Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 28 nov 2019 21:38 

Bestrijding van aardappelcysteaaltjes


In toepassing van een Europese richtlijn voert het FAVV sinds 2010 jaarlijks een monitoring uit op de aanwezigheid van cysteaaltjes in consumptieaardappelpercelen. Deze monitoring bestaat uit de analyse van bodemmonsters die zijn genomen op ongeveer 400 percelen waar consumptieaardappelen of hoevepootgoed werden geoogst. De huidige resultaten hebben de aanwezigheid van levensvatbare cysten aangetoond in bijna 3% van de productiepercelen voor consumptieaardappelen (variërend van 0 tot 7% volgens de provincie).

De  contaminaties  zijn  vooral  geconcentreerd  in  de  provincies  Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen,  Antwerpen  en  Vlaams-Brabant;  in  Wallonië  is  enkel  Henegouwen  getroffen,  maar  op  veel kleinere schaal. Wat het hoevepootgoed betreft, werden cysten aangetroffen in twee provincies met respectievelijk 1,7% en 3,2% van de besmette percelen. Hoewel de besmettingspercentages aanzienlijk hoger zijn bij consumptieaardappelen, stellen we soms eveneens besmettingen vast op productiepercelen van hoevepootgoed waarvoor er geen analyse van het perceel vóór de productie vereist is. 

Ter herinnering, deze analyse is enkel vereist wanneer het gaat om hoevepootgoed dat gebruikt wordt buiten de gemeente waar de productie-eenheid is gevestigd en de aangrenzende gemeenten ervan; de voorafgaande analyse is ook vereist wanneer het pootgoed wordt opgeslagen in de installaties van derden.  Deze resultaten tonen aan dat het risico op verspreiding van Globodera door hoevepootgoed dus niet te verwaarlozen is.

Om  dit  risico  te  beperken,  is  het,  naast  het  naleven  van  de  teeltrotaties  en  de  bestrijding  van  aardappelopslag, ten zeerste aan te raden om de percelen waar het hoevepootgoed zal worden geteeld, vóór de opplant te laten testen.  Nieuwsflash
 
Biedt gezuiverd afvalwater van Aquafin-installatie uitkomst tijdens droogte? Lees meer
 
 
Vragen omtrent tegemoetkoming frietaardappeltelers in NederlandLees meer
 
 
Droog tot kurkdroog! Lees meer
 
 
Egbert Lachaert nieuwe voorzitter van Open Vld Lees meer
 
 
Het irrigatienetwerk van ArdoLees meer
 
 
Referentiewaarden metingen potentieel uitspoelbare stikstof 2019Lees meer
 
 
EU: halting biodiversity loss and building a healthy and sustainable food system Lees meer
 
 
De aanpak van winderosie in de landbouwsector Lees meer
 
 
Captatieverbod in West-Vlaanderen concreetLees meer
 
 
Pesticidengebruik in EU moet halveren tegen 2030 Lees meer
 
 
ContinuÔteit van de productieketen en protectionistische maatregelen in de zuivelsectorLees meer
 
 
Gevolgen van de coronacrisis voor de varkenskwekers Lees meer
 
 
Ik wil innoveren, waar kan ik terecht? Lees meer
 
 
EC stelt Ďvan boer tot bordí-strategie voor Lees meer
 
 
Ruim 23 miljoen euro extra steun voor getroffen landbouwers Lees meer
 
 
Vergoedingen voor beheerovereenkomsten 2019 uitbetaald Lees meer
 
 
Corona steun aardappelsector: volume aardappelvoorraad aangeven op uiterlijk op 31 mei Lees meer
 
 
COVID-19 : het crisis-overbruggingsrecht verlengd voor juni Lees meer
 
 
5 trends voor de voeding van morgen volgens jongerenLees meer