Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 05 dec 2019 09:37 

Agribex 2019 - Johan Colpaert: "open ruimte redden, iedereens bijdrage"


Willen we de open ruimte redden, dan moeten we aan het eigendomsrecht raken, stelt Johan Colpaert, de voorzitter van de federatie van de sector van landbouwmachines Fedagrim. Hij doelt dan niet alleen op de boeren maar ook op particulieren. “Iedereen moet zijn steentje bijdragen.”

Colpaert pleit voor een globale aanpak van de uitdagingen rond klimaat, biodiversiteit en het behoud van open ruimte. Dat betekent ook dat het eigendomsrecht ter discussie gesteld moet worden. “Het is een heilig huisje, maar iemand moet het durven zeggen. Als iedereen zich aan zijn privé­belangen en persoonlijke vrijheid vastklampt, raken we nooit uit de impasse”, zegt Colpaert in De Standaard en bevestigt hij aan onze redactie.
 
“De maatschappij vraagt meer open ruimte, maar dat gaat meestal ten koste van landbouwgrond”, aldus Colpaert, zelf een boerenzoon. “Zo wordt landbouwgrond schaars en onbetaalbaar voor boeren. Ik stel een win-winsituatie voor. Neem een boerderij van 100 ha, waarvan een landbouwer de helft moet opgeven voor natuurgebied. In plaats van dat de overheid die grond overkoopt via onteigening - waar een boer die huurt al niets aan heeft - zou de landbouwer zelf de 50 ha natuurgebied kunnen beheren tegen een vergoeding. Zo levert de boer een mooie bijdrage aan het milieu en derft hij geen inkomsten.”

Voor de boeren verdwijnt daarmee de vrije teeltkeuze. “Zij zullen moeten afstappen van monoculturen met graan of maïs, wat de gronden uitput. Zet in de plaats daarvan klaver voor bodemverbetering, of hagen en streekeigen struiken, die de fauna en flora ten goede komen”, verduidelijkt Colpaert.
 
Maar Fedagrim wil ook dat de particulier zijn duit in het zakje doet. “Er is nu veel vertuining”, zegt Colpaert. “Eigenaars kopen bijvoorbeeld nog een aanpalende weide bij om er een paardje op te zetten, of een stuk landbouwgrond om er een prachtige gazon van te maken. Maar dat is monocultuur. Deze particulieren zouden eveneens een bijdrage kunnen leveren aan biodiversiteit, met het aanplanten van hagen, bomen en streekeigen struiken in plaats van gras.” Colpaert voegt eraan toe dat van de 750.000 ha landbouwgrond op dit moment zo’n 70.000 ha niet als dusdanig benut wordt. Die gronden komen alvast in aanmerking voor zijn voorstel.
 
Net als industriezones in en rond steden, meent Colpaert. “Op de gronden die er nog open liggen tussen de gebouwen zou er eveneens groen kunnen worden aangeplant.”
 
In ruil voor de bijdrage van de boeren aan de biodiversiteit in de open ruimte vraagt Colpaert wel dat ze een degelijke vergoeding krijgen. Ook voor particulieren sluit hij een financiële compensatie niet uit, “als daar budget voor zou zijn”. Zo zou de hele maatschappij mee aan de kar trekken. “Stel je voor wat voor een boost dat zou geven”, besluit hij.

DE AFSPRAAK  Nieuwsflash
 
Nitraatresiducampagne 2019 Lees meer
 
 
Studiedag PCA OudenaardeLees meer
 
 
Intrekking RIPELOCK VP, RIPELOCK TABS, FASTAC en CYMCOLees meer
 
 
Instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s) - Europese doelstellingen Lees meer
 
 
Steunmaatregelen crisis fruitsectorLees meer
 
 
Jachtexamen 2020 Lees meer
 
 
Al 99,2 miljoen euro aan schadevergoedingen voor erkende landbouwramp 2018 Lees meer
 
 
Analyse van het klimaatbeleid door onderzoekers van de KU LeuvenLees meer
 
 
Parlementaire vraag over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Ventilus Lees meer
 
 
Grootschalige irrigatie kan extreme hitte door klimaatopwarming lokaal temperen Lees meer
 
 
Toegang tot de samenstelling van formuleringen van gewasbeschermingsmiddelen Lees meer
 
 
Het 2019 voor Coöperatie HoogstratenLees meer
 
 
SESVanderHave (nieuwe) variëteiten 2020Lees meer
 
 
Diepvriesfriet - Handelsbelemmeringen Lees meer
 
 
Beheer natuurgebieden - Bestrijding akkerdistel Lees meer
 
 
Resultaten Eurobarometer en vertrouwen in en de steun voor de EULees meer
 
 
Vraag om uitleg over dierenwelzijn in kalkoenkwekerijen Lees meer
 
 
Innovatieve projecten in land- en tuinbouw - Investeringssteun Lees meer
 
 
Innovatieve projecten in agrovoedingssector - Investeringssteun Lees meer
 
 
Landbouwrampen: behandeling schadedossiersLees meer
 
 
Belgapom : standpunt werkwijze aardappelbewaring oogst 2020 Lees meer
 
 
Actiegrenzen voor chemische contaminantenLees meer
 
 
Landbouwramp droogte 2018: 100 miljoen euro uitbetaald voor 60% van de dossiersLees meer
 
 
Maatregelen mbt bruinrot Antwerpen en LimburgLees meer
 
 
4 miljoen euro om waterschaarste bij langdurige droogte aan te pakkenLees meer
 
 
Meeste grondwaterstanden blijven laag Lees meer
 
 
NAV terug- en vooruitblikLees meer
 
 
Aanpassing van het gebruik van prochloraz na herziening van de MRLs Lees meer
 
 
Natuurindicatoren 2019Lees meer