Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 05 dec 2019 09:37 

Agribex 2019 - Johan Colpaert: "open ruimte redden, iedereens bijdrage"


Willen we de open ruimte redden, dan moeten we aan het eigendomsrecht raken, stelt Johan Colpaert, de voorzitter van de federatie van de sector van landbouwmachines Fedagrim. Hij doelt dan niet alleen op de boeren maar ook op particulieren. “Iedereen moet zijn steentje bijdragen.”

Colpaert pleit voor een globale aanpak van de uitdagingen rond klimaat, biodiversiteit en het behoud van open ruimte. Dat betekent ook dat het eigendomsrecht ter discussie gesteld moet worden. “Het is een heilig huisje, maar iemand moet het durven zeggen. Als iedereen zich aan zijn privé­belangen en persoonlijke vrijheid vastklampt, raken we nooit uit de impasse”, zegt Colpaert in De Standaard en bevestigt hij aan onze redactie.
 
“De maatschappij vraagt meer open ruimte, maar dat gaat meestal ten koste van landbouwgrond”, aldus Colpaert, zelf een boerenzoon. “Zo wordt landbouwgrond schaars en onbetaalbaar voor boeren. Ik stel een win-winsituatie voor. Neem een boerderij van 100 ha, waarvan een landbouwer de helft moet opgeven voor natuurgebied. In plaats van dat de overheid die grond overkoopt via onteigening - waar een boer die huurt al niets aan heeft - zou de landbouwer zelf de 50 ha natuurgebied kunnen beheren tegen een vergoeding. Zo levert de boer een mooie bijdrage aan het milieu en derft hij geen inkomsten.”

Voor de boeren verdwijnt daarmee de vrije teeltkeuze. “Zij zullen moeten afstappen van monoculturen met graan of maïs, wat de gronden uitput. Zet in de plaats daarvan klaver voor bodemverbetering, of hagen en streekeigen struiken, die de fauna en flora ten goede komen”, verduidelijkt Colpaert.
 
Maar Fedagrim wil ook dat de particulier zijn duit in het zakje doet. “Er is nu veel vertuining”, zegt Colpaert. “Eigenaars kopen bijvoorbeeld nog een aanpalende weide bij om er een paardje op te zetten, of een stuk landbouwgrond om er een prachtige gazon van te maken. Maar dat is monocultuur. Deze particulieren zouden eveneens een bijdrage kunnen leveren aan biodiversiteit, met het aanplanten van hagen, bomen en streekeigen struiken in plaats van gras.” Colpaert voegt eraan toe dat van de 750.000 ha landbouwgrond op dit moment zo’n 70.000 ha niet als dusdanig benut wordt. Die gronden komen alvast in aanmerking voor zijn voorstel.
 
Net als industriezones in en rond steden, meent Colpaert. “Op de gronden die er nog open liggen tussen de gebouwen zou er eveneens groen kunnen worden aangeplant.”
 
In ruil voor de bijdrage van de boeren aan de biodiversiteit in de open ruimte vraagt Colpaert wel dat ze een degelijke vergoeding krijgen. Ook voor particulieren sluit hij een financiële compensatie niet uit, “als daar budget voor zou zijn”. Zo zou de hele maatschappij mee aan de kar trekken. “Stel je voor wat voor een boost dat zou geven”, besluit hij.

DE AFSPRAAK  Nieuwsflash
 
Hitte en droogte 2020: extreme zonnebrand in fruitLees meer
 
 
Neonics-dossier bieten moet terug op tafelLees meer
 
 
Uitbreiding win-winlening definitief goedgekeurd Lees meer
 
 
Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in het tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Franse derogatie neonicotinoïden voor suikerbieten Lees meer
 
 
Corona: Vlaams beschermingsmechanisme voor periode augustus-september Lees meer
 
 
Droogte 2020: update captatieverbod 6/8Lees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Vlaanderen voert strijd tegen bijensterfte Lees meer
 
 
Opbrengsten tarwe 2020 zeer wisselend Lees meer
 
 
(Zeer) lage grondwaterstandenLees meer
 
 
Verse groenten, fruit en vlees duurder na CoronaLees meer
 
 
Oppompverbod in heel Vlaams-BrabantLees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Klimaat heeft even kordate aanpak nodig als CoronaLees meer
 
 
Ieper legt captatieverbod opLees meer
 
 
Voorkom hittestress bij dierenLees meer
 
 
Gemeente Glabbeek gaat Corona test van 250 seizoenarbeiders in fruitsector op zich nemenLees meer
 
 
Droogtemaatregelen 2020 Lees meer
 
 
Impact van de aanhoudende droogte op de biodiversiteitLees meer
 
 
GLB opmaak strategisch plan Lees meer
 
 
Landbouwgronden - DrainagesystemenLees meer
 
 
Perchloraatcontaminatie van meststoffen en groenten en fruitLees meer
 
 
Corona: Champagneoorlog zoals de patattenoorlogLees meer
 
 
Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw Lees meer
 
 
MB betreffende het vervoer en de verwerking van meststoffen, wat betreft het AGR-GPS-systeemLees meer
 
 
Zaai groenbedekkers voor vergroening tijdig in VLees meer
 
 
Ammoniakemissie-reductie in rundveestallenLees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer
 
 
Fiscaal landbouwbarema inkomsten 2019 Lees meer
 
 
Herzie de ggo-richtlijnLees meer
 
 
Kerncijfers landbouw 2020Lees meer