hierbij ingesleept worden en vormen een risico wanneer deze gewassen in de nabijheid van de 'traditionele' commerciële gewassen geteeld worden?

We focussen op de nieuwe knolgewassen die vegetatief worden vermeerderd (yacon, ulluco, bataat, crosne, mashua, oca en aardpeer). Waar worden deze nieuwe gewassen geteeld in België? Over welke variëteiten gaat het? Hoe wordt het vermeerderingsmateriaal verdeeld? Waar komt het vermeerderingsmateriaal (oorspronkelijk) vandaan? Welke virussen en nematoden treffen we aan, zowel in het vermeerderingsmateriaal als in deze nieuwe gewassen in de handel? Wat is het fytosanitair risico van deze organismen? Welke fytosanitaire maatregelen zijn gewenst om de introductie en verspreiding van sommige van deze nieuwe plantschadelijke organismen te verminderen?

De inventaris van pathogene virussen en nematoden op de nieuw gentroduceerde knolgewassen geeft een beter beeld van het risico dat deze ziekteverwekkers vormen voor de respectievelijke gewassen zelf en voor andere (verwante) gewassen die in België worden geteeld en waarvoor deze virussen en nematoden een gastheer zijn. Deze kennis is broodnodig om het beslissingsschema voor de Belgische en EU-autoriteiten te ondersteunen, indien gedetecteerd in geïmporteerd materiaal in België of de EU. Het PRONC project bevordert bovendien de karakterisering van nieuwe of bestaande virussen in België en optimaliseert de diagnostiek voor virusdetectie.

Project: PRONC
Looptijd: 2019 -2021
Financiering: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Samenwerking: PCG
Contact: kris.dejonghe@ilvo.vlaanderen.be  Nieuwsflash
 
Corona: steun uit noodfonds voor siertelers en aardappeltelers goedgekeurdLees meer
 
 
Welzijn konijnen in fokkerijen Lees meer
 
 
Steunregelingen GLB: wijziging voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwersLees meer
 
 
40 innovatieve projecten voor duurzame en circulaire land- en tuinbouw Lees meer
 
 
Regen van juni herstelde grondwater niet Lees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Drainage in landbouwgronden in relatie tot het vergunningsbeleid Lees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Tekort aan schade-experts in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Vraag over de uitbreiding van de intensieve veeteelt Lees meer
 
 
Romain Cools (Belgapom) draagt na 3 decennia stokje over Lees meer
 
 
Doorbraak in wereldwijd uitwisselen data plantenveredeling Lees meer
 
 
Juni 2020 evenaart juni 2019 als warmste junimaand ooitLees meer
 
 
Stikstofbemesting voor een volgteeltLees meer
 
 
Aardappelareaal Noord-West Europa groeit lichtLees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Relanceplan moet visserij strategisch verankeren in Vlaanderen Lees meer
 
 
Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen Lees meer
 
 
Goede voedselveiligheidLees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer