Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 21 okt 2019 11:18 

Kerngroep Vlaamse Brexit Taskforce overlegt


Vanmorgen is de kerngroep van de Vlaamse Brexit Taskforce bij elkaar gekomen in Het Errerahuis in Brussel. Doel was om een stand van zaken op te maken van de recente gebeurtenissen in het kader van de Brexit en de gevolgen voor Vlaanderen.

 
 
De Vlaamse Regering wil niets aan het toeval overlaten. De impact van de Brexit voor Vlaanderen is groot. Bij een no deal staan 2.5% van ons Vlaams BBP en 28.000 jobs op het spel. Volledig voorbereid op een ongecontroleerd vertrek van het VK kunnen we nooit zijn. Maar we kunnen er wel alles aan doen om de negatieve gevolgen van dergelijk scenario zoveel mogelijk te beperken.
 
Daarom hebben minister-president Jan Jambon en de ministers Hilde Crevits en Lydia Peeters vandaag samengezeten met de sleutelfiguren van de sectoren en beleidsdomeinen (havens, logistiek, visserij) die het eerst en het zwaarst getroffen zullen worden door een eventueel no deal scenario. Dit actualiteitsoverleg staat los van de bestaande brede Taskforce, waarbinnen ook de minder directe gevolgen van Brexit worden behandeld.
 
Het is voor de Vlaamse Regering een topprioriteit om de Brexit ordelijk te laten verlopen. Dat betekent mét een deal. Als men erin slaagt een ‘no deal’ af te wenden en in de toekomst een vrijhandelsakkoord met het VK af te sluiten, kunnen we de verliezen beperken, maar er dreigt nog altijd een gevoelige impact te zijn op de Vlaamse economie (– 1.8% bbp). 
 
De verschillende Vlaamse administraties, die bij de Brexit betrokken zijn, hebben vanochtend een toelichting gegeven over het Brexit-proces, alle genomen maatregelen en de eventuele tekortkomingen. Er heeft ook een open rondetafelgesprek plaatsgevonden tussen de economische sectoren, de administraties en de ministers. Bedoeling was om mogelijke bezorgdheden en tekortkomingen te identificeren, zodat hieraan opvolging kan gegeven worden. 
 
Minister-president Jan Jambon: “Hopelijk kunnen we snel werk maken van een zo ambitieus mogelijke toekomstige relatie met het VK. Ik blijf er bij de andere EU-lidstaten en instellingen op aandringen compenserende maatregelen te voorzien voor de economieën die (zelfs in het geval van een deal) het zwaarst door Brexit getroffen worden. “
 
Viceminister-president en Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “De situatie in het VK verandert elke dag, daarom zorgen we ervoor dat we op alle situaties grondig voorbereid zijn. Er staat dan ook een heel pakket aan maatregelen klaar. Maatregelen op economisch vlak, op gebied van jobs en voor onze landbouw en visserij. 45 adviseurs bij het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) zijn paraat via brexit@fitagency.be om onze ondernemingen te ondersteunen, er is voorzien in begeleiding op maat en financiële steun. We bepleiten bij de Europese Unie om in voldoende middelen te voorzien om onze economische positie te waarborgen.”
 
Minister van Mobiliteit Lydia Peeters: "We moeten alert zijn, ongeacht welk scenario. Dit gaat sowieso een impact hebben op de werking van de havens en op ons vervoer van en naar het VK. We willen niet buitenspel staan. We hebben een noodplan en communicatiestrategie klaar met betrekking tot de verschillende verkeersscenario’s en ook kunnen we anticiperen op mogelijke problemen op zee binnen de visserijsector.  Pro-actief handelen is de boodschap en we moeten verder zorgen dat we de snelheid van handeldrijven faciliteren waar mogelijk is. Verder is het belangrijk dat een vlotte doorstroming van vervoer zoveel mogelijk gehandhaafd blijft."  Nieuwsflash
 
Bemesting en ziektebestrijding via bodembacteriën? Lees meer
 
 
Jaarverslag VCMLees meer
 
 
Boeren in de bres voor bijen Lees meer
 
 
Droogte, slechte structuur en lage prijs in Zeeland Lees meer
 
 
Droogste maand mei in 187 jaarLees meer
 
 
Vrouw schenkt 8 hectare grond aan bioboeren Lees meer
 
 
NTERPOM 2020Lees meer
 
 
België koploper voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingLees meer
 
 
Landbouwers lijden onder de corona crisisLees meer
 
 
Corona steun aardappelsector: volume aardappelvoorraad aangeven op uiterlijk op 31 mei Lees meer
 
 
ABS benadrukt belang van voedselproductie dichtbij huis bij bezoek minister Crevits Lees meer
 
 
Wijziging uitvoeringsbesluit Mestdecreet (VLAREME)Lees meer
 
 
Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kustpolders tussen Oudenburg, Jabbeke en Stalhille’ Lees meer
 
 
Groei gras valt stil door droogte Lees meer
 
 
Droogte stimuleert bladluizen op bietenakkers Lees meer
 
 
De extra ondersteuning van 23,4 miljoen euro aan de landbouwers Lees meer
 
 
Vorstschade bij Haspengouwse wijnboeren Lees meer
 
 
Impact van de Farm-to-Forkstrategie en de Europese biodiversiteitsstrategie op de landbouwLees meer
 
 
Over de winderosieLees meer
 
 
De evaluatie van het mestbeleid Lees meer
 
 
Parlementaire vragen over de precaire droogteproblematiekLees meer
 
 
Eerst corona, nu droogste lente in 119 jaar: voor West-Vlaamse landbouw grootste ramp in 45 jaarLees meer
 
 
Lente van 2020 is officieel zonnigste ooit sinds 1887 Lees meer
 
 
Handelshuurlening tot maximaal €35.000 voor ondernemers in problemen door coronamaatregelen Lees meer
 
 
Biologische landbouw in Vlaanderen zit in de lift Lees meer
 
 
Voorjaarsdroogte breekt alle records Lees meer
 
 
Winkelkar blijft duurder dan voor coronacrisisLees meer
 
 
Staalname-applicatie (SNapp) breidt uit met extra aanvraag- en opvolgingsmogelijkhedenLees meer
 
 
Nog zeker een week geen druppelLees meer
 
 
‘SD Worx Employment Tracker’: welke bedrijven houden stand tijdens de coronacrisis? Lees meer
 
 
Vrijdag 12 juni is uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer
 
 
Piet Vandermersch vraagt meer ondersteuning voor landbouwsector om droogteperiode aan te pakkenLees meer
 
 
Toestand wintergranen 25-26 mei 2020 Lees meer
 
 
L’AFSCA et Corona: le redémarrage de votre activité Lees meer
 
 
Corona - FAVV herstart activiteitLees meer
 
 
Hoe aardappelen telen binnen MAP VI? Lees meer
 
 
Zuhal Demir wil bevoegdheid om heel Vlaanderen captatieverbod op te leggen Lees meer
 
 
Algemene Vergadering Phytofar 2020: Jaar van de plantengezondheid (en de mensengezondheid)! Lees meer
 
 
Ook Nederlandse boeren veel kopzorgen over droogteLees meer
 
 
Zijn homozygoot stress negatieve eindbeerlijnen de toekomst? Lees meer
 
 
Criteria FAVV-controles op kaas versoepeld Lees meer
 
 
Boeren mogen water halen bij TienseLees meer
 
 
ILVO en UGENT werken aan effectief en haalbaar hitteplan voor varkens Lees meer
 
 
Doe mee aan de Zomer van de Korte Keten Lees meer
 
 
Captatieverbod nu voor hele IjzerbekkenLees meer
 
 
Veldkeuringen vermeerderingspercelen pootaardappelen Lees meer
 
 
financiering ophaling en verwerking van krengen voor 2020Lees meer
 
 
Referentiewaarden metingen potentieel uitspoelbare stikstof 2019Lees meer
 
 
EU: halting biodiversity loss and building a healthy and sustainable food system Lees meer