Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 17 nov 2019 08:35 

Crevits investeert 100.000 euro in biologische landbouw


Vlaanderen telde vorig jaar 514 biologische landbouwbedrijven. Dat zijn er 10% meer dan in 2017. De vraag naar lokale producten van biologische land- en tuinbouwers stijgt bij ons gestaag. In het kader van het strategische plan voor biologische landbouw kent Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits 105.000 euro toe voor de steun van twee bestaande bionetwerken en de realisatie van een derde netwerk.

De voorbije jaren kende de biologische land- en tuinbouw in Vlaanderen een groei. In 2018 waren er 514 biologische landbouwbedrijven, goed voor een areaal van ruim 7900 hectare. De consument besteedde 189 miljoen euro aan biologische verse voeding en dranken. Het marktaandeel aan biologische voeding en dranken lag op 2,5%. De Vlaamse overheid trok dan ook in 2018 5,4 miljoen euro uit ter ondersteuning van de bio-sector.  
 
In het kader van het strategisch plan biologische landbouw 2018-2022 streeft Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits naar meer en professionele biologische landbouw. Ze doet dat samen met diverse organisaties uit de sector. Alle belanghebbenden worden daarvoor in bionetwerken samengebracht: actieve en potentiële bioboeren, oogstverwerkers, verkooppunten, lokale overheden, enz.… Via samenwerking krijgen geïnteresseerde landbouwers hulp om naar biolandbouw over te schakelen. Binnen bionetwerken wordt kennis uitgewisseld, zijn er infosessies en demonstraties en worden allerhande vormen van praktijksamenwerking opgezet. 
 
Het onderzoek naar geschikte locaties en het opstarten van een bionetwerk gebeurt via een samenwerkingsproject tussen BioForum Vlaanderen en BBvereniging voor Projecten  Innovatiesteunpunt voor Land- en Tuinbouw. De voorbije maanden werden de bionetwerken “Pajottenland” en “Voeren-Haspengouw” boven de doopvont gehouden. Een voorstudie loopt om daar een derde cluster aan toe te voegen. 
 
Vlaams minister Hilde Crevits: “Bionetwerken zijn belangrijk omdat ze een regionale dynamiek creëren: landbouwers die de stap naar biologische landbouw overwegen, worden gestimuleerd om de mogelijkheden voor hun eigen bedrijf weloverwogen te onderzoeken. Kennisdeling en samenwerking zijn daarbij belangrijk. Met een nieuwe subsidie van 105.000 euro willen we de oprichting van een bijkomend bionetwerk in Vlaanderen een duw in de rug te geven. ”   Nieuwsflash
 
Europees Parlement keurt belangrijk mobiliteitspakket goed Lees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Extreme hitte en hevige regenval worden het normaleLees meer
 
 
Het waterbeheer door de polders en wateringen Lees meer
 
 
Drainage in landbouwgronden in relatie tot het vergunningsbeleid Lees meer
 
 
Geplande mosselboerderij voor de WestkustLees meer
 
 
Over de onrust bij zuivelcoöperatie Milcobel Lees meer
 
 
Uitleg over de website vlees.be en de rol van VLAM daarin Lees meer
 
 
Uitleg over de indicatoren voor het GLBLees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Tekort aan schade-experts in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Vraag over de uitbreiding van de intensieve veeteelt Lees meer
 
 
Toenemende wintersterfte bij bijenvolken Lees meer
 
 
Vragen over corona-enquête van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en VoedingsonderzoekLees meer
 
 
Romain Cools (Belgapom) draagt na 3 decennia stokje over Lees meer
 
 
Doorbraak in wereldwijd uitwisselen data plantenveredeling Lees meer
 
 
Juni 2020 evenaart juni 2019 als warmste junimaand ooitLees meer
 
 
Stikstofbemesting voor een volgteeltLees meer
 
 
Aardappelareaal Noord-West Europa groeit lichtLees meer
 
 
Bemesten bij klimaatsverandering? Lees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Relanceplan moet visserij strategisch verankeren in Vlaanderen Lees meer
 
 
Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen Lees meer
 
 
Goede voedselveiligheidLees meer
 
 
Evaluatie corona hinderpremie en compensatiepremie Lees meer
 
 
Vergoedingen dierenartsen dienst Dierenwelzijn voor volgen erkende opleidingen Lees meer
 
 
Acties en maatregelen van de Vlaamse Regering inzake de droogteproblematiekLees meer
 
 
Corona crisis: steun zelfstandigen ivm sociale wetten en vervangingsinkomenLees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer