Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 17 nov 2019 08:15 

Hilde Crevits past kmo-portefeuilles aan


Vlaams minister van Economie Hilde Crevits heeft de aanpassing van de kmo-portefeuille goedgekeurd. Met de kmo-portefeuille kunnen kleine en middelgrote ondernemingen via een eenvoudig elektronisch systeem opleidingen en adviezen aankopen.

Een kleine onderneming die investeert in opleiding en adviezen kreeg nu 40% steun van de Vlaamse overheid met een maximum van 10.000 euro per jaar. In de toekomst zal dat percentage op 30% liggen met een maximumplafond van 7.500 euro. Een middelgrote onderneming kreeg nu 30% met een maximumplafond van 15.000 euro per jaar. Dat percentage zal in de toekomst op 20% liggen met een maximumplafond van 7.500 euro. De aanpassing werd afgesproken bij de regeringsvorming en moet tot lagere uitgaven leiden aangezien de uitgaven voor de kmo-portefeuille de voorbije jaren sterk waren gegroeid. Na overleg met de kmo-organisaties werd beslist voor kleine ondernemingen om een combinatie te maken van een percentage van 30% en een lager steunplafond i.p.v. een generieke verlaging van het steunpercentage. 
 
Het gemiddelde kleine bedrijf ontvangt via de kmo-portefeuille ongeveer 1.000 euro steun, een middelgrote onderneming iets minder dan 2.000 euro gemiddeld. Het maximumplafond wordt nauwelijks gevraagd door die ondernemingen. 
 
“We behouden een hogere steun voor de kleine ondernemingen. Jonge en kleine bedrijven hebben vaak meer nood aan de ontwikkeling van competenties of het aankopen van kennis van buiten de onderneming. Met het nieuwe plafond zullen in de praktijk maar een beperkt aantal bedrijven een lager steunbedrag krijgen”, zegt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits. 
 
In 2018 werden ruim 150.000 dossiers ingediend, goed voor een bedrag van ruim 61 miljoen euro. Het zijn vooral de kleine ondernemingen die van de kmo-portefeuille gebruik maken. De toekenning van de gewijzigde steunpercentages zal ingaan op 1 december 2019. De plafondverlaging wordt van kracht op 1 januari 2020.
 
Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “Onze kmo’s vormen een belangrijk onderdeel van het Vlaams economisch weefsel. Met een subsidie-enveloppe van 40 miljoen euro vanaf volgend jaar zal ook na de aanpassing van de kmo-portefeuille een belangrijke stimulans blijven uitgaan naar onze kmo’s om bijscholing of extern advies in te kopen. De volgende jaren willen we kmo’s extra kansen bieden om te innoveren. We bekijken onder meer hoe we kleine bedrijven kunnen stimuleren de eerste stappen te zetten voor onderzoek en ontwikkeling. We zetten ook in op de verspreiding van kennis en technologie zodat kleine bedrijven deze meer gaan toepassen.  We willen onze kmo’s bv. ondersteunen op het vlak van digitalisering zoals e-commerce maar ook artificiële intelligentie.”
   Nieuwsflash
 
Corona: steun uit noodfonds voor siertelers en aardappeltelers goedgekeurdLees meer
 
 
Welzijn konijnen in fokkerijen Lees meer
 
 
Steunregelingen GLB: wijziging voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwersLees meer
 
 
40 innovatieve projecten voor duurzame en circulaire land- en tuinbouw Lees meer
 
 
Regen van juni herstelde grondwater niet Lees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Drainage in landbouwgronden in relatie tot het vergunningsbeleid Lees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Tekort aan schade-experts in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Vraag over de uitbreiding van de intensieve veeteelt Lees meer
 
 
Romain Cools (Belgapom) draagt na 3 decennia stokje over Lees meer
 
 
Doorbraak in wereldwijd uitwisselen data plantenveredeling Lees meer
 
 
Juni 2020 evenaart juni 2019 als warmste junimaand ooitLees meer
 
 
Stikstofbemesting voor een volgteeltLees meer
 
 
Aardappelareaal Noord-West Europa groeit lichtLees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Relanceplan moet visserij strategisch verankeren in Vlaanderen Lees meer
 
 
Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen Lees meer
 
 
Goede voedselveiligheidLees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer